Jana Františka Fremiot de Chantal

Narodila se v roce 1572 v Dijonu (ve Francii) jako dcera baron Frémyota, předsedy burgundského parlamentu. Ve 20 letech se provdala za barona Kryštofa de Chantal a během 9 let šťastného manželství s ním měla 6 dětí, z nichž 4 zůstaly naživu. Její manžel přišel o život následkem nehody na honu. 

Těžkou situaci zvládla i díky svému intenzivnímu duchovnímu životu. Velice stála o to, nalézt dobrého duchovního vůdce. Když ve svých 32 letech uslyšela kázání ženevského biskupa Františka Saleského, požádala jej o duchovní vedení a postupem času mezi nimi vzniklo velice krásné přátelství.

Když vychovala své děti a postarala se o jejich zajištění, založila v Annecy ve Francii v roce 1610 spolu se sv. Františkem Saleským kongregaci sester Navštívení Panny Marie, která byla určena svobodným ženám a vdovám, které se z věkových nebo jiných důvodů nehodily pro jiné, přísnější řehole. Jejich původním posláním bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným.

František Saleský si jí velmi vážil nejen pro její horlivou zbožnost, ale právě i pro její bystrost a veliký rozhled a zdatnost v administrativních záležitostech.

Zemřela 13. prosince 1641 v Moulins a v roce 1767 byla prohlášena za svatou.  Pohřbena byla v měděném sarkofágu v nové bazilice řádu Navštívení Panny Marie v Annecy, vedle svatého Františka Saleského. 

zdroje:
http://www.iencyklopedie.cz/jana-frantiska-de-chantal/

http://www.scholicka.estranky.cz

sv. Jana Frémiot de Chantal (catholica.cz) http://catholica.cz/