Kněz biskupovi:Nemohu uposlechnout

„Nemohu uposlechnout“: dopis kněze biskupovi

V našem překladu z The Remnant je dojemný dopis jeho biskupovi od kněze, který byl nucen neuposlechnout nespravedlivého příkazu. Zde je rejstřík článků o Traditionis custodes a pozdějších.


Poznámka redakce: Následující text by také mohl sloužit jako formální dopis pro ty kněze, kteří budou ve velmi blízké budoucnosti nuceni neuposlechnout nespravedlivého příkazu. Dostanou příkaz, aby přestali sloužit tradiční mši v latině a mnozí z nich neuposlechnou. Ale to nemusí být akt vzdoru proti jejich biskupům. Skutečný padouch je papež František. Je to on, kdo vydal rozkazy, které přivedly biskupy do potíží. Ani tato neposlušnost by neměla být považována za trvalou. Situace za Františka je zcela neudržitelná a v Boží příhodné chvíli bude latinská mše znovu zavedena, stejně jako tomu bylo po 70. letech, kdy byla latinská mše „zrušena“, „zakázána“ a „už se nikdy nevrátí“. Žádná síla na světě nemůže zničit latinskou mši, ani jezuitský buldozer jako František. Sdílejte prosím tento dopis se svými kněžími, abychom se mohli všichni společně připravit na nevyhnutelné. A pamatujte, že tohle všechno už se stalo. Bůh má na starosti. prodloužení MJ 

* * *

Excelence: 

Pochválen buď Ježíš Kristus nyní i navěky. Jako jeden z vašich nejvěrnějších kněží – který se vždy snažil ctít svou Církev, poslouchat svého biskupa a uctívat jeho Boha – jsem nikdy nepředpokládal, že budu muset udělat to, co se chystám udělat, a je mi opravdu líto jakéhokoli zklamání, které vám to může způsobit. .

Po mnoha modlitbách, studiu a zvažování jsem nucen ve svědomí prohlásit svůj úmysl neuposlechnout váš příkaz k ukončení slavení staré mše.

Uvědomuji si, že Vaše Excelence je v obtížné situaci a že i vy se řídíte příkazem svého svědomí ohledně motu proprio Traditionis Custodes Svatého otce . Ale porovnal jsem svou povinnost vůči Bohu se svým slibem, že budu poslouchat, a Bůh zvítězil. Jak to vidím já, uposlechnutí takového nespravedlivého příkazu by mohlo být urážkou samotného Všemohoucího Boha.

Nemohu akceptovat, že si Bůh přeje, abychom spolupracovali na tak krutém pronásledování tak věrných katolíků. A i kdyby to znamenalo dočasnou ztrátu mého postavení a živobytí, alespoň nebudu mít na svědomí duše svých dětí.

Ale budiž Vám jasnol, nemám na mysli žádnou neúctu k vám, tím méně zpochybňujovat vaši oprávněnou autoritu nade mnou jako pouhým knězem. To je pro mě věcí svědomí a to, proč nemohu u poslouchat, souvisí ve všíem s krizí v církvi a s žádnou osobní neúctou k ní.

Před Bohem nemám na výběr. Vidím, že mnoho věrných katolíků ztrácí odvahu kvůli sexuálním, finančním a doktrinálním skandálům, které se šíří napříč hierarchií. Těch pár, co zbylo, se sotva drží. Mnozí by již odešli, nebýt neobyčejné formy, která nějakým způsobem z Boží milosti promlouvá k jejich zlomeným srdcím a uklidňuje jejich zbité duše.

Jak to můžeme odstranit? Netrpěli už dost? Toto je jediná mše, kterou kdy mladí lidé z mé farnosti poznali. Spojuje je nejen s katolíky z celého světa, ale také s jejich předky. Podporuje je. Pozvedává je, inspiruje, pomáhá jim přiblížit se k Bohu.

Co se s nimi stane, když jim odebereme mši, kterou jistě navštěvují každou neděli, ale i většinu všedních dnů? Oba víme, že naprostá většina katolíků v naší diecézi již nechodí na nedělní mši.

Naše Církev je založena na víře a rozumu, ale jak to nevede k poškození víry? A jak to, že to není úplně nesmyslné? Nemohu přijmout, že si Bůh přeje, abychom spolupracovali na tak krutém pronásledování tak věrných katolíků. A i kdyby to znamenalo dočasnou ztrátu mého postavení a živobytí, alespoň nebudu mít na svědomí duše svých dětí. Já je znám. Vidím, jak velice milují Boha a církev a anděly a svaté. Tohle jim neudělám. Nemůžu je zradit.

Navíc, co se s nimi stane, když jim odebereme mši, kterou jistě navštěvují každou neděli, ale i většinu všedních dnů? Oba víme, že naprostá většina katolíků v naší diecézi již nechodí na nedělní mši. Ne, nemůžu se podílet na tomto skandálu.

Modlím se, abyste pochopil moji krizi svědomí, i když nesouhlasíte s mým rozhodnutím pokračovat ve slavení staré mše. Vy jste můj biskup, František je můj papež a já se budu za vás oba modlit při každé mši, kterou obětuji, i když se modlím, aby náš milosrdný Bůh zkrátil tuto dobu soužení pro nás všechny.

S velkým zármutkem a upřímnou náklonností
otec X