Pateronásovní mučedníci – lékaři

K mnoha malířům, kteří oslavili svaté bratry Kosmu a Damiána, patří fra Angelico, který zanechal několik obrazů těchto světců a mučedníků včetně včetně fresky u Sv. Marka ve Florencii na zadání Cosima de Medici. Ale již mnohem dříve VI. století vznikla krásná mozaika na apsidě v římské bazilice sv. Kosmy a Damiána, kde figurují svatí lékaři před Kristem Soudcem.

Podle posvátné tradice podstoupili sv. Kosma a Damián za epochy císaře Diokleciána patero mučednictví. Jsou to pověstní lékaři, zázrační léčitelé pomocí hluboké víry, bratři, pravděpodobně dvojčata syrského původu, schopní vyléčit z tělesných ran i ulevit od duševního trápení, vždy bezplatně, tak jak provozovali i své misijní poslání, a to do té doby, než je prefekt v Cilícii uvrhl do vězení.

Byli kamenováni, ale kameny se odráženy o jejich těl a nezanechávaly žádné rány. Byli svrženi do moře s kameny na krku, ale ty se uvolnily a umožnily tak jejich záchranu. Byli vhozeni do rozpálené pece, ale žár jim neublížil. Nakonec jim uťali hlavy. Víme to také od blaženého fra Angelica, jednoho z malířů, kteří oslavili svými obrazy tyto mučedníky, které si rod Medici zvolil za své ochránce.

Obraz byl zadán 1438 od Cosima de Medici pro hlavní oltář u Sv. Marka. Jedná se o monumentální obraz rozhovoru se svatou Pannou a Dítětem, která sedí na trůně před svatými bratry. Ti klečí na posvátném koberci, který znázorňuje perspektivu a prostor. Kosma se obrací ke svému bratru a vyzývá ho, aby aby vzdal poctu Bohu a zasvětil se jeho Matce.

Umělec zde projevil nenapodobitelný styl pomocí charakteristických barev, takže jeho postavy se pohybují v zářivé atmosféře. V dalších obrazech pak nacházíme epizody z jejich mučednictví, které dosvědčují sílu jejich víry.

Úctu ke svatým Kosmovi a Damiánovi, která je starší než florentská renezance, potvrzuje mozaika v římské bazilice na pohanském Forum Romanum, zasvěcené těmto svatým lékařům. Jejím mecenášem byl Felix IV. kolem roku 530. Mozaika představuje vstup mučedníků do nebeského království.

Scéně s apokalyptickým nádechem dominuje postava Krista na pozadí modrého nebe s rudými a zlatými mráčky, který drží v jedné ruce svitek Zákona a druhou ukazuje na hvězdu, která označuje slávu, jaká čeká mučedníky. Že se nacházíme v ráji, dokazuje řeka Jordán, která pramení u Ježíšových nohou, dále dvě palmy které označují Zmrtvýchvstání a oslavu mučedníků, a kvetoucí trávník, na který dopadá stín světců. Felix IV. přináší jako dar model chrámu a svaté mučedníky doprovázejí sv. Teodor a sv. Petr. Světci si nesou koruny mučednictví ozdobené drahocennými perlami, které označují nástroje spásy. Svatý Kosma a Damián obětovali život za Krista, který jejich život obnovuje pro věčnost.

Margarita del Castello, Nuova Bossola Quotidiana