Vzory

Podívejme se na příklady svatých

  Podívejme se na příklad svatých Světlý příklad. Byl jsem ve vězení 13 let, z toho 9 let na samotce. Dva strážní se na mě podívali, ale nikdy se mnou nepromluvili; pouze ano a ne. Ale věděl jsem, že jsou to přece moji bratři a musím na ně být milý. Jako vězeň...

číst více

K oslavě sv. Jana Boska

 - Turínský velikán  - Pane, dej mi duše... - Trvale aktuální vychovatel a vzor  - Svatý Jan Bosko k Pomocnici křesťanů  - Papež poprvé u valdenských - Dopis kardinálu Maradiagovi SDB  - Dodatek k návštěvě...

číst více

Trvale aktuální vychovatel a vzor

Může kněz sám, chudý a bez podpory, otevřít oratoře, odborné dílny, školy, vysoké školy, misie, postavit kostely a svatyně po celém světě? Je to možné, a právě o tom mluví svatý Jan Bosko (1815-1888), Boží muž, kterého doprovází Maria Pomocnice křesťanů, Maria...

číst více

Velké jubileum „malé cesty“

Letos slavíme 150 výročí narození svaté Terezie z Lisieux (Alençon, 2. ledna 1873), mladé karmelitky, která vyznačila a až do konce časů bude vyznačovat "malou cestu" k dosažení ráje, cestu pokornou a obtížnou, protože je třeba prorazit osobní pýchu až k jejímu...

číst více

Židovský profesor konvertuje díky Panně Marii

Poznámka: mějte na paměti, že pro Žida je obzvláště neobvyklé konvertovat k jakémukoli náboženství. Pro člověka s židovským původem je běžnější stát se ateistou. Každopádně kvůli jakési nenávisti vyvolané rodinnou výchovou proti křesťanství (také kvůli pronásledování...

číst více

Svatý Mikuláš z Miry

Mikuláš je jedním z nejuctívanějších a nejoblíbenějších světců na světě. Je jistě jednou z největších postav v oblasti hagiografie. Mezi 10. a 13. stoletím není snadné najít světce, kteří by se mu mohli vyrovnat, pokud jde o univerzálnost a živost kultu. Každý národ...

číst více

Já Žid obrácený Marií, moji nejkrásnější láskou

  Povznášející příběh, který nás nutí přemýšlet o dobru, které nedělá hluk, ve srovnání se zlem, které nás jakoby přemáhá. "Panna Maria je moje nejkrásnější láska." Přečtěte si tuto větu a vaše mysl se okamžitě přenese k nějaké jeptišce v klášteře, případně k...

číst více

Antonín Maria Klaret – apoštol dětí

Antonín Maria Klaret - dnes je jeho liturgická památka - naslouchal Ježíšovým slovům, a proto mu velmi záleželo na tom, aby poučil nejmenší o pravdách víry a mravů. Poslání, které světec považoval za zásadní pro spásu duší a které bylo předmětem několika jeho učení....

číst více

Knihovna sv. Roberta Bellarmina

 Knihovna svatého Roberta Bellarmina - s texty o církevních dějinách, asketice, astronomii, medicíně atd. - je dobrou ukázkou jeho všestranného intelektu. - dobře reprezentuje jeho mnohostranný intelekt. Jeho spisy, včetně Malého a Velkého katechismu, jsou...

číst více

Svatý Mikuláš Tolentínský

Narodil se v roce 1245 v San Angelo v Pontanu. Jeho rodiče, Compagnone de Guarutti a Amata de Guidiani (příjmenímohla jednoduše označovat jejich místo narození a možná jejich rodina byla rodina Compagnoni, byli to zbožní lidé. Legenda o jeho životě, kterou...

číst více

Mučedník Antonín Fantosati

Nejvyšší oběť Aurelio Porfiri Když se mluví o misiích v Číně, člověku se okamžitě vybaví misie jezuitů, které měly nepochybně velký význam. Zapomínáme však, že před nimi, ve 14. století, přišli sem františkáni, včetně blahoslaveného Jana z Montecorvina (prvního...

číst více

Marek z Aviánu

Vzpomínka na zbožného kapucína otce Marca d 'Aviana úctyhodné památky, k výročí jeho smrti (13. srpna 1699). Předchozí: zde - zde Velký kazatel sedmnáctého století, divotvůrce, architekt záchrany křesťanské Evropy před Turky. Carlo Domenico Cristofori,...

číst více

Svatý Charbel Makhluf

V úterý 24. července jsme si připomínali památku svatého Charbela Makhlufa, jehož životopis je opředen mnoha zázraky, které jsou připisovány jeho přímluvě, kromě tří, které církev oficiálně uznala pro jeho blahořečení a kanonizaci. Mnohé z těchto podivuhodných...

číst více

Svatý Ignác z Loyoly a Maria

Mariánská úcta sv. Ignáce z Loyoly  Když člověk pomyslí na svatého Ignáce z Loyoly, okamžitě se mu vybaví jeho Duchovní cvičení. Málo známá je však jeho úcta k Panně Marii. Přesto "mariánských stop" najdeme nemálo: stejně jako v jeho životě, tak i v jeho spisech....

číst více

Jeroným Emiliani

Pocházel z Benátek, kde se narodil v roce 1481. Získal náboženskou výchovu, která byla hlavní směrnicí jeho život.Stal se vojákem a bojoval v četnývh válkách. Ve věku 28 let se stal velitelem armády, která musela bránit město Castelnuovo u Trevisa proti císařským...

číst více

sv. Vincenc z Pauly

 ¨ Kostel Saint-Vincent-de-Paul v Clichy.  Narodil se ve skromné rolnické rodině v Pouy[2], rolnické vesnici poblíž Daxu. Jeho otec Jean de Paul je malý farmář, jeho matka Bertrande de Moras na druhé straně patří do rodiny malé místní...

číst více

Svatý Kamil de Lellis

Sv. Kamil de Lellis se narodil v roce 1550 ve vesnici Bucchianico (Chieti, Itálie). Narodil se ve stáji, protože ačkoli pocházel ze vznešené rodiny, jeho matka chtěla napodobit Ježíšovo narození. Jako dítě osiřel a žil se svým otcem, který byl vojenským žoldnéřem, až...

číst více

Svatý Jan Gualbert

Jan, syn Gualberta, se pravděpodobně narodil ve Florencii, nebo podle jiných pramenů na hradě zvaném vila Poggio Petroio ve Val di Pesa kolem roku tisíc ve šlechtickém rodu Visdomini Jeho bratr byl zavražděn a podle tehdejších zvyklostí měl Giovanni pomstít jeho...

číst více

„Nebe existuje!“ Příběh anděla bez křídel

David Fiorillo je výjimečné dítě, které obětovalo svůj život, aby lidem přineslo Boží poselství. Několik měsíců před odchodem do nebe Davide prozradil své nepředstavitelné tajemství: "Andělíčci jsou stále se mnou." Vyprávěl nám o andělech, Marii a Ježíšově srdci....

číst více

Služebnice Boží Chiara Corbella Petrillo

Dnes uplynulo deset let od smrti Boží služebníce. Dívka své doby, živá, intuitivní, empatická, ironická, s mnoha zájmy, od cestování po hudbu. "Svatá ze sousedství", která statečně čelila nemoci a byla hrdinnou matkou svých tří dětí, až položila život. Existují...

číst více

Svatý Bernardin Sienský

  Povolání a raná léta Sv. Bernardin se narodil v Massa Marittima v provincii Grosseto 8. září 1380 ve šlechtické rodině Albizzeschi (rodina sienského původu), kde byl jeho otec Tollo guvernérem, a ve stejný den byl pokřtěn...

číst více

Deset nových světců

17. května 2022 Papež František v neděli kanonizoval deset nových světců (Řím) Papež František v neděli na Svatopetrském náměstí kanonizoval deset blahoslavených. Jsou to Titus Brandsma, Devasahayam Pillai, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria...

číst více

Nová ctihodná: Sandra Sabattini

"Vytvořit život: základem je vytvořit jednotu existence s Kristem. To znamená, že když vidím člověka, nevidím toho člověka, ale Krista. Chci přinést spásu, to je Kristus. Svůj způsob existence beru od Krista. Když se nerozhoduji podle Krista, neexistuje pro mě. (...)...

číst více

Polský patron a mučedník

V osobě svatého Stanislava se spojují dvě hluboké lásky: k Bohu a jeho zákonu a k Polsku, které se teprve formuje. Zemřel, protože se svou starostlivostí a důrazným napomenutím snažil pohnout zatvrzelým a ztraceným srdcem polského vládce. Po staletí byl považován za...

číst více

Svatý Pavel od Kříže

Narodil se v Ovadě v Monferratu Lucovi Daneiovi a Anně Marii Massariové, horlivým katolíkům 3. ledna 1694 a byl pokřtěn 6. ledna, kdy přijal složené jméno PaoloFrancesco. V roce 1701 se celá rodina přestěhovala do...

číst více

Josef Damián de Veustre

Joseph de Veuster se narodil 3. ledna 1840 v Tremelu (Belgie) v početné rodině zemědělce a obchodníka. Během duchovních rekolekcí v Braine-le-Comte, kde studoval, se rozhodl následovat Boží volání k řeholnímu životu a vstoupil do Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíše...

číst více

Svátek Panny Marie Bolestné

Sedm bolestí Nejsvětější Panny MarieSoucit Panny Marie Stabat Mater dolorósaiuxta crucem lacrimósa,dum pendébat Fílius Zbožnost poslední doby zasvětila tento den zvláštním způsobem památce bolestí, které Maria prožívala u paty kříže svého božského Syna. Následující...

číst více

Gemma a Gabriel

27. února církev slaví svátek svatého Gabriela od Bolestné Matky Boží, který měl po své smrti mimořádný vliv na duchovní cestu svaté Gemmy Galgani. Vše začalo tím, že Gemma četla životopis Gabriela (tehdy ctihodného)... Historie svatých je vždy tak zvláštní, tak...

číst více

Petr Damián a hudba

Petr Damián sklafatelSvatý Petr Daminán je známý jako politik, církevní reformátor, vytříbený básník, bystrý teolog a bič homosexuality v církvi. Méně známý je tento zručný skladatel melodických rytmů. Podívejme se na některé z nich.Před 950 lety, 22. února, zemřela...

číst více

Claudio Colombiere a Božské Srdce

Tento světec dokonale pochopil, že proti chladu jansenismu a náboženské lhostejnosti mnoha křesťanů a také mnoha zasvěcených osob je třeba hlásat a dát lidem hluboce pocítit pravý důvod stvoření a vykoupení: Lásku! Toto poselství pak neúnavně hlásal po celý zbytek...

číst více

Neohrožený bojovník proti Satanovi v církvi

Arcibiskup Jan Pawel Lenga: »Bergoglio je uzurpátor, a tím Antikrist« Náhubek pro neopatrného o hlasatele Náhubek mu nasadil wroclawský biskup Msgre Wieslaw Mering. V jeho diecézi se nachází mariánská svatyně Panny Marie Lichenské, o kterou pečují mariáni, k nimž...

číst více

Sv. Ireneus, učitel církve pro Marii Spoluvykupitelku

Papež František prohlásil sv. Irenea za Doctor unitatis, "most mezi východními a západními křesťany". Lyonský biskup, původem ze Smyrny, vyvracel hereze své doby. Ve svém rozsáhlém díle rozvinul koncept P. Marie jako nové Evy, čímž zásadně přispěl k nauce, kterou...

číst více

Svatý Eusebius z Vercelli

Guido Pettinati SSP   Zastavme se tentokrát u světce od jehož smrti uplynulo již více než jedno apůl tisíciletí. To nám umožní nahlédnout rovněž do církevního dávnověku apoznáme, že naše církev to již krátce po konstantinovském převratu neměla...

