Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 

+++++++++++++++++++++V MĚSÍCI NEBESKÉ KRÁLOVNY

vstup

 
 
 
 

Byl právě fatimský den 13. května, kdy byla v Burkina Faso rozbita socha Panny Marie nesená v průvodu věřících, kteří pak byli zavražděni a tentýž den se v Turíně v mariánské svatyni La Consolata   konala přednáška Proč muslimové uctívají Marii jako Ježíšovu matku.

 
Roberto de Mattei na Rome Life Forum 2019

Nacistický důstojník zachránil poklad kláštera Montecassino

V roce 1944 spojenecké letectvo bombardovalo opatství Montecassino, ale málokdo ví, že předtím už většinu drahocenných rukopisů, dokumentů, relikvií a obrazů odvezli nacisté do bezpečí.

Eucharistický zázrak maličké blahoslavené

Tak toužila po svátostném Ježíši, že sestoupil z ráje, aby ho přijala. V nastalé extázi se Imelda navždy spojila se svým Snoubencem.

Je to pozoruhodné a zarážející, že  v současném období panující záplavy nejtěžších hříchů se vůbec nemluví o tom nejpodstatnějším a nejzávažnějším: o hanebných urážkách nejsvětějšího a nejdobrotivějšího Boha, a o jejich nepředstavitelných důsledcích. Je to znamení hlubokého obecného zatmění víry a ztráty úcty a lásky k Bohu v církvi na všech jejích stupních.

Mučedníci a zrádci zpovědního tajemství
 

Byly položeny již před pěti roky.  Ale kde jsou příslušné odpovědi?
 

Bergoglio nemá ani v nejmenším ochotu ustoupit od své heretické záliby a chvály »mnohosti náboženství« Je to  sama podstata Bergogliova světového názoru a smýšlení. Je to faktická ideologie svobodných zednářů, kterou Bergoglio  cílevědomě přijal a sdílí. A  episkopát k tomu mlčí.

 

V Medjugorje podle očekávání

Mons. Henryk Hoser, zvláštní vizitátor Svatého stolce pro Medjugorje, oznámil rozhodnutí papeže Františka k fenomenu Medjugorje. Zůstávají nadále povoleny pouti věřících , které však nesmí být interpretovány jako uznání napdřirozeného charakteru těchto událostí. Bohoslužby pro poutníky se mohou konat také slavnostním způsobem, ovšem pod podmínkou, že nevyvolávají dvojznačnosti o oficiálním hodnocení poutního místa. Zkoumání, zda se jedná o nadpdřirozený charakter, vyžadují ještě další čas.


Nebeský Otec nejvyšším způsobem vyzverdl a vyznamenal vzenšenost mateřství, když pro svého Syna připravil  právě tuto cestu skrze nejčistší Pannu a Matku 
 
 
V obšírném rozhovoru Dianou Montagna zdůvodňuje prof. Claudio Pierantoni   své rozhodnutí podepsat Otevřený dopis biskupům, který připisuje papeži Františkovi obvinění z hereze.

V jakobínské Francii a v SSSR se kostely bouraly, dnes jsou stále více vyprazdňovány od víry, od liturgie, chvály, od kléru i věřících, a podstupují mnohoznačné transformace: jsou prodávány, pronajímány, kolonizovány, ochuzovány a profanovány....

Asia Bibi konečně v Kanadě

Potvrdilo to 8. května ministerstvo zahraničí Pákistánu, které neuvedlo místo jejího pobytu, ale učinil tak Saif Malloc, její advokát, prostřednictvím BBC.

Potřebujme jen multikulturní, interkulturní a ekologistické

Takové je síto síto pro generální představené ženských řeholních řádů.

Antropologický zvrat 2VK  a jeho důsledky v liturgii 
 
 Dokumentem tohoto zvratu je konstituce Gaudium et spes, ve kterém dochází ve falešném  optimismu k  smírnému objetí církve s moderním světem.
 
 

Je neschopný pomáhat věřícím v boji proti Zlému
 

Luigi Orione dramaticky předpověděl 25. června 1913: U modernismu a polomodernismu to nekončí, dříve nebo později se přejde k protestantismu a ke schizmatu uvnitř církve, které bude tím nejstrašnějším, jaké svět ještě neviděl.

 
 
Uzdravení na přímluvu ctihodné Concepción Cabrera de Armida 
ve prospěch Jorgeho Guillerma Treviña Gutiérreze, 
které se událo ve městě Monterrey N. L., Mexiko, ve čtvrtek 22. května 2008.
 

