Světice malé, krátké přímé cesty ke svatosti

Terezička měsíc před smrtí

Dobrý Bůh nemůže vnukat neuskutečnitelné touhy. Proto i přesto, že jsem maličká, mohu dosáhnout svatosti. Stát se velkou je nemožné; musím tedy snášet sebe takovou, jaká jsem, se všemi svými nedokonalostmi, ale chci najít prostředek, jak dojít do nebe malou, ale přímou cestou, krátkou, malou zcela novou cestou.

Zápis v Římském Martyrologiu:

 Vstoupila jako mladistvá do Karmelu v Lisieux ve Francii, stala se čistotou a prostotou učitelkou života svatosti v Kristu, učila cestě duchovního dětství, aby dosáhla křesťanské dokonalosti a dala veškerou mystiku osamocenosti do služeb spásy duší a růstu Církve. Ukončila svůj život 30. září ve věku dvacet pěti let.

Záznam exhumace sv. Terezičky

Tři modlitby sv. Terezičky

Vánoce dvou Terezií