Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

 

 
 

PÁTÁ NEDĚLE PO DUCHU SVATÉM

 

 
 
 
NEJDRAHOCENNĚJŠÍ KRVE NAŠEHO PÁNA

Homilie sv. Augustina z Matutina dnešního svátku je rovněž odpovědí na Bergogliovy heretické nesmysly (Viz)

 

         14. července: sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
 
 15. července: sv. Jindřicha, krále
 
 

 Nejsou bílé, ani bohaté, ani Němky, ale černé, chudé a Nigerijky. Jsou to sestry Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které procházejí diecézí křížem krážem, aby vysvětlily populaci, jaká rizika jsou spojena s ilegální emigrací. Je to poněkud neznámá tvář církve a její dobrovolné aktivity,
 

Nejnovější sexuální skandál USA se netýká církve, ale politických špiček. Jmenuje Jeffrey Epstein, miliardář obviněný ze sexuálního obtěžování a zneužívání mladistvých. Ministr práce, se kterým si dohodl lehký trest, podal demisi. S Epsteinem se přátelil Trump a Clinton. Ale tehdy obvinění z obtěžování nebudilo strach. Nyní je to mocná zbraň.

 
Kardninál Cupich, který se dostal na stolec v Chicagu díky kardinálu Maradiagovi, a to na radu ex-kardinála McCarricka, je nyní objektem zájmu americké justice.
 

Mezi četnými svědectvími, která přicházejí ze seminářů o formaci kněží, zásadní prioritu mají ta, která se týkají Eucharistie. To, co převládá ve vyprávění, je vize více protestantská než katolická: je zpochybňována ústřední katolická pravda týkající se reálné přítomnosti Ježíše Krista v eucharistické svátosti.

Amazonská synoda je záminkou pro změnu církve

Kardinál Müller, někdejší perfekt Kongregace pro nauku víry, odmítá bez pardonu Instrumentum laboris pro amazonskou synodu: »Rodí se nová ideologická vize, která nemá nic společného s katolicismem«.

Snoubenci, manželé a rodiče podle Božího srdce

Uzavřeli sňatek o půlnoci 13. července 1858. Jejich setkání bylo dílem Prozřetelnosti. Jejich dny byly naplněny modlitbou, prací a respektováním svátečního klidu. Nescházelo zkoušek, jimiž procházeli, odevzdaní do Boží vůle. Jak řekla sv. Terezička: „Bůh mi dal otce a matku, více hodné nebe než země“.


 Pošlapává církev princip zákonnosti?

Pokud by papeže Františka obvinil v kterékoliv části světa některý soudce ze zločinu, musel by se vzdát papežského úřadu a podrobit se soudu. Toto je logický a nutný důsledek nehorázného rozhodnutí Svatého stolce, který zbavil mons. Luigi Venturu diplomatické imunity.

 
 Po amazonském zemětřesení se ocitneme v neznámé džungli, která je nám zcela cizí.
 
 
»Moje moc je modlitba, mým vládcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mojí jistotou na hrbolaté cestě je nebeská Matka Maria!« Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou důvěrností, s jakou hovořil s duší   pokorného kněze jménem Dolindo Ruotolo

Bergoglio posedlý migranty se už stává nesnesitelným

V nedělním Angelus žádal Bergoglio „modlitbu za ubohé bezbranné oběti zabité nebo zraněné při leteckém útoku, který zasáhl centrum zadržených libyjských migrantů: „Mezinárodní společenství už nemůže snášet taková fakta. Modlím se za oběti: Bůh míru ať přijme zemřelé k sobě a chrání zraněné. Žádám o vytvoření humanitárních koridorů pro nejpotřebnější migranty“

Papež oznámil promulgaci dekretu o zázraku, který se udál na přímluvu Fultona Sheena (1895-1979), biskupa a televizního kazatele, který sekularizované Americe předkládal krásu katolické víry. První úkol kněze? Hlásat Ježíše, učinit ho známým a milovaným!

Spoluvykupitelka proti revolucionářům

Jedno z kázání ctih. Fultona Sheena

Opět Bergogliův komisař v akci

Papež František nasadil dalšího komisaře, aby rozprášil kněžské bratrstvo tradičního ritu. Důvod pro tento zásah nebyl nikde uveden. Kněžské bratrstvo Rodina Kristova je první italské bratrstvo pod patronátem Ecclesia Dei.

Věřících se shromažďují  v kostele kvůli migrantům, nikoliv jako svědkové Zmrtvýchvstání. Protesty věřících, kteří chtějí zůstat katolíky.

Vatikán trvá na neporušitelnosti zpovědního tajemství.

