Menu


8. června

 

8. června

V Aix ve Francii sv. Maximina, který byl prvním biskupem v tomto městě. Traduje se že byl Pánovým učedníkem.

Téhož dne svaté Kalliopy mučednice, které pro vyznání víry v Krista, uřezali prsa a pálili jí tělo, váleli na střepech a nakonec ji uťali hlavu, a tak získala palmu mučednictví.

V Yorku v Anglii sv. Viléma, biskupa a vyznavače, který kromě jiných zázraků, které se staly u jeho hrobu, vzkřísil tři mrtvé. Papež Honorius III. ho zapsal do katalogu svatých.

V Soissons ve Francii svatého Medarda, biskupa z Noyonu, jehož vzácný život a smrt je ozdoben slavnými zázraky.

V Rouenu biskupa sv. Gilarda, bratra sv. Medarda. Tito dva bratři, kteří se narodili ve stejný den, ve stejný den byli vysvěceni na biskupy a ve stejný den opustili tento svět a společně odešli do nebe.

Blízko Sens sv. Hekaklia biskupa.

V Metzu ve Francii sv. Klodolfa biskupa.

V Piceno svatého Severina, biskupa v Settempedě.

V Sardinii svatého Salustiana vyznavače.

V Camerino sv. Viktorina vyznavače, sourozence výše jmenovaného sv. Severina, biskupa v Settempedě.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.