Svatý Dominik Guzman

Sv. Dominik narozený 8. srpna 1170 v kastilském městě Kalaroga ve Španělsku v bohaté rodině Guzmanů, vystudoval v Palencii svobodné vědy a teologii. V Osmanské katedrále přijal kněžské a stal se členem katedrální kapituly. Zaměřil se na misijní činnost mezi albigenskými heretiky, kteří zle sužovali Jižní Francii. Vyžádal si od Inocence III. zvláštní poslání pro tuto misijní činnost. Se svými duhy založil i přes překážky řád dominikánů. Vynikal horlivostí, čistotou, chudobou a kajícností, přijal od Panny Marie modlitbu svatého růžence, která byla jeho zbraní při horlivé misijní činnosti a přinesla bohaté ovoce. Zemřel v Boloni v klášterní cele na holé zemi 6. srpna 1221. Papež Řehoř IX. jej přidružil k zástupu světců.