Jeroným Emiliani

Pocházel z Benátek, kde se narodil v roce 1481. Získal náboženskou výchovu, která byla hlavní směrnicí jeho život.Stal se vojákem a bojoval v četnývh válkách. Ve věku 28 let se stal velitelem armády, která musela bránit město Castelnuovo u Trevisa proti císařským vojskům. Nakonec město padlo do rukou nepřítele a Jeroným byl zajat. Ocitl se v železných okovech a extrémně bídných podmínkách. Rozhodl se snášet své utrpení tak v jak se učil již jako dítě,. Posilou mu byla hluboká úcta k Blahoslavené Panně Marii. A opravdu, po nepříliš dlouhé době byl propuštěn. Považoval to za dar Panny Marie, které zasvětil po celý svůj život.Je zobrazován se železnými řetězy; někdy s kulkou (odkaz na jeho vojenství a jeho uvěznění, které ho přivedlo k pokání).Pověsil své železné okovy na oltář v kostele v Trevisu a vrátil se do Benátek, kde po smrti svého bratra převzal svou společnost. Ale když vypukla nakažlivá nemoc, předal podnik svému synovci a věnoval se charitativní činnosti. Navštěvoval chudé a nemocné, zřizoval útulky pro sirotky a dívky, které propadly prostituci a chtěly napravit svůj život V roce 1518 přijal kněžské svěcení.
V roce 1530 se k němu připojila řada společníků. Založili nový náboženský řád v severoitalském městě Somasca, které se nachází mezi Bergamem a Milánem. Říká se jim somasci.
8. února 1537 zemřel na infekční nemoc, kterou se nakazil při ošetřování nemocných. V té době měla jeho řád již více než tři sta členů.
Papež Klement XIII. ho v roce 1767 zapsal do seznamu světců. Je patronem italských měst Benátky a Treviso a současně patronem sirotků opuštěné mládeže a zakladatelů škol a sirotčinců.