Vatikán vydal nótu Apoštolské penitenciarie o důležitosti zpovědního tajemství. Dokument podepsal kardinál Mauro Piacenza a mons. Krzysztof Nykiel a schválil papež František

 

Mons. Viganò zveřejňuje zatím neuvedené části svého interview ve Washington Post, které staví postavu číslo 3 vatikánské kurie do  podivného světla  
                                                                                                  

Po přečtení chvalozpěvu na amazonský Eden nechápeme, proč by jeho obyvatelé potřebovali křesťanskou víru. Naopak, vynořuje se zde skutečnost, že církev by se měla nechat obrátit od těchto domorodců.

 
Strach dělá rekordy. Strach ze schizmatu. Strach, který se týká především německých prelátů a věřících katolíků, neboť jako Němci mají v paměti Lutherovo schizma.
 

Křesťané, kteří chtějí oslavovat zvolení nové předsedkyně komise EU, ať se nejdříve podívají, co je to zač.

Pokud jde o tvář církve, měla by představovat tvář Ježíše Krista tak, jak je zjevena v evangeliích. V tomto smyslu tvrdím, že neexistuje žádná církev „s amazonskou tváří“. A není vůbec myslitelné, aby určitá oblast světa určovala tvář univerzální církve.


Výstižný komentáž panamazonské stráže k zásahu z německé oblasti tentokrát pozitivnímu
 

27. června zveřejnil kardinál Brandmüller ostrou kritiku Instrumentum laboris k synodě o Amazonii v říjnu letošního roku ( dále IL). IL protiřečí základní a závazné nauce církve v rozhodujících bodech, a proto je třeba kvalifikovat tento dokument jako heretický.

Teologická formace nebo deformace?

Jeden mladý kněz rekapituluje své zážitky ze semináře.

Kulminuje agrese proti západní křesťanské civilizaci

Profesor Plinio Corrêa de Oliveira upozornil v roce 1977 na vznik nových kmenových proudů uvnitř katolické církve zaměřených na přetvoření pevné a vznešené církevní struktury, jak ji náš Pán Ježíš Kristus ustanovil a ta po dvacet století modelovala podobu církve.

Panamazonští konspirátoři

V jednom klášteře nedaleko Říma se sešla skupina prelátů a teologů, převážně z německé oblasti, aby upřesnili svou strategii pro nastávající říjnovou synodu.

Není Beroglio naprogramovaný jako Greta?

Byl to papež, ktewrý před několika dny zdravil miliardáře z tuctu multinacionálních kšeftařů s ropou, které si shromáždil ve Vatikáně k jednání za zavřenými dveřmi.

Několik desítek vědců se obrátilo na prezidenty států, senáty, poslanecké sněmovny, rady ministrů a všechny odpovědné politiky s naléhavou výzvou,aby nenaléhali na nekritickou, politicky vymáhanou redukci kysličníku uhličitého v atmosféře na základě iluzorního přesvědčení, že tím mohou ovlivnit klima.

Kněz, který s Ježíšem svátostným přemohl svět

Ruce mladého kněze pozvednuté k nebi při úkonu proměnění svaté Hostie. To je podstata snímku, který se stal na internetu hitem a získal na sociální síti tisíce zobrazení.

Instrumentum perniciei

Budou biskupové, nástupci apoštolů, a kardinálové, rádci papeže ve vedení církve, mlčet k politicko – náboženskému manifestu, který rozvrací nauku a praxi mystického Těla Kristova?  (pernicies = záhuba)

Kořeny katastrofálního  dokumentu

Znepokojující dokument Instrumentum laboris pro synodu o Amazonii je možno pochopit jedině jako výsledek soustavného růstu ekologického proudu v církvi, který má svůj oficiální začátek v encyklice Laudato Sí (2015). Jeho přijetí znamená zařazení obsahu do nauky víry.

Biskupové, zahoďte to!

Instrumentum laboris pro amazonskou synodu je heretický gnostický text, který zásadně protiřečí katolické víře.

 
Když argentinský papež publikoval své první traktáty a konzultoval své ideje s redaktorem listu La Repubblica, neměli jsme ještě tušení, kam to všechno směřuje. Nyní se naplnil čas, kdy chce jasně vyložit své karty. Bude to nemalý šok pro jeho zbožné a naivní ctitele.
 

Suverénní preezentace suverénního mudrce.

Papež varoval ve shromážděním nunciů před kritikou své osoby

Výslovně varoval před sledováním  blogu Corrispondenza Romana, který založil prof. Roberto De Mattei, jeden z čelných kritiků současného pontifikátu.

 

Z protestantského pastora katolíkem

Luis Miguel Boullón podává svědectví, jak se stal katolíkem. Opustila ho rodina a přátelé. Díky vstřícnosti katolického kněze našel cestu ke Kristu a jeho církvi.

