Naděje nebo hrobař Konga?

Dostáváme hrubou analýzu nedávné Bergogliovy cesty do Konga, plnou politických důsledků a dalších. Nesdílíme stanovisko autorů k Petrinskému jezeru: níže však shrnujeme podstatné údaje a čekáme na vyjádření. Index článku : Bergogliova gay lobby, nejednoznačnost a index článků o Bergogliově politickém klerikalismu


Francesco Bergoglio – naděje nebo hrobník Konga?

Invalidní papež František navštívil Kongo od 31. ledna do 3. února. Duchovenstvo a trpící konžský lid ho přivítali s velkým nadšením. Všichni jeho slova přivítali s otevřeným srdcem, protože skutečně vyjádřil utrpení konžského lidu. Odvážně poukázal i na příčinu v zákulisí tohoto utrpení, totiž na nadnárodní organizace, které se v honbě za ziskem nezastaví před ničím – ani před krveprolitím. Válka v Kongu trvá už 60 let a způsobila si 12 milionů obětí. Kongo je bohaté na high-tech nerosty, jako je koltan – 80 % světové produkce, kobalt, lithium a mnoho dalších, které jsou nezbytné například pro mobilní telefony.

Asi 50 % obyvatel země jsou katolíci. Katolická církev také spravuje asi 50 % zdravotnických zařízení. 7 milionů žáků navštěvuje katolické školy. Kongo je tedy zemí, kde je víra stále živá, na rozdíl od umírající Evropy a umírající Ameriky.

Při setkání s Francisem se dojemné scény obětí násilí dotkly srdce. Byli lidé, kteří měli ruce useknuté; jiní mu položili k nohám nástroje mučení, jako pily, mačety, nože nebo sekery. Byly tam osiřelé děti, které byly svědky násilné smrti svých rodičů a pak žily ukryté v lesích, aby bránily své životy. Poklekli před Francisem, který na ně položil ruce. Všichni považovali Františka za největšího spasitele, skutečného zástupce Ježíše Krista.

Kardinál z Konga také zmínil nadcházející volby v zemi. Budou vítězové voleb hájit zájmy konžského lidu, nebo budou jednat v zájmu elit, které zmanipulují volby po celém světě? Děsivým faktem však zůstává, i když to obyvatelé Konga ve své euforii nevnímají, že František není náměstkem Ježíše Krista. Je příznivcem elit, které jsou zodpovědné za utrpení Konga. Během Františkovy návštěvy se také hovořilo o synodální cestě a o tom, že se příliš plně týká Afriky, ale hluboko uvnitř lidé nevědí, že její podstatou je církevní legalizace sodomie a LGBTQ perverze.

František zde zatím nemůže říci to, co před pár dny deklaroval ve světových médiích, kde otevřeně řekl, že všichni katoličtí biskupové museli projít konverzí, aby přivítali LGBTQ lidi do církve. Jde ale o zřeknutí se Boha a jeho přikázání a přijetí sodomie, před kterou Bůh varuje tím, že mluví o prokletí a ohni z nebe (Juda 1,7; 2Pt 2,6).

Vraťme se k faktům o tom, kdo je Francesco Bergoglio. Je fanatickým propagátorem experimentální vakcinace mRNA bez ohledu na katastrofální následky, které to přineslo a přinese. Proti skutečným odborníkům, kteří před tím varovali, se postavil demagogickými hesly: „ Vakcíny pro každého… Musí se to udělat! Je to akt lásky… Kdo to ( vakcínu ) odmítne , dopouští se hříchu “.

Bergoglio je stejně fanatický v prosazování experimentálního očkování jako v prosazování návratu k pohanství, … [vzpomeňte si na Pachamama – ed]. Afrika trpěla pod krutým pohanstvím po celou dobu své existence, dokud křesťanská misie nepřinesla světlo Kristova evangelia. Bergoglio ukázal fázi synodální cesty legalizací modloslužebnictví [jeho podrobení se obřadu vedeném šamanem v Kanadě – red.]. Po tomto a následném rozhovoru se světovými médii 24. ledna 2023, kde odhalil pravou tvář synodální cesty spojené s legalizací LGBTQ, potřeboval Bergoglio implementovat vlastní image.

 aký psychologický manévr Bergoglio provedl? Katolická církev v Africe je ortodoxního smýšlení a s ortodoxií přichází i odmítnutí legalizace LGBTQ. Věřící by biskupům nedovolili vítat LGBTQ lidi v Církvi, jak to od nich vyžaduje Bergoglio a jeho synodní agenda. Afrika by se stala precedentem pro radikální odmítnutí synodální cesty s legalizací LGBTQ. Mohl udělat první krok k záchraně celé církve tím, že by se oddělil od falešného papeže. Kromě toho křesťanství v Africe čelí islámu, který ukládá nejtvrdší tresty za sodomii. Legalizace LGBTQ by způsobila, že by katolíci vypadali jako zvrácení bezvěrci.Bergoglio proto věděl, že k dosažení svého cíle si musí nejprve získat srdce Afričanů, zejména katolického Konga. Teprve v další fázi je probodne. Nejenže je tedy připraví o pozemské bohatství, jako to dělají elity, se kterými je spojen, ale připraví je i o bohatství duchovní, tedy o život věčný.

Na synodě mládeže v Římě v roce 2018 [ zde ] Bergoglio prosazoval LGBT ideologii, v té době bez „Q“. Biskupové Afriky jasně prohlásili, že takové dokumenty podepisovat nemohou, protože po návratu do Afriky by je lidé vyháněli ze svých sídel s houkáním.

 Bergoglio tedy přijal taktiku – jak ukázal v Kongu – pouhého diskurzivního zastánce utrpení, aby manipuloval s masami. Nehne prstem, aby jim pomohl, protože je spojen s elitami a prosazuje jejich vylidňovací agendu. Trpící Konžané mu k smrti důvěřují a vidí v něm svého zachránce. V této situaci, pokud se nějaký biskup Konga postaví proti Františkovi a řekne pravdu o tom, kdo je a jaký je jeho účel, nikdo by mu nevěřil.

Oddělení Afriky by otevřelo oči Americe a Evropě, znamenalo by to kontinentální oddělení od sebevražedné synodální cesty a jejího architekta, invalidního papeže Bergoglia. Tím by začala skutečná obnova církve. V této historické chvíli, kdy jde o záchranu církve a lidstva, se každý den od 20 do 21 hodin připojte k modlitbě a nezapomínejme na modlitbu růžence. Kéž Matka Boží získá milost, aby zachránila nejen Afriku, ale všechny kontinenty před sebezničením!

Byzantský katolický patriarchát – hlas toho, kdo volá na poušti