číst více

Svatý Eusebius biskup a mčedník

Úvaha "Kéž bych nebyl ničí nepřítel a kéž bych byl přítelem toho, co je věčné. a přetrvává. Ať se nikdy nehádám s těmi, kteří jsou mi nejbližší, a pokud ano, kéž bych se rychle usmířil. Kéž miluji, hledám, a dosahuji jen toho, co je dobré. Kéž přeji všem lidem štěstí...

číst více

John Ronald Reuel Tolkien byl skrz naskrz katolík

John Ronald Reuel Tolkien byl skrz naskrz katolík: každodenní mše, týdenní zpověď, oddanost římské církvi, eucharistie, Panna Maria. Někteří spojují jeho katolictví se vzděláním, kterého se mu dostalo v koleji otců oratoriánů založené blahoslaveným Newmanem, a zejména...

číst více

Svatá Lucie, panna mučednice

Nejstaršími a nejspolehlivějšími prameny o svaté Lucii jsou řecké a latinské listiny z počátku 5. století. Zejména nejnovější vědecký výzkum v oblasti hagiografie rehabilitoval pravost latinského "Passio", precizně analyzoval text a zaznamenal terminologickou...

číst více

Nedocenitelné dílo víry prostého muže

Justo Gallego, prostý muž z okolí Madridu, strávil z vděčnosti 60 let na stavbě velkého kostela ke cti Panny Marie. Téměř 60 let svého života strávil stavbou "katedrály" Mejorada del Campo ke cti Panny Marie Pilar. Na první adventní neděli zemřel ve věku 96 let :...

číst více

Věřte, věřte, věřte. A vždy se usmívejte.

Ježíš je zde, věřte tomu! Ryzí milovnice pravdy, vždy usměvavá, ohromující.. skutečná energetická bomba. Líza Rossiová je naprosto netradiční holčička, kterou si Ježíš vybral, aby nám umožnil trochu lépe poznat svou tvář. Tvář "velmi dobrého" Otce, který "nepropase...

číst více

Henri-Dominique Lacordaire

21. listopadu před 160 lety zemřel Henri-Dominique Lacordaire, obnovitel dominikánského řádu ve Francii. Byl jedním ze zakladatelů novin s heslem "Bůh a svoboda". Navzdory některým stinným stránkám a liberální fascinaci se snažil šířit evangelium ve společnosti. Papež...

číst více

Tilde Manzottiová – další poutnice na křížové cestě

Tilde Manzottiová, která od svých 15 let trpěla tuberkulózou, dlouho nedokázala pochopit smysl svého utrpení. Zkoušená ve své víře, téměř na pokraji její ztráty, se setkala s dominikánským řádem, stala se terciářkou a odevzdala se ukřižovanému Ježíši. Objevila, že na...

číst více

Sv. Řehoř Divotvůrce

Svatý Řehoř, přezdívaný Divotvůrce, se narodil na počátku 3. století v Neocesareji v Pontu. Jeho rodiče, proslulí svou urozeností a bohatstvím, ale modloslužebníci, ho spolu s bratrem Athenodorem vychovávali v pohanských pověrách. Boží Prozřetelnost, která z nich...

číst více

Maria Cecilie Baij:Život slavného patriarchy Josefa

Jestliže josefská teologie je s výjimkou studií otce Tarcisia Stramareho (1928-2020) z řádu oblátů svatého Josefa, jednoho z největších znalců zdravé josefologie je poměrně chudá, ikonografie patriarchy a patrona církve je velmi bohatá. V této souvislosti bychom...

číst více

svatý Genesius – herec a mučedník

Sarkofág s múzami Ve čtvrtém století se jedno divadelní dílo vytvořené pro zesměšňování křesťanství v římském amfiteátru stává okamžikem náhlé konverze jeho autora a protagonisty. San Genesio tedy změnil podívanou na vyznání své nově nabyté víry před císařem...

číst více

Příběh manželů Manelliových

Příběh Služebníků Božích Septimia a Licie Manelliových je krásným příběhem duchovních synů otce Pia, který nazval Septimia další duší získanou Ježíšem. S manželkou Licií založili početnou rodinu (měli 21 dětí), čímž začali svou plodnou svatost. Příběh Manelliových je...

číst více

Východní světice sv. Makrina

Svatá Makrina se narodila kolem roku 330 na území dnešního Turecka a dožila se přibližně padesáti let. Rodinu tvořili svatí rodiče sv. Basil a sv. Emelie a 10 dětí (pět chlapců a pět děvčat), z nichž jsou čtyři v seznamu svatých. Svatá Makrina a její tři svatí bratři...

číst více

Svatá Luitgarda

Braunerovo sousoší na Karlově Mostě v Praze Životopis sv. Luitgardy byl sestaven až dva roky po smrti světice; autor byl jedním z členů její rodiny a jeho svědectví je proto důležité, pokud je třeba na něj pohlížet s rozvahou a kritickým duchem. Na druhou stranu svůj...

číst více

Blahořečení mučednice oběti satanského rituálu

Dne 6. června 2021 byla blahořečena sestra Maria Laura Mainettiová, oběť satanistického rituálu, který uskutečnily tří mladé dívky. Jakmile byly zatčeny, přiznaly, že ji nabídli Satanovi, "aby udělaly něco jiného než obvykle a prožily silné emoce". Sestra Maria...

číst více

Světice více než pozoruhodná

Svatá Rita z Cascie Mezi mnoha zvláštnostmi a senzačními fakty, které doprovázejí životy svatých před a po smrti, jsou zejména ty, které se týkají svaté Rity z Cascie, jedné z nejuznávanějších světic v Itálii a v katolickém světě; byla blahořečena 180 let po své smrti...

číst více

Mučedník svatý Venancius

Sv. Venancius se narodil v Camerinu v italské proincii Macerata. Za císaře Decia a Antioka, guvernéra v Camerinu, byl jako patnáciletý obviněn z křesťanství a před branami města se představil soudci. Ten, když ho vytrvale a marně pokoušel příslibem a vyhrožováním k...

číst více

Svatý Jan z Boha

8. 3. 2021                                   sv. Jan z Boha  Giovanni di Dio - původně Giovanni Ciudad - se narodil v Montemoro-Novo nedaleko Lisabonu v roce 1495 a...

číst více

Utrpení svatého Josefa

Jedním z nejcitlivějších témat, pokud jde o svatého Josefa, je vnitřní utrpení, které prožíval jako Mariin manžel, když odhalil její záhadné těhotenství. Svatý Matouš popisuje situaci stručnými výstižnými tahy (Mt 1, 18–25). Z jeho skrovného vyprávění vyplynuly v...

číst více

Sedm zakladatelů řádu servitů

Ve třináctém století se sedm florentských šlechticů uchýlilo k prostému způsobu života, aby neustále meditovali o Ježíšově umučení a bolestech Marie. Jmenují se: Bonfiglio dei Monaldi, Bonagiunta dei Manetti, Manetto Antellese, Amedeo degli Amedei, Uguccione degli...

číst více

Neohrožený učitel církve

Cyril byl neohroženým obráncem božského mateřství Marie, triumfem koncilu v Efezu, který ukončil zákeřnou teologickou kontroverzi, která se po celá léta stavěla proti dvěma nejprestižnějším sídlům Východu: egyptské Alexandrii, kde byl biskupem Cyril, a patriarchálnímu...

číst více

Nepokojný mnich

Jednoho rána v září 978 zazněl v Benátkách poplach: „Dóže je pryč!“. A je to pravda: Pietro Orseolo I., který je ve funkci již dva roky, uprchl v noci a zamířil do vzdáleného kláštera v Pyrenejích. Má několik společníků, včetně mladého mnicha Romualda, syna vévody...

číst více

Svatá Dorota a Teofil

Velmi staré, ale také legendární martyrologium připomíná dva mučedníky Dorotu a Teofila. Uvádí je také Geronymianské martyrologium ke dni 6. února. Dorota, původem z Caesareje v Kapadocii, žila a zemřela ve čtvrtém století a vyznačovala se svou charitativní láskou...

číst více

Vypráví se o sv. Dorotě

Velmi staré, ale také legendární martyrologium připomíná dva mučedníky Dorotu a Teofila. Uvádí je také Geronymianské martyrologiujm ke dni 6. února. Dorota, původem z Caesareje v Kapadocii, žila a zemřela ve čtvrtém století a vyznačovala se svou charitativní láskou...

číst více

Svatý Jan de Britto

Jedej ze světců Martyrologia ke dni 4. února „Nový Xaverský“nazývali Indové sedmnáctého století tohoto portugalského misionáře Jana de Britto, narozeného v Lisabonu, zabitého pro víru Krista v Oriuru v Maravá (Indie). Jako desetiletý Jan onemocněl tuberkulózou a...

číst více

Mučednictví svaté panny Martiny

Z Divinum officium ke dni 30 ledna na svátek sv. Martiny, panny a mučednice Hymnus k poctě svaté mučednice Zrozena ze slavných příbuzných, mezi potěšeními, mezi atrakcemi a svody k luxusu, v hojnosti statků prosperujícího domu. Pohrdne pohodlím života, zasvětí Pánu...

číst více

Obrácení sv. Pavla

                                  Caravaggio: Obrácení sv. Pavla Jedním z nejslavnějších triumfů...

číst více

Nejsvětětjší a nejvznešenější tajemství

Josef a Maria – znamení svazku Kristus - Církev Luca Giorno: Sňatek -  Louvre 1688 Již v prvních stoletích viděli křesťané, svatí a církevní spisovatelé v panenském manželství Josefa a Marie obraz manželského svazku mezi Kristem a církví, což je historické...

číst více

Sv. Tomáš apoštol

Apoštol Tomáš zvaný také Blíženec byl z Galileje a poté, co přijal Ducha Svatého, odešel hlásat evangeliu o Kristu v mnoha provinciích, hlásal přikázání víry křesťanského života Partům, Médům, Peršanům, a pohanům v Malabarsku, až došel k Indům a ty pak vzdělával v...

číst více

Svatý apoštol a mučedník Ondřej

Svatý  apoštol Ondřej se narodil se v Betsaidě v Galilei. Přivedl k Ježíši svého bratra Petra a patří mu titul „první povolaný“ (Protokletos). Tento titul byl ve východní církvi velmi oceňován. Evangelium sv. Jana nám ho představuje při kázání Jana Křtitele,...

číst více

Svatý apoštol z Neapole

Světec a mystik don Dolindo Ruotolo nám zanechal proroctví a mnoho teologických děl, mezi nimi Komentář k Písmu svatému v 33 knihách. P. Pio ho pokládal za velikého světce a řekl, že »nic z toho, co vzešlo z pera dona Dolindy, nesmí být ztraceno«. 19....

číst více

Významné svátky v měsíci listopadu

Významné svátky v měsíci listopadu   9. 11. Posvěcení Lateránské baziliky Božského Spasitele 11. 11. Svatého Martina biskupa 14. 11. Svatého Josafata Kuncewicze biskupa a mučedníka 15. 11. Svatého Alberta Velikého biskupa a učitele církve 16. 11....

číst více

Sv. Jan Kentský

Sv. Jan Kentský se narodil 23. června 1390 v osadě Malec u městečka Kęty západně od Krakova. Jeho rodiče se jmenovali Stanislav a Anna Waciegovi. Od malička ho vedli k nábožnému životu, skromnosti a lásce. Základní vzdělání získal doma. V roce 1413 se zapsal na...

číst více

Šňůra velkých říjnových světců

4. října: sv. Františka z Assisi 8. října: sv. Brigity vdovy 9. října: sv. Jana Leonardi 10.října: sv. Františka Borgiáše 11. října: Mateřství bl. Panny Marie 15. října: sv. Terezie z Avily 16. října: sv. Hedviky 17. října: sv.Markéta Marie Alacoque 18. října: sv....

