Stateční obránci víry a církve

Obraz, který měl být představen již před týdnem:

Světci, které dnes nutně potřebujeme:

Svatý Pius V. a sv. Karel Boromejský

chrání církev před islámem a protestantismem

Obraz je dílem mladého malíře a řezbáře Giovanni Gasparro  (*1983) a je k vidění a uctění v chrámu sv. Josefa Dělníka v Aquile