Papež Silvestr I.

Sv. Silvestr I. a císař Konstantin

Sv. Silvestr I. byl prvním papežem církve, která už nebyla ohrožována pronásledováním prvních staletí. V roce 313 císařové Konstantin a Licinius dali církvi svobodu kultu. Konstantin mu věnoval lateránský palác. 21letý pontifikát však byl sužován rozpory mezi křesťany a především ariánským bludem. Silvestr odsoudil donatisty a volal první ekumenický koncil do Nicei, který schválil oficiální Credo proti Ariovým herezím, v němž se dodnes modlíme slova: »…pravý Bůh z pravého, zrozený nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno«. Patřil mezí první světce., kterým byl v nekrologu přiznám titul Vyznavač. Tento titul mu byl přiznám bezprostředně po jeho smrti. Označuje světce, který nezemřel mučednickou smrti, ale vynikl svatostí života zasvěceného Kristu.

Svátek 31. prosince mu byl přiznám 1 rok po jeho smrti. Východní církev si ho připomíná 2.ledna. Byl pochován nejdříve v katakombách sv. Priscily, ale papež Pavel I. ho dal přemístit do chrámu sv. Silvestra in Capite.

Santi e beati