Svatý Pavel od Kříže

Narodil se v Ovadě v Monferratu Lucovi Daneiovi a Anně Marii Massariové, horlivým katolíkům 3. ledna 1694 a byl pokřtěn 6. ledna, kdy přijal složené jméno PaoloFrancesco.

roce 1701 se celá rodina přestěhovala do Castellazzo Bormida do domu, který vlastnili a který existuje dodnes, v dnešní uličce Daneo.

Své první vzdělání získal od kněze, který měl školu pro chlapce v Cremolinu

Od útlého věku projevoval velký zájem o náboženství a zdůrazňoval výraznou spiritualitu: trávil mnoho času v modlitbě, účastnil se každý den mše sv. a často přistupoval ke svátostem. Zároveň čekal na své studentské povinnosti a svůj volný čas věnoval čtení a navštěvování kostelů; zde strávil mnoho času v adoraci, než přijal eucharistii, kterou měl v horlivé úctě. V roce 1713, podle toho vyprávění prožil „zásah milosti“, který způsobil jeho úplné duchovní obrácení. V patnácti letech opustil školu a vrátil se do svého domova v Castellazzo.

V raném mládí se vzdal výhodného manželství a velkého dědictví, které mu zanechal jeho strýckněz. Nechal si pro sebe pouze knihu breviáře.

roce 1720 pocítil inspiraci k založení nového řehole nazvaného Chudí Ježíše. On sám napsal:

»V té době jsem se viděl v duchu oblečený v černém hábitu až k zemi, s bílým křížem na hrudi a pod křížem jméno Ježíš bílými písmeny.«

Ve stejném roce, oblečený v černé poustevnické tunice veden biskupemAlessandriaGiana Francesca Arboria di Gattinara, jeho duchovním otcem, bosý a s odkrytou hlavou, odešel do stísněné cely za kostelem svatého Karla a Anny v Castellazzo Bormida. V této cele strávil celou zimu 1720-1721, a zde položil novou řeholi podle za nebeské inspirace, jak je uvedeno v úvodu k původnímu výtisku samotné řehole.

Poté, co získal souhlas k řeholi od Gattinary, šel do Říma pro papežské schválení, ale byl tehdy papežem Inocencem XIII. odmítnut.

Zklamaný se uchýlil do poustevny Santissima Annunziata na hoře Argentario, kde se k němu připojil jeho bratr Giambattista, který mezitím přijal obyčeje řeholníka od Gattinary.

Na pozvání biskupa Gaety se Theatin Carlo Pignatelli, Paolo a jeho bratr přestěhovali do svatyně Madony della Catena, kde sídlili v letech 1722 a 1723, a pak se přestěhovali do Tróje v provincii Foggia, kde mu biskup Emilio Cavalieri pomohl při úpravě řehole a zprostředkoval přijetí papežem v Římě. Benedikt XIII.ho pověřil, aby do nové kongregace přijímal společníky. Sám papež Benedikt XIII. 7. června 1727 vysvětil dva bratry na kněze v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Pravidla byla schválena Benediktem XIV. 15. května 1741. Kongregace, jako řeholníí instituce uct byla schválena papežem Klementem XIV. v roce 1769.

Po schválení řehole se první kapitula konala na Retreatu Prezentace na Monte Argentario (GR) 10. dubna 1747. Během této kapituly byl Pavel, vždy doprovázen svým bratrem Janem Křtitelem, proti své vůli jednomyslně zvolen prvním generálním představeným a tento úřad zastával až do dne své smrti. 15 května 1771 Paul ve spolupráci ctihodou matkou Crocifissou Costantini založili  Řeholi pasionistů

Byl neúnavný ve svých apoštolských povinnostech, jejichž základní složkou bylo odříkání  a pozoruhodný mystický impuls. Zemřel v pokročilémověku v Římě 18. října 1775.