Čtyři ženy opouštějí německý synod

Čtyři ženy opouštějí německý synod:
„Distancuje se od univerzální církve“

Německá synodální cesta směřuje do své poslední fáze: závěrečné setkání se bude konat ve Frankfurtu od 9. do 11. března, ale někteří účastníci již oznámili svou (dobrovolnou) dezerci. Toto jsou čtyři prominentní ženy, které se rozhodly opustit kontroverzní synod: profesorky teologie Katharina Westerhorstmann a Marianne Schlosser spolu s filozofkou Hannou-Barbarou Gerl-Falkovitz a novinářkou Dorotheou Schmidt, jak oznámila CNA Deutsch, zpravodajský bulletin v německém jazyce. CNA.

Čtyři učenky vznesly důležité námitky proti obsahu a průběhu posledního setkání, které se konalo 22. února, protože Synodální cesta „zpochybnila základní katolické doktríny a přesvědčení“, jak ženy uvedly v prohlášení zveřejněném v Die Welt

Obvinily také organizátory, že vytrvale ignorují opakované výzvy z Vatikánu.

Odcházející delegáky, z nichž dvě byly laureáty Ratzingerovy ceny, obvinily organizátory synody z vyvíjení nátlaku na účastníky. Postoj, který nevyhovuje modu operandi obsaženému v pojmu „synodalita“.

I bývalý předseda Ústředního výboru německých katolíků (ZdK) Thomas Sternberg upozornil, že od počátku bylo cílem synodu německé církve změnit církevní učení o homosexualitě, mužském kněžském svěcení a dalších tématech.

Navíc, již několik synodních delegátů již hlasovalo pro ženské kněžské svěcení, což však vyvolalo živou polemiku, protože ne všichni účastníci souhlasí s programem organizátorů. Mezi „disidenty“ jsou čtyři učenky, krteé se po posledním jednání 22. února rozhodly neúčastnit se toho, co se podle nich formovalo jako pouhý proces distancování německé církve od církve univerzální.

„Rezoluce z posledních tří let nejen zpochybnily základní základy katolické teologie, antropologie a církevní praxe, ale přeformulovaly je a v některých případech zcela nově definovaly,“ uvedly ženy.

Laureátka Ratzingerovy ceny za rok 2018, Marianne Schlosser, v rozhovoru pro CNA Deutsch hovořila během synodního shromáždění o skutečné „fixaci na ženské kněžské svěcení“. Podle učenkyně chyba pochází ze skutečnosti, že svátost kněžství je považována jednoduše za formu moci.Schlosserová, bývalá profesorka teologie na Vídeňské univerzitě, byla papežem Františkem jmenována členkou Mezinárodní teologické komise v roce 2014. Byla také členkou studijní komise, která vyšetřuje ženský diakonát v roce 2016.

Ve své „nótě na odchodnou“ minulou středu, sepsané společně s Westerhorstmannou, Gerl-Falkovitzovou a Schmidtovou poznamenala, že obavy Vatikánu z možného zavedení stálé synodální rady v Německu „nebyly sděleny členům synodního shromáždění ani přímo na ně nebyly upozorněny“ navzdory tomu, že papež František a další církevní představitelé vyjádřili vážné obavy. Tento orgán by totiž fungoval „jako poradní a rozhodovací orgán v církvi a ve společnosti“ a také by „naddiecézně“ rozhodoval o pastoraci.

Předsedkyně německé biskupské konference v reakci na výzvu Říma minulý měsíc oznámila, že bude zvolena „záložní možnost“, aniž by však upřesnila, která a jaké povahy.

Ve svém prohlášení mezitím čtyři signatáři jasně řekli, že ačkoli je vnímána potřeba hluboké obnovy církve, a to i strukturálního charakteru, jsou zároveň přesvědčeni, že může dojít k obnově hodné název „pouze při zachování církevního společenství v prostoru a čase bez jeho porušení“.

Manuela Antonacci – Zdroj