Menu


Úvod

 
 
 
 
 
 Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání.
 
 
Na tento týden připadají dny
 
 
*   *   *
 
22. února: Katedry svatého Petra
 
 
 
 
 

 
+  +  +
 
 Z dnešního Matutina
 

Máte živou naději na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi, protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i kdy vás musí trápit ještě nějaký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra vzácnější ne pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoliv jste ho neviděl,i v něho věříte, třeba ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.  (1(Pet 1,6-9)


 ++++++++++++++++++++++++++  +  +

 
 

Jakmile byl zvolen, již byla v knihkupectvích k dispozici kniha, která shrnovala celou jeho ideu katolicismu a jeho vůli zreformovat církev, a to i v jakém směru, jakými prostředky, ve světle jakého přesvědčení: Knížka má titul »Nebe a země«

Koncelebrují protestantské biskupky

Stalo se tak v Brazílii při procesí Romario da Terra
 

Poté, co biskupové v Reggio Emilia vyhlásili heretickou interpreataci AL, reagoval farář z podhorské farnosti přísahou věrnosti věčné a neměnné víře církve.
 
 
Prorocký hlas sv. Petra Damiána
 
 
Bergogliovu radikální změnu paradigmatu je údajně třeba pokládat za z nebe seslanou. Tvrdí to jeho referent Cupich
 

22. ledna byl v Bruggách zahájen soudní proces proti nemocničnímu ošetřovateli a bývalému jáhnu jménem Ivo Poppe O procesu velmi obšírně informoval všechen belgický tisk a média. Velmi málo se psalo o církevním a sociologickém pozadí.

 
28. února 2018 uplyne deset let od smrti Dom Gérarda Calveta O.S.B. (1927 – 2008), zakladatele a prvního opata kláštera Sainte-Madeleine du Barroux.
 

Nové náboženství, nový kult, nové modlitby.  K modifikaci víry bylo zapotřebí najít nové způsoby, jak vzdávat poctu božstvu (které v tomto případě jako lidská projekce nevyžaduje žádné obřady – pojem zastaralý a překonaný – a touží jenom po svém infantilním štěstí, a to zde, v tomto životě. (Je snad ještě nějaký jiný?!?)

Jen Maďarsko nám pomohlo!

Slova vděčnosti jsou současně obžalobou vlád jiných západních států.


EMO-PT zjistil džihádisty činné v 20 atomových elektrárnách a v Électricité de France (EDF) (druhý největší producent elektrické energie na světě).Přítomnost džihádistů byla zjištěna i ve francouzském institutu pro ochranu před zářením pro nukleární bezpečnost.

Muslimové opanovali věznice

Islámští vězni převzali kontrolu nad britskými věznicemi.Ve Francii vstoupil justiční personál do stávky, která je protestem proti islámskému násilí.

 
Časopis Info Vaticana zveřejnil informaci o experimentu, který provedl jeden seminarista.
 

Netýká se tato posedlost  právě těch lží, které tvrdí, že církev nedělá politiku? Dělá ji, dělá, a to jen ve prospěch určité oblasti politiky.

Nekompromisní kritika vatikánské politiky v Číně
 
Kardinál  Zen jako neúnavná šedá eminence katolické církve trpící v Číně nekompromisně vystoupil proti současné vatikánské politice a jmenovitě proti státnímu sekretáři Parolinovi. Reaguje zde na Parolinův interview v deníku La Stampa. Parolin v něm znovu  vyslovil, co opakuje to do omrzení.
 
 
Je nám líto, že musíme protiřečit papeži Montinimu v tom, co pronesl ve slavnostním projevu na závěr 2. vatikánského koncilu - s obsahem, mírně řečeno skandálním: »Náboženství Boha, který se stal člověkem, se setkalo s náboženstvím, neboť jím skutečně je, člověka, který se činí Bohem«.

3. února v bavorském rozhlasu B5  otevřel Marx možnost žehnat v kostele homosexuálním párům, a to cestou vypůjčenou z AL: "rozlišováním případ od případu“. 

Chilský skandál se sexuálním zneužíváním se stal putovní minou, která hrozí výbuchem i v Římě. Fakta jsou nyní známá a točí se kolem pikantních odhalení především chilských - ale nyní také římských


 »V tomto okamžiku ti, kteří nejlépe uskutečňují sociální nauku církve, jsou Číňané.« To je přesvědčení mons. Sorondo, kancléře Papežské akademie věd a sociálních věd.
 

