Svatý Ireneus, biskup a mučedník

Liturgické modlitby

Orace

Bože, ty jsi dopřál svatému Ireneovi, biskupu svému a mučedníkovi, aby pravdou nauky přemáhal bludy a upevňoval v církvi mír, prosíme, dej svému lidu vytrvalost ve svatém smýšlení a dopřej mír naší době.

 Sekreta

Bože, ty nedopouštíš, aby jakékoliv hrůzy děsily národy v tebe věřící, přijmi modlitby a oběti lidu tobě zasvěceného, aby pokoj tvou štědrostí udělený zabezpečil křesťanské země proti všem nepřátelům.

  Postcomunio

 Bože, původce a milovníku pokoje, tebe znát je život a tobě sloužit znamená kralovat, ochraňuj ty, kdo se k tobě utíkají, proti všem útokům, abychom v důvěře ve tvoji ochranu na přímluvu tvého svatého mučedníka a biskupa Irenea nebáli se zbraní žádných nepřátel.