Je zde naléhavý úkol vrátit se ke Katechismu Pia X.

Přečtěte si v  něm s uctivou  bázní Boží, co se zde říká o 1. přikázáníVatikánské dílo ničení řeholního života neúprosně pokračuje. Nyní jsou na řadě Malé sestry Panny Marie, Matky Vykupitele. Řád vznikl ve Francii a má v současnosti 120 sester


Nástup falešné církve do služeb  satanských globálních ideologií
 

Levicový oligarcha George Soros nachází slova chvály pro Františka. Multimiliardář, který má k dispozici gigantickou síť k ovlivňování mezinárodní politiky a veřejného mínění, vyjádřil svou spokojenost s panujícím papežem. Především je nápadná spojitost mezi jejich podobnými agendami.


 
Široká náruč ekumenismu umožní duchovní obohacení  podzimního synodu?
 

 
Trpělivě připravovaný rozvrat zevnitř  zapojil do akce špičkové vedení církve.

 
 
Mladý student teologie, který zvažuje možnost kněžského povolání, se diví: »Je to skandál chápat akademický život odděleně od Krista. Co by na to řekl sv. Ignác?«

Papež František by byl velice rád viděl v Brazílii u moci Dělnickou stranu, ale ta díky vlastní korupci zkrachovala. Novou hlavou země a vlády se stal Jair Bolsonaro.

Bergogliova reakce na  Otevřený dopis biskupům
 
"Četl jsem ta obvinění se smyslem pro humor, řekl bych také s něžností, něžností otcovskou".
 

Vyšel na světlo nový desetistránkový dokument, který zveřejnil někdejší osobní sekretář McCarricka. Potvrzuje v něm, že na sexuálního predátora byly v roce 2008 uvaleny restrikce a arcibiskup Washingtonu Wuerl byl o nich informován

Církev sbírá odvahu?

»Bude mít církev odvahu učit se od lidu, ke kterému se obrací?«

 

Pro ty, kteří si s překvapením uvědomují alarmující nesoulad v pontifikátu papeže Františka, uvádí Stephanie Sarkisovázávažné důkazy o tom, že všichni katolíci jsou vystaveni nebezpečnému psychologickému zneužívání ze strany Vatikánu.

 
Zdrcující aktuálnost textu starého více než 100 let, kdy Pius X. nařídil francouzskému episkopátu, aby se nechal okrást o všechno, ale v absolutní chudobě setrval u pastoračního mandátu: zachovat a předávat víru.

 
Roberto de Mattei na Rome Life Forum 2019

Tak toužila po svátostném Ježíši, že sestoupil z ráje, aby ho přijala. V nastalé extázi se Imelda navždy spojila se svým Snoubencem.


V obšírném rozhovoru Dianou Montagna zdůvodňuje prof. Claudio Pierantoni   své rozhodnutí podepsat Otevřený dopis biskupům, který připisuje papeži Františkovi obvinění z hereze.

V jakobínské Francii a v SSSR se kostely bouraly, dnes jsou stále více vyprazdňovány od víry, od liturgie, chvály, od kléru i věřících, a podstupují mnohoznačné transformace: jsou prodávány, pronajímány, kolonizovány, ochuzovány a profanovány....

Potřebujme jen multikulturní, interkulturní a ekologistické

Takové je síto síto pro generální představené ženských řeholních řádů.

Antropologický zvrat 2VK  a jeho důsledky v liturgii 
 
 Dokumentem tohoto zvratu je konstituce Gaudium et spes, ve kterém dochází ve falešném  optimismu k  smírnému objetí církve s moderním světem.
 

Luigi Orione dramaticky předpověděl 25. června 1913: U modernismu a polomodernismu to nekončí, dříve nebo později se přejde k protestantismu a ke schizmatu uvnitř církve, které bude tím nejstrašnějším, jaké svět ještě neviděl.

Conchita Armida matka kněží blahoslavenou

V bazilice Naší Paní Guadaloupské v Mexiko City byla prohlášena za blahoslavenou ctihodná služebnice Boží Concepcion Cabrera de Armida zvaná Conchita. Je to první mexická žena laička pozvednutá k úctě oltáře.

Mnozí z vás vyjádřili své starosti o církev na Srí Lance a připojili své modlitby po útocích o Velikonoční neděli. Chtěl bych vám poděkovat a informovat vás tímto článkem o situaci

Významní církevní  i laičtí odborníci obviňují papeže z hereze

Obšírný dokument ze stránek Chiesa e post concilio


Zprávy o démonické historii Theodore McCarricka jsou pohřbeny ve vatikánských archivech. A dokud tyto otázky nebudou zodpovězeny, skandál sexuálního násilí v Církvi nadále potrvá.

 
<s