číst více

Pateronásovní mučedníci – lékaři

K mnoha malířům, kteří oslavili svaté bratry Kosmu a Damiána, patří fra Angelico, který zanechal několik obrazů těchto světců a mučedníků včetně včetně fresky u Sv. Marka ve Florencii na zadání Cosima de Medici. Ale již mnohem dříve VI. století vznikla krásná mozaika...

číst více

Svatý Matouš apoštol a evangelista

Z homilie svatého kněze Bedy ctihodného Ježíš uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu: Pojď za mnou! Spíše než tělesnýma očima se na něj podíval vnitřním pohledem svého smilování a vyvolení. Uviděl celníka, a protože Ježíšův pohled...

číst více

Jana Františka Fremiot de Chantal

Narodila se v roce 1572 v Dijonu (ve Francii) jako dcera baron Frémyota, předsedy burgundského parlamentu. Ve 20 letech se provdala za barona Kryštofa de Chantal a během 9 let šťastného manželství s ním měla 6 dětí, z nichž 4 zůstaly...

číst více

Co podniknout proti nespravedlivým zákonům

Rita Montella Před volbami v roce 1948 Ježíš zjevil Ritě Montella, že Itálie padne do rukou komunistů. Plakala, prosila, smiřovala. Ježíš jí řekl: „Rito, zvítězila jsi!“ Bylo to několik hodin před 18. dubnem 1948. Mnozí ji již pokládají za svatou a vzývají ji. Ale...

číst více

Marie Laura Mainetti, mučednice

Byla usmrcena 19 bodnými ranami od tří nezletilých dívek v jejich v satanském obřadu. Po dvaceti letech církev uznává její mučednickou smrt »z nenávisti k víře«. Nevyhledávala mučednickou smrt, ale její láska nebyla nepřipravená. Vícekrát ve svých spisech připomíná...

číst více

Svatá Monika, matka sv. Augustina

3.lekce z Římského breviáře Monika, zbožná matka svatého Augustina vzor pro manželky a vdovy, následovala svého syna manichjce a po vytrvalých modlitbách, slzách a postech s pomocí svatého biskupa Ambrože ho ho získala pro Krista. Když se s ním vracela do Afriky, v...

číst více

Skrytá smírná oběť na oltáři svého lůžka

ctih. Liuisa Piccareta Další skrytá a velká postava, smírná oběť na oltáři svého lůžka, která nosila ve svém těle bolest, předem vylučující radosti tzv. pozemského štěstí, aby objevovala mnohem více uspokojující radosti života trvale spojeného s Bohem. Luisa...

číst více

Svatý Roch, ochránce proti moru

Tím, že jsme ztratili bázeň Boží, ztratili jsme pojetí o tom, co je to hřích, který uráží Boha svolává Boží tresty, jak nás o tom učí Písmo svaté i text vzbuzení lítosti: Můj Bože, lituji z celého srdce svých hříchů, protože svými hříchy zasloužím tvůj trest, neboť...

číst více

Noví svatí se objevují mezi dětmi

Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně, kde se jeho rodiče nacházeli z pracovních důvodů. Téhož roku se všichni vrátili domů do Milána. U dítěte se od počátku projevovala mimořádná inteligence a nadání pro informatiku a výpočetní techniku. Základní školu...

číst více

Pater Pio a Jezulátko

Pro svatého otce Pia byly vánoční svátky z celého liturgického roku ty nejkrásnější. Z jeho spisů a svědectví jeho přátel odhalujeme, odkud toto jeho zalíbení vychází. Počínalo adventní novénou až k procesí s Jezulátkem, které něžně nesl v rukou... »Všechny svátky...

číst více

Svatý Abert Veliký

Největší z německých scholastiků, myslitel, z jehož díla duchovně vychází sv. Tomáš Akvinský, jeden z největších učenců Církve. * 1193 (okolo 1207) v Laningenu (Lauingen) na Dunaji v Bavorsku. Byl synem švábského rytíře, vojáka, dříve omylem...

číst více

Svatý Martin z Tours

Svatý Martin patří k nejslavnějším světcům IV. století. Byl biskupem v Tours a zakladatelem mnišství ve Francii. Pochází z Panonie, dnešního Maďarska, ze vznešené pohanské rodiny. Jako dítě odešel s rodinou do Pavie, kde se seznámil s křesťanstvím. Bez vědomí rodičů...

číst více

Z pokladů nejmladší učitelky církve

1.  Láska, která vytryskla z kontemplace I když velice toužila stát se misionářkou, sv. Terezička si zvolila karmelitánskou klauzuru, aby žila jen pro Ježíše »a spasila tak více duší«. I když byla mladičká, byla sí vědoma poslání, které si zvolila při své vlastní...

číst více

Svatý Vincenc Ferrerský – anděl Apokalypsy

Postava Antikrista se periodicky projevuje v různých formách a národy zachvacuje strach: přírodní katastrofy, epidemie, války, pronásledování, mravní zkáza, odklon od pravé nauky a odpadlictví, církevní krize…všechny mají svůj základ v apokalyptické matrici. Slyšíme,...

číst více

Zakladatel katolického Maďarska

Svatý Štěpán, maďarský král, se narodil mezi r. 969 a 975. Mezi r. 995 a 996 se oženil s Gizelou, dcerou bavorského knížete, a v roce 997 nastoupil po otci na maďarský trůn. To ho přinutilo k těžkému boji proti jinému aspirantu na tento trůn. V roce 1000 mu papež...

číst více

Svatý Bartoloměj apoštol

sv. Bartoloměj, Sixtinská kaple Sv. apoštol Bartoloměj, původem z Galileje, byl na základě rozdělení světa vyslán do Indie do oblasti řeky Gangy a hlásal tamním pohanům evangelium Ježíše Krista podle svatého Matouše. Když po četných námahách a protivenstvích mnohé...

číst více

Snoubenci, manželé a vychovatelé podle Božího srdce

 Bosí karmelitáni slaví dnes památku Ludvíka a Zélie Martinových Uzavřeli sňatek o půlnoci 13. července 1858. Jejich setkání bylo dílem Prozřetelnosti. Jejich dny byly naplněny modlitbou, prací a respektováním svátečního klidu. Nescházelo zkoušek, jimiž...

číst více

Michał Łos

Proměňování Ruce mladého kněze pozvednuté k nebi při úkonu proměnění svaté Hostie. To je podstata snímku, který se stal na internetu hitem a získal na sociální síti tisíce zobrazení. Jestliže pro ctitele Nejsvětější svátosti není překvapující, že „zázrak zázraků“...

číst více

Uzdravení na přímluvu Coinchity Armidy

Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy Zpráva o uzdravení na přímluvu ctihodné Concepción Cabrera de Armida 
ve prospěch Jorgeho Guillerma Treviña Gutiérreze, 
který se udál ve městě Monterrey N. L., Mexiko, ve čtvrtek 22....

číst více

Ctihodná, která obětováním bolestí zplodila lásku

18. 4. 2019 Ctnosti Kajetány Tolomeo zvané Nuccia (1936 - 1977) byly uznány za heroické. Tato žena byla nucena strávit 61 let svého života na lůžku, ale nalezla tolik síly a radosti, že spojovala toto své utrpení s utrpením ukřižovaného Ježíše a obětovala sama sebe za...

číst více

Svat ý Jan Kapistránský

Narodil se v Caperstrano nedaleko Aquily 1386. Otec byl německým baronem. V Perugii získal doktorát práva, stal se guvernérem, ale záhy vstoupil k františkánům a stal se přítelem sv. Bernardina, kterého hájil v jeho při o úctě ke Jménu Ježíš. Přijal Bernardinův...

číst více

Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve

Z Katecheze sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa Kříž ať je tvou radostí i v době pronásledování Každý čin Kristův je nepochybně zdrojem slávy pro katolickou církev; ale kříž je slávou všech sláv. To je právě to, co řekl svatý Pavel: »Ať je daleko ode mne, abych se...

číst více

Umučení svaté Agáty

Akta o mučednících líčí příběh týrání sv. Agáty, která tato sicilská dívenka vytrpěla za císaře Decia (249-251). Tento Decius byl nejen posedlý pronásledováním, ale současně usiloval zastavit úpadek tradičních kultur ve prospěch kultů východních, ke kterým patřilo i...

číst více

Svatý Antonín a Boží radikalita

San Angelico: sv. Antonín opat K svátku sv. Antonína poustevníka publikovala NBQ tento článek Aurelia Porfyriho: Svatý Antonín poustevník je velká postava egyptského mnišství. Žil ve čtvrtém století a zvolil si život na poušti a v samotě. Tato volba ho neušetřila boje...

číst více

Pomáhat obětem zneužití podle příkladu světců

Dawn Eden V Itálii vychází kniha »Pokoj svůj vám dávám« - duchovní cesta pro osoby, které se staly obětí sexuálního zneužití. Autorkou je žena, která se sama stala obětí, když jí bylo pět let. V mimořádném procesu vykoupení čerpá ze života mnoha světců, kteří...

číst více

Světci a mystici k Vánocům

»Celý svět, Pane, žízní po dni tvého narození; tento den obsahuje v sobě budoucí staletí, je jeden a je mnohanásobný. Ať je tedy i letos podobný tobě a snese nebe na zemi «. Tak vyjadřuje svou touhu po Vánocích Efrém Syrský, básník IV. století. »Ježíš je položen...

číst více

Papež Silvestr I.

Sv. Silvestr I. a císař Konstantin Sv. Silvestr I. byl prvním papežem církve, která už nebyla ohrožována pronásledováním prvních staletí. V roce 313 císařové Konstantin a Licinius dali církvi svobodu kultu. Konstantin mu věnoval lateránský palác. 21letý pontifikát...

číst více

Toffa, rakovina a Ježíšovy Vánoce.

Život je dar. I když není právě „al top“. I když není dokonale takový, jak bys chtěl. Život je dar. I když má navrch utrpení, i když jsi v bolesti. Ano, ba co více: život může explodovat radostí a vděčností právě uprostřed nejtvrdší zkoušky. Může nám působit tak...

číst více

Hedvika Carboni bude blahořečena

Šestašedesát let po její smrti je její jméno velmi málo známé. Žila pokorně a v ústraní. Stačí však přečíst si její deník, který psala v poslušnosti vůči svému zpovědníkovi, abychom pochopili bohatství nadpřirozených darů, jaké jí Pán udělil. Řeč je o ctihodné Hedvice...

číst více

Sv. Silvester, opat

26. listopadu si církev svatá připomíná den zrození pro nebe svatého Silvestra opata, který nemá nic společného bujarým vítáním Nového roku, ale naopak, vybízí nás, abychom nikdy nezapomínali na skutečnost, která ho oslovila na jedním otevřeným hrobem: »Já jsem ten,...

číst více

Svatý Vavřinec Justiniani

Sv. Vavrinec Justiniani (tal. Lorenzo Giustiniani, čít. lorenco džustiniani) pochádzal z talianskych Benátok. Tam sa narodil v poprednej rodine tejto mestskej republiky l. júla 1381. Otec mu čoskoro zomrel. Vychovávala ho dobrá a statočná matka, ktorá ostala vdovou vo...

číst více

Nekompromisní mnišský charakter sv. Bernarda

Doslov k životopisu sv. Bernarda polde Alana Auxerre, mnicha z CLaiervaux  v překladu otce Bernarda Vojáčka OCist ve Vyšším Brodě Bernard patřil k burgundské šlechtě. Tato skutečnost je důležitá proto, že dává vyniknout charakteru doslova demokratickému, který...

číst více

Svatý Dominik Guzman

Sv. Dominik narozený 8. srpna 1170 v kastilském městě Kalaroga ve Španělsku v bohaté rodině Guzmanů, vystudoval v Palencii svobodné vědy a teologii. V Osmanské katedrále přijal kněžské a stal se členem katedrální kapituly. Zaměřil se na misijní činnost mezi...

