Sedm zakladatelů řádu servitů

Ve třináctém století se sedm florentských šlechticů uchýlilo k prostému způsobu života, aby neustále meditovali o Ježíšově umučení a bolestech Marie. Jmenují se: Bonfiglio dei Monaldi, Bonagiunta dei Manetti, Manetto Antellese, Amedeo degli Amedei, Uguccione degli Uguccioni, Sostegno dei Sostegni a Alessio Falconieri. Jednoho Velkého pátku se jim zjevila panna Maria a ukázala jim vzor šatů, aby si je mohli přizpůsobit; také jim vysvětlila, že chce založení řádu, který by si neustále rozjíma o utrpení, která prožívala pod křížem svého Syna. Poté založili řád služebníků Marie, k čemuž jim pomáhal mučedník sv. Petr, dominikánský mnich. Spolu s dalšími společníky začali putovat od města k městu a hlásali slovem i příkladem ukřižovaného Ježíše. Stejně jako v životě spojovala je stejná láska i po smrti je znovu spojila ve společném hrobě a lidé je také uctívali všechny sjednocené. Proto Klement XI. a Benedikt XIII. schválili tuto společnou úctu; Lev XIII je zařadil do katalogu svatých.