Svatý Bartoloměj apoštol

sv. Bartoloměj, Sixtinská kaple

Sv. apoštol Bartoloměj, původem z Galileje, byl na základě rozdělení světa vyslán do Indie do oblasti řeky Gangy a hlásal tamním pohanům evangelium Ježíše Krista podle svatého Matouše. Když po četných námahách a protivenstvích mnohé obrátil k víře v Ježíše Krista, odebral se do velké Arménie. Získal pro křesťanskou víru krále Polymia a jeho manželku a dvanáct měst. Vyvolal tím velkou zášť pohanských kněží. Králům bratr Astiagis dal mu krutě zaživa stáhnout kůži z jeho těla a pak useknout jeho hlavu. V této mučednické smrti odevzdal apoštol Bartoloměj svou duši Bohu. Jeho tělo bylo nejdříve pohřbeno v místě mučednictví. Odtud bylo přeneseno na ostrov Lipari a dále do Benevent a končně do Říma a za císaře Oty III. uloženo na Tiberském ostrově v chrámě, který nese jeho jméno.

                                        Chrám sv. Bartolomějě na Tiberském ostrově

Podle Divinum Officium

 Kostel sv. Bartolomějě v Ostravě Nové Vsi