číst více

Nedostižný vzor apoštola

22. září 1774 umírá papež Klement XIV. Poté, co ustoupil nátlaku a potlačil jezuitský řád, jeho srdce nenacházelo pokoj. Bůh ve svém milosrdenství mu poslal v posledním okamžiku sv. Alfonse z Liguori, tehdy biskupa ve   St. Agata dei Goti. Ve stejné chvíli, kdy...

číst více

Serafínský učitel

Svatý Bonaventura se narodil v Bagnoreggio v roce 1218. Během pobytu ve Francii se věnoval dokončení svých studií a vstoupil do řádu sv. Františka z Assisi. V roce 1257 byl zvolen za generálního představeného tohoto řádu. Mladá řeholní společnost měla tehdy již 20 000...

číst více

Dílo zbožné matky

O kolik světců by byla církev ochuzena, kdyby jejich matky byly feministky? Mezi ty, kteří měli tu milost, že jejich matka byla rozhodujícím činitelem jejich cesty k pravému křesťanství, patří sv. Alois z Gonzagy....

číst více

Bůh si volá mladé za svědky

Mladí katolíci, největší radost je v Bohu! Docela prosté dítě, které však od počátku mimořádným způsobem šlechtilo semeno Lásky. V době dospívání se dostavila nemoc: rakovina mozku a bude trvat dlouhá léta. Kříž, který Matouš nejen přijímá, ale který touží milovat...

číst více

První mučedník kapucínského řádu

Sv. Fidelius  se narodil se 1577 v Sigmaringen ( hlavním město bývalého knížectví na Dunaji) jako syn soudce Roye a jeho zbožné manželky Jenovéfy Na křtu obdržel jméno Marek. Po předčasné otcově smrti celá výchova spočívala na bedrech bohabojné matky. Po skončení...

číst více

Nejslavnější český biskup mučedník sv. Vojtěch

Nejslavnější český biskup, jeden z nejušlechtilejších synů českého národa chlouba naší vlasti. Jeho otec Slavník panoval nad dvěma pětinami Čech. Vojtěch se narodil na hradě Libici kolem roku 950. Péčí zbožných rodičů, především matky Střezislavy se mu dostalo vzorné...

číst více

Dobrovolná oběť za současný svět v agonii

Luigina Sinapi se narodila  jako první z pěti dětí 8. září 1916 v Itri. (Italie, Lazio) Již jako malé dítě často říkala, že si hraje s Ježíškem. Její matka byla tak znepokojena nadpřirozenými jevy, které provázely její život, že se s ní odebrala k otci Piovi...

číst více

Bruno Cornacchiola

Kolik je na světě duší, tolik je různých způsobů obrácení. Případ Bruna Cornacchioly, muže, který nenáviděl Církev a papeže, přenechal Ježíš své Matce. Ona měla přivést násilníka a vůdce komunistické strany a současně fanatického hlasatele adventistů zpět do lůna...

číst více

Sandra, snoubenka, která směřuje na oltář

Vyznačuje se tolika ctnostmi, dnes zapomínanými a vysmívanými, že 6. března 2018 podepsal papež dekret, který ji prohlašuje za ctihodnou, a tím pro ni nastupuje období předcházející beatifikaci, ke které může dojít, jakmile se dostaví požadovaný zázrak. Jaké jsou to...

číst více

Velké poselství

Všední dny dlouhého života V letech 1889–1941 prožívala Marie Julie poměrně skrytý a pokojný život: život modlitby a utrpení s občasnou návštěvou přátel a značně ztrpčovaný nevyhnutelným zármutkem. Zatímco svět ji znal spíše jako zcela zapomenutou – jsou zde rodiče a...

číst více

Extáze

Obyvatelé ve  Fraudais se organizují Extáze nejsou pro Marii Julii, ale pro přátele Kříže. Dochází k nim v přesně stanovené dny a hodiny. Slova mají být zapisována. P. David vydával „Noviny z Fraudais“. Byl velmi horlivý! Říkal: „Je třeba organizovat u ní ustavičnou...

číst více

Začátek velké zkoušky

Osobnost otce Pitre Davida Pater Pitre-Hervé David se narodil v roce 1829 v rodině námořníka v Croisic-Loira Atlantica. Aktivní život zahájil jako námořník. „Byl jsem námořníkem, svěřuje se příteli v Blain, a riskoval jsem, že během bouře zahynu. Udělal jsem slib, že...

číst více

Stigmatizovaná trpitelka

Utrpení ve stínu kříže Marie Julie se narodila 12. února 1850 v devět hodin večer v malé osadě Coyault v obci Blain. Dům rodiny byl na samotě blízko moře. Jako novorozeně spadla na zem. Matka ji přivazovala na stůl, protože jí nemohla věnovat stále pozornost....

číst více

Marie Julie Jahenny – oběť a posel

Oběť a posel Ježíše Krista a jeho Matky Marie Julie Jahenny zasvětila svůj život jako oběť za obrácení hříšníků a jejich spásu. Kdo se seznámí s jejím životem, nemůže zůstat lhostejný k nesmírnému morálnímu i fyzickému utrpení, které trvalo několik desetiletí. Marie...

číst více

Svatá Perpetua a Felicita

Na světě zemře za svou víru každých pět minut jeden křesťan. V roce 2010 jich bylo 105 000, prohlásil vedoucí zahraničního úřadu ruské pravoslavné církve. Od smrti svatého Štěpána křesťané svědčí o tom, že existuje láska, která daleko přesahuje každou jinou lidskou...

číst více

Svatý Jan od Kříže více než aktuální

Svatý Jan od Kříže, ačkoliv zemřel před čtyřmi stoletími, zůstává nicméně dodnes velice živoucím světcem. Nejen proto, že jako světec se dal vést Duchem Kristovým, který ustavičně tvoří „nové stvoření“ z člověka, pokud přijímá jeho vedení, ale také proto, že jeho...

číst více

Stateční obránci víry a církve

Obraz, který měl být představen již před týdnem: Světci, které dnes nutně potřebujeme: Svatý Pius V. a sv. Karel Boromejský chrání církev před islámem a protestantismem Obraz je dílem mladého malíře a řezbáře Giovanni Gasparro  (*1983) a je k vidění a uctění v...

číst více

Zástupné utrpení sv. otce Pia

Svatý otec Pio z Pietrelciny je světec zástupného utrpení. Byl přibitý na kříž 50 let. Viditelná stigmata přijal 20. září 1918 a ta zmizela 20. září 1968, tři dny před jeho smrtí. Ale otec Pio netrpěl jen skrze stigmata, Nabízíme vám úryvky z některých jeho dopisů,...

číst více

Rozálie Celaková – Posel Ježíšova Srdce

Služebnice Boží Rozálie Celaková se narodila 19. září 1901 ve vsi Jachowka jako nejstarší z osmi dětí. Rodiče byli horlivými katolíky. Těžce pracovali na poli, ale mnoho času věnovali náboženské výchově svých dětí. Rodina se denně společně modlila ráno, v poledne i...

číst více

Svatá Marta

Marta, sestra Marie a Lazara, pocházela ze vznešené a zámožné rodiny, ale proslavila se především jako hostitelka Krista Pána. Po jeho nanebevstoupení byla podle tradice s bratrem, sestrou a mnoha křesťany od Židů zajata a naloděna na loď bez plachet a bez kormidla,...

číst více

Jakub st. apoštol

Jakub, původem z Galileje, syn Zebedeův a bratr apoštola Jana, povolaný od Pána spolu s bratrem mezi prvními, opustil otce i sítě, aby následoval Pána. Oba byli od něho nazváni Boanerges, „synové hromu“. Jakub byl jedním ze tří apoštolů, které Spasitel obzvláště...

číst více

Katecheze Panny Marie

Katecheze Panny Marie Bůh projevuje všem lidem přízeň amilost. Ať už je to navenek viditelné, nebo to zůstává skryté, činí tak vždy skrze Pannu Marii, Prostřednici všech milostí. Událost, ke které došlo vroce 1944 v americkém státě Mississippi, velmi jasně ukazuje...

číst více

Svatý Vavřinec z Brindisi

Apoštolský učitel Narodil se v Brindisi 22. července 1559 jako syn Guglielma Russa a Elisabetty Masellové. O jeho dětství toho víme velmi málo, prožil ho v rodném městě, kde dostal základní vzdělání. Poté, co přišel o otce, byl přijat brindiskými...

číst více

Svatý Ireneus, biskup a mučedník

Liturgické modlitby Orace Bože, ty jsi dopřál svatému Ireneovi, biskupu svému a mučedníkovi, aby pravdou nauky přemáhal bludy a upevňoval v církvi mír, prosíme, dej svému lidu vytrvalost ve svatém smýšlení a dopřej mír naší době.  Sekreta Bože, ty nedopouštíš,...

číst více

Rusko se obrátí

To je nápis, který se nachází na hrobě Řehoře Augustina Marie Šuvalova na hřbitově Montparnasse v Paříži. Tento ruský barnabita se obětoval jako oběť (Antonio Maria Gentili, I Barnabiti, Padri Barnabiti Roma 2012, pp. 395-403). Hrabě Grigorij Petrovič...

číst více

Z »Vyznání« sv. Augustina z Hippo

Ó věčná pravdo, pravdivá lásko, láskyhodná věčnosti! Vyzván, abych se vrátil k sobě, vstoupil jsem pod tvým vedením, Bože, do svého nitra; mohl jsem, neboť ty ses stal mou pomocí stálou. Vstoupil jsem, a okem své duše, i když tak slabým, jsem...

číst více

Svatí apoštolové Filip a Jakub

Filip se narodil v Betsaidě, byl jedním z prvních apoštolů, které si Kristus povolal. Přivedl ke Kristu Natanaela. Kristus s ním jednal jako s bratrem, takže se na něho obrátili pohané, kteří chtěli spatřit Spasitele. Na Filipa se Pán obrátil před nasycením zástupů:...

číst více

Svatý Marek, evangelista

Svatý Marek pocházel z Kypru. Jeho otec zemřel a matka Marie zdědila dům v Jeruzalémě. V tomto domě se pak scházeli Ježíšovi učedníci, slavili zde poslední večeři a zde také hledal útočiště svatý Petr, když vyšel zázračně z vězení. Petr pak Marka obrátil na...

číst více

Archimandrita Tichon Ševkunov

Archimandrita Tichon Ševkunov vydal v roce 2011 knihu Nesvatí svatí a jiné příběhy Tato nevšední kniha nevšedního autora, která už dosáhla milionových nákladů, vyšla v Itálii pod titulem Santi di tutti giorni což je možno přeložil Svatí pro každý...

číst více

Svatý Josef – nyní patron Církve a rodiny

Slavení svátku sv. Josefa 19. března (jako první byli benediktini 1003, za nimi servité 1324 a františkáni 1399; nakonec bylo po podpoře Pia V. zavedeno jako závazné 1621 Řehořem XV.) znamená vzdávat liturgickou úctu patronu univerzální církve a obhájci rodiny. Dnes...

číst více

Svatá Františka Římská

Trpělivost svaté Františky Bůh nevyzkoušel Františčinu trpělivost pouze pokud jde o vnější pozemské statky, ale musela projít i mnoha zkouškami osobními, neboť Bůh ji podle své vůle podrobil nemocem, často dlouhým a těžkým, jak se vypráví a jak...

číst více

Ivo Císař Spadon, svatý český kněz na severu Itálie

Na těchto stránkách se vyskytlo a ještě vyskytne jméno Oto Císař Spadon. Je to jméno čekého kněze původem z Dobrušky, který celý svůj kněžský život prožil v Itálii jako profesor teologie, církevního práva a filozofie a hluboce zakusil těžké zvraty, jaké postihy...

číst více

Svatá Scholastika

Scholastika, sestra svatého Benedikta, již od dětství zasvěcená všemohoucímu Bohu, chodívala jednou za rok za bratrem. Muž Boží jí přicházíval vstříc na klášterní pozemek nedaleko od brány kláštera. Jednou zase přišla jako obvykle a její ctihodný bratr k ní...