V bazilice Naší Paní Guadaloupské v Mexiko City byla prohlášena za blahoslavenou ctihodná služebnice Boží Concepcion Cabrera de Armida zvaná Conchita. Je to první mexická žena laička pozvednutá k úctě oltáře.

 
 
Roberto de Mattei dokazuje hluboký teologický význam pobožnosti fatimských prvních sobot.
 

Mnozí z vás vyjádřili své starosti o církev na Srí Lance a připojili své modlitby po útocích o Velikonoční neděli. Chtěl bych vám poděkovat a informovat vás tímto článkem o situaci

O toleranci učí  jen ten, kdo nenávidí křesťany
Právě v těch dnech, kdy na Srí Lance ISIS masakroval křesťany, prestižní harvardská univerzita pořádala konferenci o toleranci. Referent? Thimitzy Jacom Wise, nejdivočejší protikřesťanský docent v USA

Významní církevní  i laičtí odborníci obviňují papeže z hereze

Obšírný dokument ze stránek Chiesa e post concilio


Zprávy o démonické historii Theodore McCarricka jsou pohřbeny ve vatikánských archivech. A dokud tyto otázky nebudou zodpovězeny, skandál sexuálního násilí v Církvi nadále potrvá.
 
 
To, co stalo se slavnou pařížskou katedrálou, líčí BBC jako »destrukci nejatraktivnější a nejnavštěvovanější turistické atrakce«.
 
 
Počet pronásledovaných křesťanů na celém světě je asi 300 milionů. Každý sedmý křesťan žije v zemi, kde panuje pronásledování křesťanů.

Sexuální skandál  v americkém skautingu bez klerikalismu

Případ BSA by měl velmi zajímat Vatikán, protože ukazuje, že sexuální zneužívání nemá nic společného s klerikalismem, jak to prosazuje Bergoglio, který zavírá oči před skutečností, že minimálně 80% obětí bylo zneužito od homosexuálů.

Barbarské masové útoky islámských teroristů a sebevrahů na katolíky - účastníky svátečních bohoslužeb otřásly celým světem, jen ne současnými bergogliovskými intereligionisty.

Kardinál Eugenio Pacelli v Notre Dame 13. 7. 1937
 
Kolik těch, kteří jako apoštolové v Getsemanech ve stejném okamžiku, kdy zatýkali jejich Mistra,   jsou ospalí ve své slepé nevědomosti, v přesvědčení, že hrozba, která dopadla na svět, se jich netýká, že za ni nemají žádnou odpovědnost.
 
 
Bavorský prelát nám toho ještě mnoho dluží. Na vytváření podmínek  pokoncilní katastrofální demoralizace se svým koncilním působením význmamně podílel.
 
 
Koncil plně v režii masonerie. Ovocem je dnešní rozvrácená církev
 
 
Forenzní analýza provedená za pomoci lékařů na základě historických, fyzických a archeologických analýz a projevech na tělech živých osob zavěšených na kříž. Závěry potvrzují autentičnost svatého plátna a přinášejí některé nové nečekané poznatky.
 

»Kdybych nehořela láskou, mnozí by zemřeli zimou«

Kajetána Tolomeo byla nucena strávit 61 let svého života na lůžku, ale nalezla tolik síly a radosti, že spojovala toto své utrpení s utrpením ukřižovaného Ježíše a obětovala sama sebe za spásu duší.

Svatý týden 2019: chrám hoří!

Proč požár katedrály Notre Dame vyvolal velké pozdvižení na celém světě? Protože Notre Dame mimo svou vnitřní hodnotu je také symbolem. Všichni psali: symbol křesťanství, symbol svědomí Západu, symbol kolektivního kulturního dědictví, symbol evropské identity, symbol národních dějin Francie.Lékaři, léč se sám  (Lk, 4,23)

Odpověď zveřejněná již před sedmi lety u příležitosti  rezignace Ratzingera, který 32 let zastával  ty nejodpovědvější funkce v církvi.

+
Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec (Mt 5,48). Je to univerzální výzva, se kterou se Ježíš obrací na každého z nás nejrůznějším způsobem podle mnohotvárné Boží fantazie, jak nám to připomínají světci - od sv. Františka Saleského po sv. Terezičku z Lisieux. Najít své povolání v jakémkoliv životním stavu je tedy základním předpokladem pro uskutečnění toho, k čemu nás Bůh volá
 

Aldo Maria Valli s Roberto de Matei o pošlapávání nauky cíkve, pokrytectví a lži a plánech na zničení nejvýznamější církevních struktur.

 

 
Mladá žena vypověděla válku Bohu a propadla se až do předsíně pekla. Ze Satanovy kněžky se stala milovanou učednicí Kristovy lásky.

