Svat ý Jan Kapistránský

Narodil se v Caperstrano nedaleko Aquily 1386. Otec byl německým baronem. V Perugii získal doktorát práva, stal se guvernérem, ale záhy vstoupil k františkánům a stal se přítelem sv. Bernardina, kterého hájil v jeho při o úctě ke Jménu Ježíš. Přijal Bernardinův monogram Ježíše Krista Krále. Papež ho vyslal jako kazatele do Rakouska, Bavorka, Čech a Polska, kde hojil duchovní rány po husitech. Ve Svaté zemi podporoval jednotu Arménů s Římem. Jako sedmdesátiletý se účastnil bitvy s Turky u Bělehradu. 11 dní a nocí neopustil bitevní pole. Ale záhy nato zemřel ve Vilachu 16. října 1690. Všude dodával věřícím odvahy do boje za svobodu křesťanů. Vynikal pokorou a věrností k pravé víře a smyslem pro spravedlnost. Jan Pavel II. ho jmenoval patronem vojenských kaplanů. 

                                 Kapistránova kazetelna v Brně

Santi e beati