Svatá Marta

Marta, sestra Marie a Lazara, pocházela ze vznešené a zámožné rodiny, ale proslavila se především jako hostitelka Krista Pána. Po jeho nanebevstoupení byla podle tradice s bratrem, sestrou a mnoha křesťany od Židů zajata a naloděna na loď bez plachet a bez kormidla, která zázračně doplula až do Marseille, kde Ježíšovi přátelé získali tímto zázrakem a svým hlásáním nesčetné zástupy pro Krista. Marta vynikala velkou svatostí a láskou a vyvolávala velkým obdiv Marseillanů. Odešla pak s několika ženami na místo, kde nebylo mužů, kde žila ve velké zbožnosti, proslavila se mnoha zázraky a odešla k Pánu v den, který dlouho předem předpověděla.

Matutinum, Lectio 3