Další rizika pro liturgické dědictví

Další rizika pro liturgické dědictví autentického římského obřadu

Jak mnozí z vás nyní ví, kolují zvěsti o novém, drsnějším dokumentu, který ještě přísněji omezí liturgické dědictví římského ritu známého jako „ usus antiquior “. Jsou to stále fámy, ale v žádném případě to nejsou nevyzpytatelné fámy, vzhledem k tomu, co v těchto dnech vidíme vycházet v odstínech a náladách ze sálů Vatikánu. V každém případě to, co se chystám říci, platí stejně pro Traditionis Custodes jako pro toto, zatím se tomu říká pouze nový dokument.

Tato situace se netýká pouze textových a právních abstrakcí. Jednáme s lidmi; s věřícími. Zabýváme se dětmi, rodinami, mladými i starými, lidmi s postižením, všemi, kteří nacházejí svůj duchovní domov a útěchu v tradičním liturgickém dědictví římské církve. Myslím, že tento aspekt je třeba více vyzdvihnout, abychom mu dali jeho legitimní lidskou tvář, nikoli pouze abstrakce na dokumentech nebo liturgických formách (ačkoli to jsou zjevně aspekty, o kterých je třeba diskutovat).

Akce jako Traditionis custodes nebo jako tato fáma nejsou jen abstrakce, způsobují skutečné škody a zranění skutečným lidem na zemi, z nichž někteří jsou nejzranitelnějšími členy Církve. Někdo by mohl namítnout: „No, to není tolik ve velkém rozsahu větší církve,“ a i když to může být číselně pravdivé, zdá se mi, že by to mohlo vést ke dvěma odpovědím.

Především se to netýká pouze lidí spjatých s tímto liturgickým dědictvím: tento typ zásahu těch, kteří by měli být duchovními otci a pastory, může pohoršovat ty, kteří vidí veškerou brutalitu a lhostejnost zásahů významného pastora. Ve skutečnosti: „Který z vás otec, když jeho syn prosí o rybu, dá mu hada místo ryby; nebo když požádá o vejce, dá mu štíra?“ (Lukáš 11:11 -12).

Zadruhé, i zde platí podobenství o ztracené ovci. „Který z vás má sto ovcí a jedna se ztratila, nenechá těch devadesát devět na poušti a nepůjde za ztracenou, dokud ji nenajde?“ (Lukáš 15:4)

Celá tato záležitost není pouhou „hrou“ a s lidmi by se rozhodně nemělo zacházet jako s pěšáky – tím méně ze strany těch, kteří mají povinnost je chránit. Církevní poslání a vize neřeší ani netolerují pojem „vedlejší škody“. Poslání a vize církve nejlépe vystihuje toto: „Na každé duši záleží.“ (Shawn Tribe – Contra Traditionis Custodes – Pro Immemorial Roman Rite Usus Antiquior )

* * *

Na internetu jsem se dočetl o možném dokumentu s dalšími omezeními takzvané mše sv. Pia V. 

Nevím, jestli je to pravda, ale pokud ano, mám chuť říct: dost!
Je však možné, že se všemi problémy, kterými by se církev měla obávat, jsou posedlí tou menšinou věřících, kteří jsou připoutáni k liturgickým formám tradice? Ale neříká, že musíme být inkluzivní a vítat každého… ale platí to pro všechny, ale ne pro ně?

Je možné předkládat dokument za dokumentem o tridentské mši, která by se měla týkat 0,01 % katolíků, v nichž je oprášena nejpřísnější autorita, ale nejsou vyhotoveny žádné dokumenty odsuzující liturgickou devastaci, která se týká 99,99 % katolíků? Nevím jak vy, ale já jsem se rozšířil oči, když jsem začal uvažovat o tomto (pouze zdánlivém) rozporu. (Aurelius Porphyri)