Zatímco se blíží 5. výročí zvolení papeže Františka, slyšíme často, že se ocitáme před dramatickou stránkou absolutně nikdy nevídanou v dějinách církve. Tři aktuální příklady

 

Po decentralizovaném infikování   ilegální praxe do církve nastupuje nyní závazná centralizace konečné revoluční změny jako plodu Bergogliova „milosrdenství“. 
 

Don Maurice Avril se narodil v Orano v Alžírsku 1923. 1948 byl vysvěcen na kněze, kráčel ve stopách bl. Karla Foucaulta zasvětil svůj život obrácení muslimů. Žívotní zkušenost ho přesvěčila o velkém podvodu pod jménem koncil.

Signatářů pod vyznáním věrnosti přibývá jen pozvolna

Druhý rakouský biskup podepsal přiznání k nezměněným pravdám o svátosti manželství, jak je formulovali tří preláti z Kazachstánu.

Jasná slova biskupa, který se nutně musel znelíbit
 
 
 
Slavný režisér a producent Steven Spielberg se připravoval k natáčení filmu o „případu Mortara“, který je známý po celém světě. Podle této verze chlapec Edgardo Mortara byl z nařízení Pia IX. jako sedmiletý krutě vytržen z náruče židovských rodičů.
 
 
Je to již více než týden, co papež opustil Chile, ale v této andské zemi zůstává hlavním tématem případ biskupa z Osorno Juana Barrose, který zůstává centrem polemik pro svou blízkost k jednomu diecéznímu knězi, těžce zapletenému do pohlavního zneužívání.
 
Dokumentace

o mimořádné lásce, jakou chovají na celém světě úhlavní nepřátelé církve Kristovy k její současné hlavě papeži Františkovi I. ( První vydání)


Do Mariawaldu v německé diecézi Cáchy přišli první cisterciáci v roce 1480. Francouzská revoluce, pruský kulturní boj a nacistický režim se pokoušely s ním skoncovat. Pokaždé však došlo k novému začátku. S nástupem Bergoglia nastal těžký soumrak.

Bergogliův domino efekt se nezadržitelně rozjel

Biskupové oblasti Emilia Romagna povolují znovusezdaným přístup ke svátostem. 23. ledna byly zveřejněny směrnice pro aplikaci osmé kapitoly AL. Vyjadřují se ještě zřetelněji a jednoznačněji než argentinští biskupové. Bergogliem nastavený proces se rozvíjí jako domino efekt.

V těchto dnech vyvolala vážné starosti zpráva, že papež František vyzval řádné a Římu věrné biskupy, aby uvolnili svá místa pro exkomunikované biskupy věrné režimu.

Svým postojem k islámu zrazuje Borgoglio církev
 
Pod dopisem, který adresovali papeži Františkovi někdejší muslimové, je již více než 3600 podpisů. Z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie ustavičně přichází podpora a signatáři doufají, že budou moci předat svou žádost papeži, protože nedokážou pochopit, jak může někdo sloužit současně církvi i islámu.

Bergoglio naléhavě požaduje "morálku rozlišování"

Bergoglio se v Santiago de Chile opět sešel s chilskými jezuity na „soukromé návštěvě"".  Jezuitskou kazuistiku nazval "rodinným darem Ducha Svatého" a naléhá na její uplatnění. "Morálku rozlišování" označil za ústřední  bod  AL.
 
Země, v níž se zrodil Římský klub, začíná sklízet jeho trpké ovoce. K  zamyšlení před vstupem do volební mísnosti.
 
 

Odkud se vzala Bergogliova pověstná posedlost zaplavit křesťanskou Evropu pohanskými migranty? Nemá ji ze sebe ani z evangelia.

Údiv, pohoršení a pobouření, jaké vyvolalo vyznamenání belgické ministryně, je dokladem o tom, jak velká je propast mezi tím, čemu věří a slouží Bergoglio, a mezi tím, co je po dva tisíce let předmětem víry každého věrného katolického křesťana a co je autentickým posláním a působením církve.

 
Kardinál Biffi k opomíjenému tématu
 
 
Mezi věřícími katolíky vyvolává pobouření zpráva o papežské poctě Řádem Svatého Řehoře Velikého, které se dostalo Lilianně Ploumenové, bývalé holandské ministryni zahraničního obchodu, spolupráce a rozvoje, osobě, která je známá spíše svou aktivitou a horlivostí pro potraty a pro trendy LGBT, než službou, kterou by prokázala katolické církvi.
 
 
 
Katechismus katolické církve navádí mladé vyznavače LGBT k sebevraždě.
 