číst více

To byl pravý misionář

Když se ráno 6. srpna 1889 rozšířila zpráva o smrti kardinála Giuglielmo Massaji, apoštola Etiopie, papež Lev XIII. napsal: »Zemřel světec« a L´Osservatore Romano: »Smrtí kardinála Massaji odchází jedna největších postav Svatého Kolegia, jeden z nejctihodnějších vzorů...

číst více

Vánoce dvou Terezií

Pro tzv. „dospělého katolíka“ není nic obtížnějšího, než cvičit se v tzv. „malých ctnostech“, v mlčení a daleko od lidských pohledů, před jediným svědkem: samotným Bohem. To je důvod upírat svůj zrak po celý život k onomu největšímu „pokoření v Betlémě“. V této škole...

číst více

Legenda o svaté Kateřině

                       Arcangelo di Costa: Mučednictví sv. Kateřiny (XV. st.)   Kateřina, dcera krále Costa, byla vzdělána ve všech svobodných...

číst více

Světci – autentičtí interpreti a svědkové evangelia

21. 10. 2016 Mezi sedmi světci kanonizovanými 19. října je první mučedník Francouzské revoluce Salomone Leclerq (1745 – 1792). 12. června 1790 schválilo francouzské národní shromáždění konstituci kléru s cílem upravit vztahy mezi státem a církví. Tato iniciativa nejen...

číst více

Svatý František Borgiáš

Svatý František Borgiáš byl velkým příkladem člověka, který ačkoliv měl nesmírná bohatství a mohl se těšit z nejvyššího postavení, stal se světcem tím, že se všeho zřekl z lásky k Kristu. K jeho obrácení došlo za zvláštních okolností Když krásná císařovna Isabela...

číst více

Svatý Jeroným, nezkrotný církevní Otec

Kultura a křesťané všech dob jsou nesmírnými dlužníky tohoto nezkrotného muže. Přel se s nevzdělanými, s vědci, světci i hříšníky. Byl obdivován i zatracován. Ale zůstal dobrodincem všech vynikajících mozků a církev ho ctí jako jednoho ze svých největších Otců....

číst více

Bl. Inocenc XI. – pravý papež chudých

Obraťte své smýšlení k věcem tam nahoře, nikoliv k věcem pozemským Idealizovat lidi je nesporně nebezpečná věc, ale četba o životě a díle Inocence XI. může posloužit jako nauka pro všechny katolíky. Jeho život je příkladem pro každého opravdového věřícího, zrcadlem,...

číst více

Svatý Josef Kalasanský

Roku 1556 nebo 1557 se v malé vesnici v severním Španělsku narodil sv. Josef Kalasanský. Pilný, zbožný a od mládí neúnavný student byl v roce 1583 byl vysvěcen na kněze. Již několik let nato se stal generálním vikářem biskupství Urgel. Počátkem roku 1592 putoval...

číst více

Svatý Agapitus

Svatý Agapitus zemřel mučednickou smrtí jako patnáctiletý mladík. O jeho statečné víře referují nejstarší martyrologia. Za císaře Aureliána a prefekta Antiocha byl krutě bičován, pálen pomalým ohněm, předhozen šelmám, které se ho nedotkly, a nakonec sťat mečem 18....

číst více

Svatá Klára proti muslimům

Svatá Klára z Assisi (1194-1253) následovala sv. Františka z Assisi a založila ženskou větev františkánského řádu. Klarisky byl velmi přísný klauzurní kontemplativní řád. Doba a působení obou řádů a světců má svůj vztah k aktuální islámské otázce. Před 800 lety se...

číst více

Nepřemožitelný kontrarevolucionář

V období bezprostředně po revoluci Francie duchovně vykrvácela. 12. června 1790 byla odhlasována „civilní ústava kléru“, která učinila z kněží ve Francii funkcionáře civilní administrativy. 27. listopadu 1790 Ustavující shromáždění zostřuje toto ustanovení a vydává...

číst více

Sv. Jan Maria Vianney a Eucharistie

Celá kněžská služba svatého faráře arského se soustřeďovala na Eucharistii. Jan Maria celým svým životem, kázáním i službou svátosti pokání a Eucharistie ukazoval na největší poklad: osobu Zmrtvýchvstalého Pána Ježíše Krista, který žije a působí v katolické církvi:...

číst více

Modlitba sv. faráře Aského

MODLITBA  Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu mého života. Miluji Tě, Bože, nekonečně láskyhodný, a raději chci umřít s láskou k Tobě, než abych žil jen jednu vteřinu, a nemiloval Tě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost,...

číst více

Svatý Alfons z Liguori

Je označován za největší italského misionáře 18. století. Vydával slovem   i osobním příkladem přesvědčivé svědectví autentického křesťanského života. Již jako mladý laik a právník  byl velkým hlasatelem pravd víry, apoštolem účasti na svátostech,...

číst více

Svatý Ignác z Loyoly

Manfred M. Müller Svatý Ignác z Loyoly (* 1491 – † 1556, svátek 31. července) Jeho zásadou bylo – magis – více:Jak je možno Ježíši více sloužit, více ho následovat, více milovat? Rozhodnutí padlo před křížem: „Krista, našeho Pána, si představit visícího na kříži...

číst více

Claudio Granzotto OFM

 Riccardo Granzotto se narodil 23. srpna 1900 v Santa Lucia a Piave (Treviso) ve velmi pokorné křesťanské rodině. Po krátkém základním vzdělání pracuje spolu se starším bratrem, který je zedníkem. Následuje vojenská služba, která se ke konci první světové války...

číst více

Český patron sv. Norbert

Jedno dýchnutí a několik kapek První životopis sv. Norberta z Xantenu (1082-1134) byl sepsán kolem roku 1155 a velmi jasně ukazuje, že tento německý zakladatel řádu, šiřitel míru a odvážný obhájce papeže právem nese titul apoštola Svátosti oltářní, a to pro jeho...

číst více

Svatá Kateřina Sienská, mocná patronka Evropy

V době, kdy Evropa prožívá nejtěžší období svých dějin a jde vstříc nebezpečí smrti, svěřme Evropu a Evropany svaté Kateřině Sienské, která je dcerou a slávou Evropy a její spolupatronkou. Kéž svatá Kateřina zachrání Evropu od zničující invaze a sebezničení,...

číst více

Svatý Petr Kanisius

Narodil se 8. května 1521 v Nijmegenu v Nizozemsku. Boží prozřetelnost ho Evropě poslala v době největšího protikatolického tažení, které zachvátilo katolický Západ, aby se stal budovatel mohutné hráze proti dravému proudu luterství. Během studia v Kolíně nad Rýnem se...

číst více

Bernardeta řekla

Bernadeta Soubirousová nám nezanechala žádné písemnosti. V archivech kláštera Saint-Gildart v Nevers se však nacházejí akta svatořečení. Jsou zde svědecké výpovědi sester a jiných osob, které s ní byly v kontaktu, především v době jejího klášterního života v letech...

číst více

Benedikt Josef Labre

Svatý poutník Řím, 30. dubna 1783. V tichu své pracovny chystá se kardinál De Bernis, velvyslanec jeho královského majestátu krále francouzského u Církevního státu, poslat informační nótu do Versailles ministru zahraničí, hraběti de Veregennes: »Od 16. tohoto měsíce...

číst více

Radostná životní filozofie

Od moudrého učitele sv. Františka Saleského Nic nemůže uspokojit toho, komu nestačí Bůh. Ty jsi celý můj, ó Pane. Kdy budu moci říct, že i já jsem celý tvůj? Chceš – li jít po své správné cestě, jdi po ní krok za krokem, den za dnem, ale nestravuj se již od začátku...

číst více

Nennolininy dopisy

Stefania Falasca Nennolininy dopisy Bylo to římské dítě, které zemřelo v roce 1937 ve věku šesti let na rakovinu. Mohlo by se stát nejmladší světicí nemučednicí v dějinách Církve. „Budou světci i mezi dětmi!“ zvolal Pius X., když jim zpřístupnil svatostánky a snížil...

číst více

Svatých mláďátek, mučedníků

Nemluví ještě, a už vyznávají Krista Narodil se malý chlapec i velký Král. Zdaleka vede Bůh mudrce, aby se přišli poklonit tomu, kdo sice leží v jeslích, ale kraluje nebi i zemi. A když mudrcové zvěstují, že se narodil král, Herodes se děsí a chce ho zabít, aby...

číst více

Svatý Karel Lwanda a druhové papeži Františkovi

V programu Františkovy cesty do Ugandy má významné místo návštěva svatyně ugandských mučedníků v Namugongo 28. listopadu. Málo lidí však ví a takřka nikdo nehovoří o tom, proč byli tito mučedníci umučeni. K tomu stačí otevřít římské martyrologium. Čteme zde, že sv....

číst více

Z dopisu svatého Pavla Le-Bao-Tinha

Účast mučedníků církve na vítězství její hlavy Krista Já, Pavel, vězeň pro jméno Kristovo, vám chci vypovědět o svých souženích, do kterých jsem denně pohroužen, abyste rozníceni láskou k Bohu vzdávali se mnou Bohu chválu; jeho milosrdenství trvá...

číst více

Světec píše papeži

Řeknu ti, co Bůh od tebe žádá1      Ti, kdo chtějí usilovat o nápravu mravů, mají hledat především a na prvním místě slávu Boží, spoléhat se na Boha, od něhož pochází všechno dobré, a vyprošovat si od něho pomoc pro tak prospěšnou, ale...

číst více

Světice malé, krátké přímé cesty ke svatosti

Terezička měsíc před smrtí Dobrý Bůh nemůže vnukat neuskutečnitelné touhy. Proto i přesto, že jsem maličká, mohu dosáhnout svatosti. Stát se velkou je nemožné; musím tedy snášet sebe takovou, jaká jsem, se všemi svými nedokonalostmi, ale chci najít prostředek, jak...

číst více

Kateřina Tangari – oběť za manželskou věrnost

Nečetli jste v Písmu, že Stvořitel na počátku učinil lidi jako muže a ženu a prohlásil: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk? Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil člověk nerozlučuj‘. To byla odpověď,...

číst více

Něco z jiného světa

Malé sestry učednice Beránka jsou malá komunita založená v Buxeuilu (Francie) v roce 1985, uznaná kanonicky 1990 arcibiskupem v Tours, která se usadila v Le Blanc v roce 1995 a byla zřízena jako řeholní institut kontemplativního života arcibiskupem v Bourges r....

číst více

Z Vyznání svatého Augustina

Vyzván, abych se vrátil k sobě, vstoupil jsem pod tvým vedením,Bože, do svého nitra; mohl jsem, neboť ty ses stal mým pomocníkem. Vstoupil jsem, a okem své duše, i když tak slabým, jsem uviděl nad tímto okem své duše, nad svým duchem, nezměnitelné...

číst více

Pane, dej mi duše…

V roce 1864 pozvali Dona Boska do Montemagna, aby kázal při třídenní pobožnosti před Nanebevzetím Panny Marie. Byl to velmi suchý rok a úroda byla zčásti zničena. V úvodním kázání vzpomněl Don Bosko na ničivé sucho. A jako ze zvláštního vnuknutí slíbil posluchačům...

číst více

Vítězství svatého Vavřince

Dnes nás zve římská církev k oslavě vítězství svatého Vavřince. Je to den, kdy přemohl běsnění světa, kdy odmítl, čím si ho chtěl svět získat, a tak dvojnásobně zvítězil nad ďábelskými úklady. V římské církvi, jak jste slyšeli, konal jáhenskou službu. Tam...

číst více

Pojmenovali mě Dolindo, to znamená bolest

Náš Nepřítel je velmi zlý a prohnaný. Pokud bychom si mysleli, že jsme mu zasadili těžké rány, když jsme odhalili a postavili na pranýř nějaké jeho nové drzé působení, byli bychom na omylu. Dokáže nakonec tato naše „odhalení“ využívat jako svou vlastní propagandu. Jen...

