Viktor Orbán – osamělý obhájce pronásledovných křesťanů

Krajně závažné skutečnosti, trestuhodně přehlížené:

° Ti, kteří nám mohou nejvíce pomoci při záchraně Evropy, jsou ti, kterým nyní pomáháme. Poskytujme pronásledovaným křesťanům to, co potřebují: domy, nemocnice a školy, přijímejme výměnou to, co Evropa nejvíce potřebuje: víru, lásku a křesťanskou vytrvalost – Viktor Orbán v Daily News Hungary, 28. listopadu 2019.

° Osud křesťanů a dalších menšin je předehrou našeho osudu – Bývalý francouzský ministr François Fillon, Valeurs Actuelles, 12. decembre 2019.

Když v roce 2014 byli křestané v Sýrii a Iráku krutě pronásledováni islámskými radikály, skupina francouzských poslanců pozvala do Francie skupinu křesťanů, aby jim vyjádřila solidaritu a podporu. Ale před Palais Bourbon v Paříži se sešlo sotva 200-300 manifestantů pod sloganem: „Dnes Východ, zítra Západ“. „Tato smutná lhostejnost vyvolává otázku, zda ještě věříme v naše humanistické hodnoty“, napsal francouzský novinář Christian Makarian. Lhostejnost Evropy k osudu křesťanů na Východě daleko nedojde; výsledkem lhostejnosti je zoufalý stav, jaký prožívá náš kontinent. Je to cynická zrada a velké znamení necitelnosti liberálních demokracií.

V Evropě je nicméně osamělý obránce pronásledovaných křesťanů: maďarský ministerský předseda Viktor Orbán, na kterého mediální mainstream vytrvale útočí. Žádná jiná evropská vláda neinvestovala tolik prostředků, času a diplomacie tomuto argumentu jako maďarská. Na stránkách Foreign Policy, Peter Feaver a Will Inboden vysvětlují, že „pomoc křesťanům pochází od mezinárodních humanitárních organizací, jako je Cavalieri di Colombo, Aiuto alla chiesa che sofre a maďarská vláda“.

»Ti, kteří mohou k záchraně Evropy nejvíce přispět, jsou právě ti, kterým nyní pomáháme«, prohlásil Orbán na Mezinárodní konferenci organizované nedávno v Budapešti. Poskytujeme pronásledovaným křesťanům to, co nejvíce potřebují: domy, nemocnice a školy, a přijímáme od nich výměnou to, co nejvíce potřebuje Evropa: víru, lásku a křesťanskou vytrvalost«.

»Evropa však setrvává v mlčení. Nějaká tajemná síla zavírá ústa evropským politikům a paralyzuje jejich paže«. Prohlásil, že »pronásledování křesťanů může být považováno za otázku lidských práv v Evropě. O křesťanech není možno hovořit odděleně, ale ve spojitosti s jinými skupinami pronásledovanými pro víru«.

Orbánova vláda je jediná, která má zvláštní sekretariát pro monitorování křesťanských komunit na celém světě. Kde je potřeba, ihned pomáhá. Podle tajemníka tohoto sekretariátu maďarská vláda vydala na tyto účely 36,5 mil dolarů pro posílení živých křesťanských komunit. Tato podpora přispívá k tomu, aby křesťanské komunity nemusely opouštět své domovy a byly náležitě posíleny. Naši zásadou je přispívat tam, kde je toho opravdu zapotřebí, aby se nevyvolávaly další problémy. Zřizujeme na Středním Východě školy pro chaldejskou a pravoslavnou církev. Pokrýváme náklady na lékaře křesťanských nemocnic: tři z nich jsou v Sýrii; v Libanonu obnovujeme 33 kostelů a realizujeme program komplexního rozvoje a obnovy planiny Ninive.

Orbán se setkal také s křesťanskými lídry v Nigérii. Kardinál Malcolm Ranjith ze Srí Lanky děkoval Maďarsku a Orbánovi za podporu poskytovanou jako gesto solidarity nádorům Srí Lanky. Syrsko-pravoslavný patriarcha Ignatius Apherem II. poděkoval vládě Maďarska za 1,9 mil. euro na obnovu domů pro křesťany v Telskuf v Iráku.

Francouzský spisovatel Bernard-Henry Lévy po návratu z Nigérie popisuje v Paris Match panující nenávist proti křesťanům. Popisuje zhanobené mrtvoly křesťanských žen. Dívku uškrcenou kvůli řetízku s křížkem, který nosila na krku. Jinou zbičovanou u stromu u vstupu do svého domku. Jen letos bylo v Nigérii usmrceno více než 1000 křesťanů.

Zvláštní program Hungary Helps byl založen na pomoc pronásledovaným křesťanům v Africe a na Středním Východě. V posledních dvou letech jeho pomoc představovala 30 mil. dolarů.

Jiné evropské státy jsou v této věci krajně zbabělé. Tzv. „humanitární Evropa“ se zcela odmlčela a propadla pokrytectví, netečnosti a slepotě. Rozpačití evropští lídři by se měli seznamovat s podmínkami, v jakých se ocitají křesťané pod Islámem, a to by mělo být východiskem jejich rozhovorů s muslimy. Země jako Velká Británie, Francie, Německo či Itálie jsou mnohem bohatší než Maďarsko. Proč nepomáhají a zcela umlčely své mikrofony?

»Osudy oněch křesťanů jsou předehrou našeho osudu,« prohlásil bývalý ministerský předseda François Fillon. Volky nevolky, pochopil to jen neliberální Orbán. Jeho liberální kritici nikoliv.

Giulio Melotti, novinář deníku Il Foglio. (Kráceno)

Pramen: Chiesa e post concilio