P. M. Hamon: Sv. František obrací heretiky Vstup a obsah

O svatém Františkovi Saleském je známo, že úspěšně obnovil katolickou víru v oblastech zaplavených kalvinismem. Málo je však známo, za jakých historických okolností a jakými prostředky tato jeho misie probíhala. Podrobnosti o této činnosti svatého ženevského biskupa a učitele církve se dovídáme z díla, které v roce 1922 publikoval švýcarský kněz Hamon a jehož polský překlad vyšel v roce 1934 v Krakově.

       I.     Začátky misie v Chablais

   II.    První úspěchy  (1)

   III.   První úspěchy (2)

   IV.    První oltář v Thononu (1)

    V.    První oltář v Thononu  (2)

   VI.    Čtyřicetihodinová pobožnost v Annemasse

  VII.    Hromadný návrat k víře (1)

 VIII.    Hromadný návrat k víře (2)

Pramen: André Jean Marie Hamon, Żywot świętego Franciszka Salezego Biskupa i Księcia Genewy, Doktora Kościoła (a). Przekład z nowego jubileuszowego wydania z 1922 r. dokładnie przejrzanego i poprawionego przez Ks. Gonthier kanonika anezyjskiego i Ks. Letourneau proboszcza Stow. Świętego Sulpicjusza. Tom I. Kraków 1934, ss. 109-254.

Překlad -lš-