číst více

Církevní Otcové a světci o hereticích

Kdyby nám apoštolové nezanechali nic písemného, nebyli  bychom nuceni držet se podání, které odkázali těm, jimž Círev svěřili? (Sv. Ireneus, Adv. Haer. III. 4) Tuto víru s největší pečlivostí zachovává Církev, ačkoli je rozšířena po celém světě, jakoby bydlela v...

číst více

Svědkové manželské lásky

Z kázání k blahořečení rodičů svaté Terezie z Lisieux Terezie napsala v Dějinách duše: „Odpusť mi, Ježíši, že jsem tak opovážlivá a chci ti předkládat svá přání, své naděje, které jdou až do nekonečna, odpusť mi a uzdrav moji duši, dříve než mi dáš to, v co...

číst více

Sv. Norbert, vzor apoštolské horlivosti

Mezi velkými veliký, mezi malými nepatrný Norberta řadíme po zásluze mezi ty muže, kteří vynaložili značné úsilí na uskutečnění náboženské reformy papeže Řehoře VII. Především chtěl dosáhnout toho, aby duchovní žili přísně podle evangelia, oddáni apoštolátu, v čistotě...

číst více

Poustevnice v srdci Říma

»Pojď se mnou na poušť«: tento hlas uslyší mladá Američanka italského původu Julie Crotta, hudebnice, sportovkyně vysoké postavy jako šampionka v košíkové, vzorná studentka. Má 26 let, náhodou se zúčastní duchovní obnovy v přípravě na Velikonoce a prožije něco, co...

číst více

Jediná cesta k jediné Církvi

 Bohatá sklizeň pravého apoštola Krásného čtvrtečního rána prvního října odebral se kníže do bytu kardinála, odkud ho doprovodil do kostela svatého Hippolyta. Zde čekala skupina protestantů, kteří měli vstoupit do katolické církve. Legát usedl před oltářem tváří...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

Hromadný návrat ke katolické víře (2) Světec věděl, jak velkou úctu je třeba mít k Božímu slovu a že pokouší Pána, kdo se nepřipravuje dostatečně na vyhlášení svého kázání. Proto se zavřel o samotě a teprve další den ráno 30. září šel spolu s oběma biskupy ze...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

Hromadný návrat ke katolické víře (1) Katolíci v Thononu měli velkou radost, když zase mezi sebou uviděli milovaného apoštola, který jim jako první přinesl světlo pravé pravdy. Františka rovněž potěšilo, že se opět nachází mezi svými dětmi, ale jeho radost ještě...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

Čtyřicetihodinová pobožnost v Annemasse Zatímco apoštol bojoval slovem i perem na obranu Církve, podařilo se konečně biskupu de Granier zajistit mu pomocníky. Byli to nám již známí otec Cherubín z Marienne a otec Esprit z Baume, oba světcovi přátelé, dále to byl otec...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

První oltář v Thononu (2) František si z těch řečí nic nedělal. Když se však dověděl od jednoho vojáka, že v domě heretika Abrahama Joly je těžce nemocný katolík, ihned se tam odebral, aby mu poskytl svátostnou službu. Marně mu vysvětlovali, že se tím vystavuje...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

První oltář v Thononu (1) Když se vrátil František od knížete bez plných mocí a bez hmotné podpory, dostalo se mu od kalvinistů sarkastických poznámek. Ale se sebezapřením pracoval dále a Bůh žehnal jeho úsilí i práci barona d’Avully, který mu z celého srdce pomáhal....

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

První úspěchy (2) František navštívil rodný zámek a čekal na příjezd Jeho Vysokosti knížete. Protože však kníže nepřijížděl, vrátil se do Thononu a vrhl se opět do apoštolské práce. Aby zpestřil hlásání pravdy, hledal nové formy. Vyzval jednoho mladého katolíka,...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky

První úspěchy (1) Poté, co se František usadil v Thononu, nedbal vůbec na pomluvy heretiků ani na jejich vražedné úmysly a nemyslel na nic jiného, než jak se zápalem a láskou naplnit poslání dobrého pastýře. Kázal takřka denně, zpovídal v každou denní dobu,...

číst více

P. M. Hamon: Svatý František obrací heretiky I.

Začátky misie v Chablais (1) O svatém Františkovi Saleském je známo, že úspěšně obnovil katolickou víru v oblastech zaplavených kalvinismem. Málo je však známo, za jakých historických okolností a jakými prostředky tato jeho misie probíhala. Podrobnosti o této činnosti...

číst více

P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky Vstup a obsah

O svatém Františkovi Saleském je známo, že úspěšně obnovil katolickou víru v oblastech zaplavených kalvinismem. Málo je však známo, za jakých historických okolností a jakými prostředky tato jeho misie probíhala. Podrobnosti o této činnosti svatého ženevského biskupa a...

číst více

Světci o milosrdné Boží lásce

Svatá Markéta Marie Alacoque byla první mezi těmi, kteří výslovně hovoří o Boží milosrdné lásce. Propagovala úctu k Božskému Srdci, hořícímu plameny lásky, která je zranila, korunovala trním a ukřižovala. Zapsala se do dějin spirituality smíru, která je právě...

číst více

Láska P. Pia k vlastní matce

Matka otce Pia se jmenovala Maria Giuseppa de Nunzio. Narodila se 28. března 1859 v Pietrelcině a zemřela 3. ledna 1929 v San Giovanni Rotondo. Byla to štíhlá žena se světlýma očima a souměrnými rysy v obličeji. Ačkoliv pocházela z prostého lidu, působila vznešeným...

číst více

Opravdová víra ve zmrtvýchvstání

Ve velikonočních evangeliích slyšíme o různých zjeveních zmrtvýchvstalého Pána. Ježíš se zjevil po svém zmrtvýchvstání Marii Magdaléně a ženám, učedníkům na cestě od Emauz, pak jedenácti apoštolům a ještě jiným. Když evangelia o tom nehovoří, že Ježíš se zjevil své...

číst více

Markéta Clitherow – mučednice věrnosti pravé Církvi

Mučedníky pro Kristovu víru kati rozřezávali, kamenovali, křižovali, upalovali, roztrhávali, otravovali jedem, probodávali. Svatou Markétu Clitherow z Yorku na východním pobřeží Anglie umučili tak, že byla rozdrcena. Stalo se to v roce 1586 a Markétě bylo tehdy 30...

číst více

Svatá Kamila Battista Varano

Narodila se jako nemanželská dcera Julia Cesara da Varano, který byl pánem v Camerinu, 9. dubna 1458. Vyrůstala v péči jeho manželky Jany Malatesta. O svém životě nám zanechala mnoho zpráv ve své dlouhé autobiografii, známé pod názvem Duchovní život. Jejím...

číst více

Vítězství Neposkvrněné

Obrácení Alfonse Ratisbonneho Jan Pluta Každý návrat k Bohu, každé obrácení je neobvyklou nadpřirozenou událostí, svým způsobem zázrakem. Ovšem obrácení zavilého nepřítele katolické církve, francouzského Žida Alfonse Ratisbonneho skrze „zázračnou medailku“ je tak...

číst více

Kateřina Labouré – posel Neposkvrněné

Hildegard Waach            Platí jen poselství Matky Boží Kdo vstoupí nepřipraven do kostela sester svatého Vincence v pařížské ulici Rue du Bac, užasne vpředu vpravo před skleněnou rakví pod bočním oltářem. Odpočívá v...

číst více

Biskup Tridentského koncilu

Sv. Karel Boromejský se narodil jako syn hraběte Gilberta Borromea a Patricie Markéty Medici 2. října 1538 v Aroně u Lago Maggiore. Byla to nejznámější rodina v Miláně. Rodiče měli již dceru a dva syny, a tak byl podle tehdejších obyčejů již od dětství určen pro...

číst více

Mučedník zednářské revoluce

Ať žije Kristus Král! Skrytá činnost zednářských organizací je výrazem organizované vzpoury člověka proti Bohu zjevenému v Ježíši Kristu. Jejich činnost je zaměřena v hlavní míře proti katolické církvi. Sami zednáři tvrdí, že je to boj na život a na smrt. Když...

číst více

Za rychlý triumf Neposkvrněné

Bratr Bogumił Marian Adamczyk Mojí specialitou je výroba a rozdávání růženců. Když jsem jako kajícník putoval Polskem, ustavičně jsem se modlil růženec. Byla to moje neporazitelná zbraň, vytrhla mě z mnoha tísní, když se zdálo, že mě už nic nezachrání z rukou „strážců...

číst více

Z homilie sv. Bernarda

Jediné jméno nade všechna jména je Ježíš Nazaretský: „Suchý je každý pokrm duše, který není zvlažen tímto olejem; je jalový, není-li zadělán s touto solí. To, co jsem napsal, nemá pro mě chuť, jestliže tam nebudu číst Ježíš.“ „Když diskutuješ nebo mluvíš, nic nemá pro...

číst více

Ze života svatého Václava

Úryvek z latinského spisu Život Václava, knížete českého, od Gumbolda, biskupa v Mantově, z roku 980, sepsaného na žádost císaře Oty II. Úvod ke spisu uzavírá autor těmito slovy: Tato kratičká úvaha, uložená naší primitivní neumělosti posvátným příkazem...

číst více

Bl. Marek z Aviana

Apoštol a obhájce Vídně Blahoslavený Marek Cristofori se narodil 17. listopadu 1631 v italském Avianu (poblíž Udine) rodičům ze vznešeného rodu Marku Cristofori a Růženě Zanoni a při v místním dómu dostal jméno Karel Dominik. Prvního vzdělání se mu dostalo od jednoho...

číst více

Svatá Růžena z LImy

Narodila se v hlavním městě Peru 1586 jako desátá z třinácti dětí. Pokřtěna byla jako Izabela. Jméno Rosa - Růžena jí dala jako malému dítěti služka indiánského původu. Podle indiánského obyčeje jí dala jméno květu: dítě se jí líbilo a řekla. „Jsi Růže“! Toto...

číst více

Památce velkého bojovníka za záchranu víry

Sto let po jeho smrti se postava sv. Pia X. tyčí na církevním nebi jako bolestná a majestátní. Smutek, který halí tvář papeže Sarta na jeho posledních fotografiích, nepřipomíná jen katastrofální následky první světové války, která propukla tři týdny před jeho smrtí....

číst více

Stigmatizovaná Rosalie Putová

Povolání již v dětství Rosalie se narodila 2. srpna 1868 v Lummenu Hasseltu v belgickém Limmburgu. V sedmi letech ji rodiče museli poslat do služby na jeden statek, kde vykonávala často velmi těžké práce. Dívky si tam velice vážili. Paní Kassová, která ji tehdy znala,...

číst více

Otec podle Božího Srdce

Otec podle Božího Srdce Nejprve se to šířilo jako požár v malém městečku Gainesville ve Virginii (USA). Pak se o tom psalo v místních novinách a na titulní stránce Washington Poste, až nakonec prostřednictvím rozhlasu...

číst více

Svatý Jindřich, král

Když byl svatý služebník Boží pomazán na krále, nespokojil se s pečováním o pozemské království, ale chtěl dosáhnout koruny nesmrtelnosti. Proto se rozhodl zápasit pro nejvyššího Krále, jemuž sloužit znamená kralovat. Usiloval velmi snažně o šíření víry a bohoslužby,...

číst více

Odkaz svatého Benedikta

Dom Mauro Meacci Ničemu nedávat přednost před láskou ke Kristu „Nihil amori Christi praeponere.“ Tento opakovaný poukaz na řeholi spojuje papeže Benedikta XVI. se svatým patronem a ochráncem Evropy. Autor článku je opatem kláštera sv. Scholastiky v Subiacu. „To, co v...

