Něco z jiného světa

Malé sestry učednice Beránka jsou malá komunita založená v Buxeuilu (Francie) v roce 1985, uznaná kanonicky 1990 arcibiskupem v Tours, která se usadila v Le Blanc v roce 1995 a byla zřízena jako řeholní institut kontemplativního života arcibiskupem v Bourges r. 1999. Tento institut přijímá duchovní asistenci otce opata mnichů benediktinského opatství ve Fontgombault v blízkosti jejich sídla. V prvních letech ji vedl Jerôme Lejeune, slavný genetik (1926 -1994), jehož proces blahořečení na diecézní úrovni byl uzavřen 2012.

Jedná se o první komunitu, která se věnuje mladým osobám postiženým Downovým syndromem a poskytuje jim možnost realizoval své vlastní řeholní povolání. Vede je malá skupina sester nepostižených. Řeholnice tráví den podle vlastního rytmu a rozdělují si práci podle vlastních schopností: tkaní, předení, dřevořezba, tapiserie apod. Podle slov představené smyslem tohoto institutu je přijmout ty, které se nacházejí na posledním místě ve světě a rozvíjet u nich výjimečnou roli v církvi – být nevěstou Kristovou a dovolit tak těm, které jsou tak ohroženy kulturou smrti, aby podávaly svědectví skrze své zasvěcení evangeliu života.

Malé sestry učednice Beránka následují „malou cestu“ svaté Terezičky Ježíšovy pod výrazným vlivem řehole a charismatu benediktinů, zvláště ve spojení ora et labora.

Jejich prostý život se skládá z modlitby, práce a oběti. Sestry postižené handicapem se učí nezbytným manuálním dovednostem potřebným pro jejich rozvoj ve spojení s eucharistickou adorací, denní modlitbou církve a modlitbou růžence ve svém vlastním rytmu podle svých kapacit. Každý den se účastní mše svaté a přistupují k svatému přijímání. Žijí v mlčení, modlitbě a meditaci Písma svatého.

Přijímají mezi sebe postižené sestry. Mezi nimi stojí za zmínku Claire Lyon (1986-2013) známá jako „Ježíšův úsměv“, která nazývala sv. Terezičku „moje starší sestra“. Říkala, že nechce být známou a viditelnou světicí, svatou z kalendáře, ale svatou podle Ježíšova srdce, sladkého a pokorného. Zemřela 2013 ve věku 26 let a její poselství je podle opata Jeana Pateau O.S.B. shrnuto do jednoho slova: „Ježíš“. Za zhlédnutí stojí ukázka z dokumentu Les yeux tournés vers l’aube, Oči obrácené k svítání.

Pramen: Romualdica