Pronásledovaní křesťané

Podle World Watch více než 360 milionů křesťanů trpí kvůli své víře vysokou mírou pronásledování a diskriminace: každý sedmý křesťan, rozdělený podle zeměpisných makrooblastí, každý pátý v Africe, dva z pěti v Asii a každý patnáctý v Latinské Americe. Vyplývá to ze zprávy americké sekce Open Doors, mezinárodního sdružení, které se od roku 1955 věnuje podpoře křesťanů v nesnázích modlitbami a materiální pomocí a které od roku 1993 vydává World Watch List (WWL), seznam padesáti států, v nichž jsou křesťané nejvíce pronásledováni, doplněný o aktuální informace o situaci ve světě, týkající se přibližně stovky zemí.

Celkově údaje uvedené ve zprávě naznačují pro sledované období, které trvá od 1. října 2021 do 30. září 2022, určité zlepšení. Počet zabitých křesťanů se mírně snížil z 5 898 na 5 621, což je v průměru 15 denně. Křesťanů zatčených bez soudu a uvězněných je také méně: 4 542 oproti 6 175 v předchozí zprávě. Více než o polovinu se snížil počet napadených nebo uzavřených kostelů a souvisejících budov: 2 110 oproti 5 110 v roce 2021, a to zejména díky snížení počtu postižených v Číně, kde však bylo od roku 2016 uzavřeno, poškozeno nebo zničeno více než 20 000 kostelů. Na druhé straně prudce vzrostl počet unesených křesťanů, který se zvýšil z 3 829 na 5 259, z toho až 5 000 ve třech afrických zemích: Nigérii, Mosambiku a Demokratické republice Kongo.

Nad rámec uváděných údajů však došlo v porovnání s předchozím obdobím k dalšímu nárůstu míry pronásledování ve 100 sledovaných zemích, který je nejvyšší od zveřejnění seznamu. Odhaduje se, že téměř 30 000 křesťanů bylo napadeno, zbito nebo jim bylo vyhrožováno smrtí kvůli jejich víře, ale jistě existuje mnohem více případů, které nejsou hlášeny. Špičkou ledovce jsou také zdokumentované útoky na domy (4 547) a podniky (2 210). Ničivý a stále rostoucí je pak každodenní tlak na křesťany: diskriminace v zaměstnání, vyloučení nebo ztížený přístup k základním službám – školním a zdravotnickým -, vyhrožování a zastrašování, nedostatek pomoci a podpory v případě krizí a katastrof, opomenutí ochrany a pomoci ze strany institucí, legitimizované bezpráví.

Celkem bylo zjištěno, že 76 států vykazuje vysokou, velmi vysokou nebo extrémní úroveň pronásledování (tři stupně závažnosti stanovené organizací Open Doors). Stejně jako v případě WWL 2021 a 2022 navíc v 50 zemích WWL mizí vysoká míra pronásledování: v prvních 11 je klasifikována jako extrémní, v dalších 39 jako velmi vysoká. Roste také fenomén „uprchlické“ církve: stále více křesťanů utíká, aby unikli násilí a diskriminaci a znovu získali právo praktikovat svou víru bez rizika. Zvláště těžce je zasažena církev na Blízkém východě, kde se křesťanské komunity pod tlakem a hrozbou neustále zmenšují. Zpráva zdůrazňuje, že počet zemí, které přebírají čínský model centralizované kontroly náboženské svobody, roste. Čína, která se v žebříčku WWL umístila na 16. místě („získala“ jednu pozici), rovněž „vytváří mezinárodní alianci s cílem nově definovat lidská práva“. Ačkoli je Asie kontinentem, kde je nejnebezpečnější a nejtěžší být křesťanem, Open Doors nakonec upozorňuje, že v subsaharské Africe dosáhlo protikřesťanské násilí nebývalé intenzity, přičemž Nigérie se potvrdila jako „epicentrum“ úmrtí, jejichž počet vzrostl z 4650 na 5014.

Ve WWL 2023 se na první místo vrací Severní Korea, kde je odepřena veškerá svoboda vyznání. V žebříčku WWL 2022 jej vystřídal Afghánistán ovládaný Tálibánem, který nyní klesl na deváté místo. Není to proto, že by na křesťanech páchal méně násilí, vysvětluje Open Doors, ale proto, že mnoho křesťanů bylo v roce 2021 zabito nebo uprchlo a nyní režim, soustředěný na upevnění své moci, přestal pátrat po přeživších, kteří jsou nicméně nuceni žít v naprostém utajení. Osm z jedenácti zemí, kde je pronásledování extrémní, jsou země s muslimskou většinou. Seznam doplňuje Eritrea, země, kterou Open Doors označuje za „africkou Severní Koreu“, a Indie, kde se křesťané stále častěji stávají oběťmi netolerance ze strany hinduistických fundamentalistů. Islám, ať už většinový nebo ne, je zodpovědný za pronásledování, které je velmi vysoko hodnoceno ve 28 z 39 států, a představuje tak, což se potvrzuje, zdaleka největší hrozbu pro křesťany.

Co se týče zeměpisných oblastí, nejvíce netolerance, násilí a náboženské nenávisti se vyskytuje v Asii (27 zemí) a v Africe (19 zemí). Latinská Amerika je zastoupena čtyřmi zeměmi: ke Kubě, Kolumbii a Mexiku se připojila Nikaragua, kde od roku 2018 zesílily vládní represe. Na Kubě je za pronásledování zodpovědný komunistický režim. V Kolumbii a Mexiku naopak křesťany ohrožují zločinecké skupiny a etničtí vůdci, kteří jsou pronásledováni už jen proto, že se staví proti zločinu, například tím, že vyzývají mladé lidi, aby se nepřidávali ke zločineckým gangům, a snaží se jim nabídnout alternativu v podobě vzdělání a pracovních příležitostí.

Žádná evropská země není na WWL 2023, ani nikdy nebyla. Doufáme, že Evropa to ví a chce své křesťany nadále chránit.

 Nuova Bussola

Anna Bono