číst více

26. června: svatí mučedníci Jan a Pavel

Tvůrci nového církevního kalendáře byli vedeni tendencí omezit počet světů, které si církev celoročně závazně připomíná. Jednou ze záminek bylo historické bádání o jejich totožnosti. Této necitelné a neuctivé tendenci padli za oběť i významní mučedníci svatí bratři...

číst více

Otec Sampson trpitel (dokončení)

Otec Sampson (1898–1979) (dokončení) Otec Sampson je pravoslavný mnich, který si ničím nenechal zkalit svůj obraz Boha a uhasit svou lásku k němu. Nic nedokázalo zlomit ani jeho lásku k mučitelům. Sílu k tomu čerpal z ustavičné modlitby. Na svobodě, a přece ne...

číst více

Otec Sampson trpitel

Otec Sampson (1898–1979) Otec Sampson je pravoslavný mnich, který si ničím nenechal zkalit svůj obraz Boha a uhasit svou lásku k němu. Nic nedokázalo zlomit ani jeho lásku k mučitelům. Sílu k tomu čerpal z ustavičné modlitby. Hledání pravé cesty Na naléhání svých...

číst více

K výročí svatořečení otce Pia 16. června 2002

Svěřuji ti tohoto tvora P. Pio vypráví: „18 ledna 1905 kolem 23 hodin byl jsem s bratrem Anastázem v chórovém prostoru v kostele. Náhle jsem se ocitl v nějakém občanském domě, kde pravě umíral otec rodiny a současně probíhal porod dítěte. Tu se mi zjevila svatá Panna...

číst více

Eucharistický zázrak v životě Marty Robinové

Marta Robinová (1902–1981) je jednou z největších stigmatizovaných mystiček XX. století. Každý pátek prožívala drama Kristova umučení a smrti, na jejím těle se objevovaly krvavé rány Spasitele. Nejvíce však světovou veřejnost i odborníky udivila skutečností, že více...

číst více

Homilie sv. Bonifáce

5. června : Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka           Starostlivý pastýř bdící nad Kristovým stádem Církev se plaví po moři tohoto světa jako veliká loď a dorážejí na ni v tomto životě různé vlny zkoušek;...

číst více

Klement Maria Hofbauer

Z apoštolského listu Pia X. o sv. Klementu Marii Hofbauerovi  Klement miloval děti a děti milovaly jeho: když se s nimi setkal, přidávaly se k němu a provázívaly ho až domů. Učil je základům víry a připravoval je na první svaté přijímání. Rodičům důtklivě kladl...

číst více

Svatý Paschal Baylon

Tento světec Eucharistie se narodil 16. května 1540 v den Letnic v Torre Hermosa v Aragonii. Vyrůstal ve velmi chudých poměrech a odmalička pásl dobytek. Během práce se často soustředil k modlitbě. Snažil se pobývat se svým stádem v blízkosti kostela, a když v...

číst více

Svatý Robert Bellarmin – kladivo na heretiky

Světec, jaké dnes nutně potřebujeme, ale postrádáme. Svátek v tradiční liturgii 13. května ( den blahořečení 1923, 302 roky po smrti!) Komentář prof. Plinio Correa de Oliveiry. Převzato a přeloženo z Tradition in Action. Od založení Církve až do dnešního dne si...

číst více

Svatý papež Pius V.

Dokument uchovaný v tajných archívech Vatikánu podává zprávu o názoru jednoho kardinála z konkláve, které se konalo od 20. prosince 1565 do 7. ledna 1566: „Tato volba /byla/ nejkanoničtější a nejlegitimnější, která se za posledních mnoho let konala ......

číst více

29. dubna: sv. Petr Veronský, mučedník

Sv. Petr Veronský se narodil ve Veroně v Itálii v roce 1205 rodičům, kteří se hlásili k albigenským. Protože ve Veroně byly jen katolické školy, poznal zde Petr katolickou víru a upřímně k ní přilnul. To se nelíbilo jeho příbuzným. Jeho strýc začal rodiče přemlouvat,...

číst více

Jako paňáca, k ničemu dobrá

Příběh Cecílie Eusepiové, dívky, která žila na počátku dvacátého století v oblasti na prahu Říma a zemřela na tuberkulózu ve věku osmnácti let. Nyní je blahoslavená jako duchovní dcera Terezičky z Lisieux... „Jako paňáca, napolo hloupá, k ničemu dobrá.“ Toto je pouze...

číst více

Bl. Helena Aiello, Ježíšova smírná oběť

Helena Emilie Aiello se narodila 10. dubna 1895 ve Svatém týdnu v italské Kalábrii v Montalto Uffugo ( Cosenza). Její matka prosila Pána o dítě, které by mohla zasvětit Kristu. Místem jejího prvního vzdělání byla rodina a farní společenství, kde se učila skromnosti,...

číst více

Svatý Jan Damascénský

 Učitel církve, bojovník proti obrazoborcům Neklaním se hmotě, ale Stvořiteli hmoty, který se stal hmotou pro mne a přebýval ve hmotě, aby zajistil moji spásu skrze hmotu. Nepřestanu proto uctívat hmotu, skrze kterou se mi dostalo spásy. Ale rozhodně se jí...

číst více

Prorokyně pro naši dobu

Jean-Marc Derzelle Luisa Lateau (1850–1883) Duchovní cesta Luisy Lateau, stigmatizované Belgičanky, která trvala právě 33 let, je zcela mimořádná. Ve století, kdy člověk začal uctívat především materiální statky, probudil Bůh prostou švadlenu, aby zázrakem jejího...

číst více

Svatá Anežka Římská

Kázání biskupa sv. Ambrože Dnes je památka panny – následujme ji v bezúhonnosti; je památka mučednice – přinesme dary k oběti. Slavíme výročí toho dne, kdy se svatá Anežka zrodila pro nebe. Podle tradice byla mučena ve dvanácti letech. Jak odporná krutost, která...

číst více

Nést svůj kříž

3. listopadu 1932 napsala si Žofie Cramerová do svého deníku: „Kde bychom byli, kdyby Král andělů nás nevyhledal tam, kam by žádný z andělů ani nedorazil, a kde by jako popelář svými božskými dlaněmi neposbíral nás, opravdové hadry, a neproměnil nás na svůj královský...

číst více

Rodina přede vším a nade všechno

Alexa Gaspariová Jan a Marie Reinprechtovi si stanovili ve svém životě prioritu: Rodina přede vším a nade všechno Vypadají dobře. Sympatičtí, mladí, tak tu sedí proti mně, každý na klíně jedno dítě: Jan dvouletého Klementa, Marie tříměsíční obzvláště sladkou...

číst více

Ježíškův dar

Přesně deset let – od 15 do 25 let věku – jsem patřil do velké „rodiny kuřáků“. Během této doby jsem se asi desetkrát pokoušel zbavit se této nepohodlné náruživosti. V postě se mi to sice podařilo takřka na sedm týdnů, ale při velikonočním aleluja se znovu probudila...

číst více

Maria a svatý Efrém u jeslí

Když sv. Efrém opěvuje Pannu Marii, jeho srdce zachvacuje nadšení, obdiv a láska. Inkoust, do kterého namáčí své pero, není látka z tohoto světa. Ustavičně stoupají k nebi city jako sloupy a udivují svou mystickou originalitou a teologickou hloubkou. Ačkoliv jeho...

číst více

Edita Steinová a Jezulátko

Vánoce na Karmelu! Je to jako říct: Nebe na zemi. Byla to první svatá noc, kterou Edita Steinová prožívala na Karmelu, ona obdivuhodná noc, ve které „Ježíš přišel na svět a byl položen do jeslí našeho srdce“ (1), ona noc, kdy z pouhé dobrotivosti věčný Bůh sestoupil...

číst více

Svatý Ambrož, biskup a učitel církve

Milánský biskup a učitel církve patří k mimořádným stálicím katolického nebe. Jeho příklad a odkaz zůstává i po 1500 letech více než aktuální. Narodil se kolem roku 338 v Trevíru jako syn císařského místodržitele. Jeho matka byla velmi zbožná. Kráčel ve šlépějích...

číst více

Svatý František Xaverský

Životopisná data světce Dopis sv. Františka Xaverského sv. Ignáci z Loyoly Zavítali jsme do vesnic novokřtěnců, kteří přijali křesťanství teprve před několika lety. V té oblasti nejsou usazeni vůbec žádní Portugalci, neboť půda je tam značně neúrodná a chudá. Domorodí...

číst více

Santina Campana, dobrovolná oběť

Všechno je mou radostí Santina Campanová, dobrovolná oběť za obrácení hříšníků Když ji v únoru v roce 1929 nesli ke křtu, její babička protestovala: „Chcete ji pojmenovat Santina, ale v kalendáři žádná taková svatá není!“ Farář odpověděl. „Buďte klidná, toto dítě bude...

číst více

Blahoslavený Vladimír Ghika

Dom Antoine Marie OSB Galerie svatých kněží Vladimír Ghika Umění dát dobru, aby se zrodilo ze zla, je vlastní právě Bohu, jak ukazuje následující příběh. Jednoho večera v roce 1924 v Auberive ve Francii došlo k explozi kovového termoforu naplněného vařící vodou, který...

číst více

Předchuť pekla a nebe

Michal Piotrowski Zpráva o pořadu, který opakovaně vysílala celosvětová katolická síť EWTN matky Angeliky Howard Storm se narodil v roce 1946 ve státě Massachusetts. Více než dvacet let byl profesorem umění na univerzitě Northern Kentucky. Jako bezvěrec byl...

číst více

Greogoirův seznam

Regina Buchreusová (text) a Gert Krautbauer (snímky) Grégoirův seznam Někde v Africe. Uprostřed pralesa v Pobřeží slonoviny. Žije zde monstrum, již čtyři nebo pět let. Někdo rozhodl, že je chytí a připoutá ke kládě v zadní komoře chatrče. Kdykoliv...

číst více

Svatá Gertruda z Helfty

Sestra Marie-Pascal Svatá Gertruda z Helfty Svatá Gertruda z Helfty patří k největším německým mystičkám. Jako pětiletá přišla do kláštera v Helftě a jako 25leté se jí zjevil Ježíš Kristus. Od té doby až do své smrti žila ve vnitřním spojení se „svým“ Pánem. Své...

číst více

Svatý Josafat Kuncewicz

  Mučedník za křesťanskou jednotu Svatý Josafat se narodil jako Jan Kuncewicz roku 1580 ve Vladimíru na Volyňsku, dnešní Ukrajině, v pravoslavné rodině. Rodiče byli velmi zbožní. Když byl jednou jako chlapec s matkou v kostele, dověděl se tam, čím byla Ježíšova...

číst více

Svatá Kateřina Janovská

Paolo Risso „Kateřinka“ – učitelka očistce Její otec Giacomo Fieschi byl neapolským místokrálem a její matka vznešená dáma Francesca di Negro. Bydleli v Janově a měli již tři děti, když se jim r. 1447 narodila dceruška, které dali jméno Kateřina. Protože byla stále ta...

číst více

Svatý Jan de Brébeuf

JAN  DE BRÉBEUF Jezuitský kněz, který snášel v Kanadě ty nejhorší fyzické obtíže, jaké si člověk může představit, a byl nakonec umučen krutým týráním, které se ani nedá vypovědět. Několikrát mu zachránila život nezdolná odvaha. Jan de Brébeuf se narodil 25....

číst více

Svatý Antonín Maria Klaret

Narodil se v Sallentu nedaleko Barcelony v tkalcovské rodině s desíti dětmi. V 11 letech začal středoškolské studium, ale musel je přerušit a pomáhat otci v tkalcovně. V 18 letech se odebral do Barcelony, aby se připravil odborně pro své povolání. Seznámil se také s...

číst více

Guido Maria Conforti

Giovanni Cubedu I když se nemohl hnout z místa I když ze zdravotních důvodů nemohl podnikat žádné cesty, založil a vedl xaveriánské misionáře. Pak se stal uznávaným arcibiskupem v „rudé“ oblasti Emilia. Vydával Božímu lidu svědectví prosté víry. O životě...