Jedná se o biskupy, kněze a věřící z »Traditional Anglican Communion«, skupiny anglikánů, kteří jsou současně odloučeni od společenství anglikánské církve v Canterbury a žádají Řím o přijetí jako celek.

Ctihodný Fulton J. Sheen a zlověstné roky »1858« a »1917«

»Protože svět ztratil Krista, může se stát, že ho získá zpět skrze Marii. Když se náš Pán Ježíš Kristus jako dvanáctiletý ztratil v chrámě, byla to Nejsvětější Matka, která Ho nalezla«.

Ohlasy od  jedné poustevnice

Aldo Maria Valli zveřejnil na svém blogu  list, který mu poslala jedna poustevnice s mimořádně bystrým postřehem a  hlubokou vírou.
 

 
Požáry v chámech, poškozené kříže, vpády feministek a satanské symboly. Po četných profanacích v únoru také v měsíci březni pokračovaly případy svatokrádeží v nejméně v patnácti případech.

Všechny intriky a kuriozity spojené s volbou Bergoglia byly publikovány v knize, kterou vydal vatikanista O´Conell. Všechno to, co kniha obsahuje, mělo zůstat skryto v absolutním tajemství. Popisuje to v Catholic Culture novinář Phil Lawrer.

Bergogliovo: »Jděte do celého světa a hlásejte mé učení...«

Označovat římsko-arabský dokument za projev hereze je zcela nedostačující, neboť v tomto případě se jedná o jednoznačnou apostazi. Jediná Bergogliova věta nenechává v dvoutisíciletém náboženství kámen na kameni.

Matka Cànopi -  obdivuhodně "plodná ¨ jako svobodný vězeň Boží
 
Založila benediktinský klášter Mater Ecclesiae, který řídila 45 let, a „porodila“ na 100 nových sester. Mystička mlčení a génius kontemplativní modlitby,dokázala vyprávět modernímu světu o drahocenném daru mnišského života.
 

 
 
Jeho sesazení není pro mě aktuální pro tento konkrétní historický okamžik, ale všechno se může změnit ze dne na den.
 
 
Bergogliovy hereze jsou jako rekordní vysoce výkonní červotoči a lýkožrouti

Tento papež se nám nelíbí

 Téměř neuvěřitelné. Tento text četl svět ji půl roku po Bergogliově nástupu
 
Žaloba jednoho kněze, který se nehodlá vzdát...

Je neuvěřitelné, aby tváří v tvář viditelnému úpadku, který se stále víc šíří, nenašel nikdo konečně odvahu poukázat na zdroj zkázy a prolomit tabu

Bergogliovo zavádění heretického paradigamtu se neděje jen slovy, ale celým jeho jednáním, všemi gesty včetně jeho zapřisáhlého mlčení, při kterém se opírá o své domněle nedotknutelné suverénní postavení všemohoucího diktátora. Je to ve skutečnosti ten nejpodlejší způsob plánovitého a systematického podvádění a svádění pastýřů i ovcí na scestí, přesně podle záměru a taktiky Otce lži.


 
Přijetí LGBT+ Bergogliem je v absolutním rozporu s úřadem nejvyššího pastýře
 

Až do včerejška platilo, že homosexualita je jeden ze čtyř hříchů, které volají do nebe o pomstu. Dnes se z hříchu stala pojednou „ctnost“. Jak to? To se neví, nikdo vám to nevysvětlí, Vatikán se tak prostě rozhodl a hotovo.


 
Nehorázná Bergogliova  veřejná hereze zůstává herezí i po marném pokusu biskupa Schneidera přimět ho ke korekci. 
 

Církev byla zaskočena Bergogliem, protože o něm nemá jasno: Je to Juan Perón v církevním vydání. Ti, kteří ho chtějí vykládat jinak, postrádají jediné platné kritérium.

MILÁ CÍRKVI, PŘESTAŇ BÝT GAYFRIENDLY A BUĎ SUVERÉNNÍ!

Historik: Nad homosexulály vládne omerta. Vatikán se zříká své autority. A papež? Prosazuje etnickou výměnu.
 

Autentické svědectví o zdrojích katastrofy

Maďarská karmelitka  Kinga od Proměnění

Je pro mladého člověka dnes možné, aby plně žil za zdmi kláštera? Bůh skrze tuto třicetiletou ženu našich dnů smazává všechny cesty modernismu, který poukazuje na mnišský život jako na absurditu této doby.


Pozvání pokorného Krále

Udělejte mi místo ve svém srdci. Nemohu vstoupit tam, kde se nahromadilo a zabydlelo tolik jiných věcí. Nemohu vyplnit srdce, které miluje cokoliv více než mne.