Další signatář vyznání věrnosti

 Je jím Andreas Laun, emeritní pomocný biskup diecéze Salzburg.
 
Plné znění dopisu z 31. prosince 2017
 
 

Aldo Maria Valli, nejvýznamnější italský novinář vatikanista, autor mnoha textů o církvi a jejích protagonistech posledních třiceti let, plodů hluboké znalosti vatikánských paláců, předal do tisku jednu svou utopii se znepokojujícím titulem: Jak skončila církev.

 Současný pontifikát vede církev k rozštěpení
 
Brazilský list Folha de Sao Paolo dospěl při hodnocení uplynulého roku k závěru, že pontifikát papeže Františka vnáší do církve rozkol.

Vánoční projev papeže Františka k římské kurii budí dojem, že promlouval k nevyléčitelně choré organizaci napadené rakovinou. 
 
 
K nové situaci v církvi, která nastala poté, co papež František výslovným pokynem dal zveřejnit v Acta Apostolicae Sedis svůj původně soukromý dopis adresovaný církevní provincii v Argentině.

»Bergoglio se nehodí k tomu, aby byl jmenován biskupem«

Posudek generála jezuitů zmizel z římského archvu. Autor knihy Papež diktátor v interview pro list La Verità.


 
Jestliže tento pontifikát vnáší rozdělení mezi věřící, jak zdůrazňují tři kardinálové, důvody nemohou být omezeny na způsob papežova řízení, ale musí zde být konstatováno něco absolutně nevídaného v dějinách církve:odtržení římského Pontifika od nauky evangelia, kterou má z božského pověření předávat a chránit. A to je srdce problému náboženství dnešní doby.
 

"Církev potřebuje ke své obraně jediné, aby byla poznána a představena světu a dějinám tak, jak ji Ježíš skutečně zamýšlel a založil“. To ostatní, co se týká církve, „je vyzařování její vitality a výkupné síly, anebo selhání a zrada nehodných synů, ve kterých má svět poznat a odsoudit pouze sám sebe“.

Nač ještě čekáme?

Existuje nejen hereze slov, ale také hereze do očí bijících skutků a plodů. Je to v dějinách církve zcela bezprecendentní situace rozvratu evidentně dlouhodobě rafinovaně připravovaného smečkou vlků v rouše beránčím.

Dopis schválený samotným nebem

Po zralé úvaze posílen z nebe, napsal kapucín  P. Weinandy dopis. V polovině léta ho doručil papeži Františkovi a o svátku Všech svatých ho zveřejnil ve Spojených státech na portálu CRUX a v Římě ve čtyřech jazycích na  blogu Settimo Cielo.

Bůh nás volá k novému křížovému tažení

Diskvalifikující fakta  současné hlavy církve jsou karastrofální. Ale Pán svou Církev neopustí.   Musíme mít víru, naději a sílu.

Profil vetřelce

Dnešní oslavy v protestantském světě jsou oslavou studnice veškerého jedu, který otravuje moderní svět a který Bergoglio loká plnými doušky.

Postih za podpis na Correctio filialis

Rektor a kancléř Vysoká škola teologické v Heligenkreuz se distancují od signatáře.

To co dnes sklízíme, není nic jiného, než plody 2. vatikánského koncilu

Stačí se vrátit ke kronikám   oné katastrofální události moderních dějin církve.

Bergogliova nesmyslná politika

Marcello Pera bývalý předseda italského senátu a přítel Benedikta XVI. v Il Mattino prohlásil:Bergogliova migrační politika nemá ani racionální, ani biblické opodstatnění.


Bergogliův konzultor

Kardinál Blase Cupich, arcibiskup v Chicagu, přispěchal na pomoc Jamesu Martinovi, který usiluje prosadit homosexualitu v církvi jako legitimní.¨

 
Další spěšný krok k destrukci církve

Sotva dva dni po překvapujícím úmrtí kardinála Caffarry zlikvidoval současný mocipán jeho dílo a dílo svého předchůdce Jana Pavla II, Papežský institut pro studium manželství a rodiny.


 
 
Svět spěje ke konci, dokládají to hurikány a zemětřesní, nikoliv kvůli CO2, nýbrž kvůli hříchům.
 

Nový „Svatý stolec“ pro nové světové náboženství

Vedle dvoutisíciletého Svatého stolce apoštola Petra existuje totiž dnes také jiný „Svatý stolec“, který chce onomu prastarému stolci v Římě diktovat nový směr. Jedná se o OSN, která stupňuje svůj důraz, své ambice, svou řeč a moc jako agent globální gnóze.

 
.