číst více

Svatý Petr z Alkantary

Svatá Terezie z Avily je nazývána slávou Španělska. Je třeba však dodat, že sdílí svou slávu spolu se svým současníkem, sv. Petrem z Alkantary. Napsala o něm: „Jakým vzorem ctností byl bratr Petr z Alkantary! V dnešním světě není nikdo schopen takové dokonalosti. Byl...

číst více

Sv. Markéta Marie Alacoque

Markéta Marie Alacoque se narodila za krále Ludvíka XIII. v červnu 1647 ve Vérosvres u Charollais v bohaté rodině venkovského původu. Její otec byl notářem. Byla pátou ze sedmi dětí. Bezprostředně po narození byla pokřtěna a k prvnímu svatému přijímání přistoupila...

číst více

Svatá Terezie z Avily

Jednou z nejvýznamnějších postav protireformace je žena, španělská řeholnice svatá Terezie z Avily. (obč. jménem Teresa Sánchez de Cepeda Ávila y Ahumada), mystička a spisovatelka, reformátorka a zakladatelka řádu bosých karmelitánů a mnoha řeholních domů. Narodila se...

číst více

Svatý archanděl Michael

V Novém zákoně je titul archanděl přiznán sv. Michaelovi. Postupně byl rozšířen i na Gabriela a Rafaela. Jen tato tři jména se nacházejí v Bibli. Michael znamená: „Kdo je jako Bůh?“ Je to nejvyšší hlava nebeského vojska, andělů věrných Bohu. Byl patronem pradávné...

číst více

Létající svatý

Renzo Allegri Vstoupil do dějin jako „létající světec“. To byla charakteristika jeho mimořádných mystických zážitků, jakými byly extáze. Stačilo, aby spatřil obraz Pána Ježíše, Panny Marie, sv. Františka nebo některého světce nebo slyšel vyslovit jejich jméno, a...

číst více

P. Pio o mši svaté

Otče, co je pro vás mše svatá? Účast na Ježíšově utrpení. Moje odpovědnost za svět se nedá s ničím porovnat. Co musíme poznat navaší mši svaté? Celé utrpení na Kalvárii. Otče, povězte mi, co trpíte při mši svaté? Vše, co trpěl Ježíš, to trpím i já, i když ne stejně....

číst více

Sv. Raymund Nonnatus

Patron porodních asistentek a pravého ekumenismu Poslední srpnový den slaví římská církev památku svatého Raymunda Nonnata. Tento den v roce 1204 nebyl dnem jeho úmrtí, ale jeho neobvyklého příchodu na svět, protože byl vyňat z lůna své mrtvé matky pomocí krátkého...

číst více

Apoštol Nejsvětějších Srdcí

Svatý Jan Eudes Svatý Jan Eudes patří do skupiny kněží, které Daniel Rops řadí do  „velkého století duší“. Narodil se 14. listopadu 1601 v Ri, malé obci v Normandii. Jeho rodiče Izák Eudes a Marta Corbinová se po třech letech marného čekání na dítě obrátili na...

číst více

Svatý Prokop

Svatý Prokop, opat, patron české země Pocházel z Chotouně u Kouřimi. Narodil se zemanským rodičům v době, kdy byl pražským biskupem svatý Vojtěch (982 – 997). Stal se knězem původně slovanského obřadu, asi u vyšehradského chrámu. Zatoužil po evangelijní dokonalosti a...

číst více

Spiritualita sv. Kašpara Bufalo

P. Beniamino Conti CPPS Spiritualita sv. Kašpara Bufalo Ve své slavnostní promluvě v bazilice sv. Petra 31. ledna 1960 na závěr římského synodu, ve které doporučil kněžím a věřícím zvláště úctu k Nejdrahocennější Krvi našeho Pána, označil Jan XXIII. sv. Kašpara Bufalo...

číst více

Svatý Kašpar Bufalo

Apoštol Nejdražší Krve Páně Sv. Kašpar Bufalo Narodil se v Římě 6. ledna 1786 jako syn Antonína a Anunciáty Quartieronových. Od útlého dětství se vyznačoval sklonem k modlitbě a pokání, což jsou nepochybná znamení povolání k řeholnímu životu. Chtěl již jako chlapec...

číst více

Mučedník víry Jan Fisher

Mario Scudu Jen pokud to dovoluje Boží zákon! Bylo 5 hodin ráno 22. června, když žalářník v královské věznici jemně zaklepal a tiše otevřel dveře cely. I žalářníci mají srdce, myslel si, a on, žalářník v londýnském Toweru, nechtěl rušit vězně více než je třeba. Je to...

číst více

Svatý Alois z Gonzagy

Bůh mi ukazuje pravé štěstí Svatý Alois z Gonzagy (1568 – 1591) Na podzim 1585 kolovala v Castiglione a okolí zvláštní zpráva: Alois, prvorozený vznešený potomek nejvyššího městského pána Ferrante Gonzagy, tak hodný a vhodný pro budoucnost dynastie, se zřekl...

číst více

S Marií proti zlu

Mariánský odboj proti zlu V roku 1917 slavili svobodní zednáři v Římě 200. výročí trvání svého temného bratrstva. Vystoupili odvážně na veřejnost. Ve slavnostním procesí nesli prapor, na kterém bylo vyobrazeno vítězství Lucifera nad sv. Michaelem. Šli až na náměstí...

číst více

Posel Ježíšova Srdce

Služebnice Boží Gabriela Terezie Borgarino  Po více než dvou staletích od prvních zjevení lásky Ježíšova Srdce svaté Markétě Marii Alacoque (1647 – 1690), sestře řádu Navštívení ve Francii, zjevilo se Ježíšovo Srdce znovu v celém svém jasu a vylilo svou nesmírnou...

číst více

Roberto Rivi

                          Otec mladého mučedníka Jmenoval se Roberto Rivi a narodil se v San Valentinu (Reggio Emilia) 30. října 1903 jako...

číst více

Díkůčinění po svatém přijímání

P. Stefano, M. Manelli OFM Doba díkůčinění po svatém přijímání je dobou reálné intimní lásky s Ježíšem. Je to láska totální vzájemné náležitosti: už ne dva, ale jeden v těle i v duši. Je to láska pronikání a splynutí. On ve mně a já...

číst více

Svaté přijímání a čistota srdce

P. Stefano, M. Manelli, OFM Co říci o velké čistotě duše, s jakou se svatí chystali přijmout Chléb andělů? Víme, že měli v tom smyslu citlivost opravdu andělskou. Přestože si byli vědomi vlastní ubohosti, snažili se předstoupit před Ježíše jako „čistí...

číst více

Mučedníci z Otranta

12. května svatořečil papež František 800 mučedníků z italského města Otranto, kteří položili život za víru 14. srpna 1480. Mocenské spory mezi Benátkami a Aragonským královstvím měly za následek, že jihoitalské město Otranto se ocitlo bez vnější opory tváří v tvář...

číst více

Svatý Atanáš

++++++++++++++Z římského martyrologia V Alexandrii den zrození pro nebe svatého Atanáše, biskupa téhož města, vyznavače a učitele církve, velmi proslaveného svatostí a učeností, k jehož pronásledování se spojil takřka celý svět. V době od Konstantina až po Valenta...

číst více

Bratr Tomáš z Olera

I když ještě nebyl pozdvižen k úctě oltáře, byla památka na tohoto mnicha z 16. století stále ještě živá. Uměl sotva číst a psát, ale prostý lid v něm rozpoznal neobyčejnou pokoru a dobrotu a mocní moudrost, kterou poskytuje jedině milost. Jeho sebrané spisy patřily k...

číst více

Cikánův růženec

Romualdo Rodrigo Před patnácti lety bylo na náměstí Svatého Petra několik tisíc cikánů se svými vozy a pestrým oblečením, aby byli svědky blahořečení Zefirina Jimenéze Mally, zvaného Pelé, prvního cikána, který byl pozdvižen k úctě oltáře. Podstoupil mučednickou smrt...

číst více

Zpovědník Říma

Gianni Valente Pater Felice Cappello – zpovědník Říma O radosti ze svátosti smíření Byl to známý profesor na Gregoriáně. Po skončení přednášek trávil dlouhé hodiny ve zpovědnici v chrámu svatého Ignáce. Lidé stáli v dlouhých řadách, aby se mohli vyzpovídat u...

číst více

Drahokam nebes

Svatá Gemma Galgani V kostele pasionistů v toskánské Lucce se nachází náhrobek, na kterém je zobrazena mladá žena s vážnými a velmi důstojnými rysy v obličeji. Nápis na náhrobku zní: „Byla vytržena ze světa spíše žárem lásky k Bohu než skrze nemoc.“ Kdo je tato...

číst více

Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží

Svatý Gabriel se narodil v aristokratické rodině v Assisi 1. března 1838 jako jedenáctý ze třinácti dětí Sante Possentiho, starosty města, a Anežky Frisciotti. Byl pokřtěn týž den a dostal jméno po slavném krajanu sv. Františkovi. Doma mu proto říkali Checchino. V...

číst více

Vidění sv. Anděly z Foligna

Přišla Panna a Královna se svým Synem Bylo to v den Očišťování Panny Marie: Byla jsem ve Foligno v kostele Menších bratří. Promluvil ke mně hlas a řekl mi: Nyní je hodina, kdy Maria, Panna a Královna, přichází do chrámu se svým Synem. Moje duše naslouchala s...

číst více

Turínský velikán

Svatý Jan Bosko, zakladatel dvou moderních řeholních kongregací „Pospěšte si, rychle si pospěšte, abyste spasili ty mladé lidi...“ To byl jeden z posledních odkazů, které Don Bosko předal svým synům 31. ledna 1888 těsně před svým odchodem na věčnost. Je to nejen...

číst více

Svatý Ignác Antiošský

„Myslete ve svých modlitbách na církev v Sýrii, jejímž pastýřem místo mne je Bůh.“ Výzva mučedníka (svátek 1. února), která je dnes znovu aktuální Po apoštolském koncilu v Jeruzalémě v roce 49 řídil svatý Petr církev dlouhý čas z Antiochie. Toto město (dnes v jižním...

číst více

Don Giovanni Calabria

Don Giovanni Calabria se narodil ve Veroně v říjnu 1873 ve velmi chudé rodině. Smrt otce ho přinutila, aby přerušil základní vzdělání a pracoval již jako chlapec v různých obchodech, ale i za těchto okolností každé ráno se účastnil mše svaté u sv. Vavřince . Farář don...

číst více

Carlo Demaria

Carlo Demaria – život ve škole kříže Elegantní pán s vážnou a klidnou tváří, vlídného a ušlechtilého jednání… Tak ho vídali ti, kteří ho potkávali každé ráno v prostorách pracoviště, na turínských ulicích, v kostele před oltářem. A tímto stylem se doktor Carlo Demaria...

číst více

Obrácení vrchního rabína

13. února 1945 hlavní světová média přinesla zprávu, že veliký rabín města Říma profesor Izrael Zolli přijal křest v římskokatolické církvi. Zolli se narodil v roce 1881 v Polsku v místě zvaném Brody. Jeho matka pocházela ze známé rodiny vzdělaných rabínů a otec byl z...

číst více

Edith Steinová

Marco Paollinelli OCD Terezie Benedikta od Kříže Židovka, filosofka, řeholnice a mučednice Když uvažujeme o jejím životě, vidíme, jak se setkává se s celou řadou bolestných rozchodů, možno říci i vykořenění a odloučení: od rodiny, zvláště od své nejmilovanější matky,...

číst více

Svatý Jan Leonardi

Svatý Jan Leonardi žil a působil v XVI. století, v období, které bylo bohaté na nová díla umění, architektury i vědy, ale také to byla doba protestantské reformace a velké reformy po tridentském koncilu. Na podporu opravdové církevní reformy vyrostla rychle celá řada...

číst více