Menu


5. května

 5. května

Svatého Pia V. z řádu kazatelů, papeže a vyznavače, který zesnul v Pánu prvního dne tohoto měsíce.

V Římě sv Silvána mučedníka.

Totéž platí o svaté Krescenciáně mučednici.

V Likatě na Sicílii sv. Angela z řádu karmelitánů, kněze a mučedníka, kterého zabili kacíři kvůli obraně katolické víry.

V Alexandrii svatý Euthymia jáhna, který zemřel ve vězení pro Krista.

V Auxerre umučení sv. Joviniána lektora.

V Soluni svatých mučedníků Irenea, Pelegrina a Irény, kteří spáleni ohněm obdrželi palmy mučednictví.

V Jerusalémě sv. Maxima biskupa, kterému za císaře Maximiána Galéria vyloupli jedno oko a popálili nohu žhavým železem, byl pak odsouzen do dolů, ale poté propuštěn, postaven do čela církve v Jerusalémě, proslul svatým životem a kázáním a nakonec spočinul v pokoji.

V Edésě v Sýrii svatého Eulogia, biskupa a vyznavače.

V Arles ve Francii biskupa svatého Hilária, proslulého naukou a svatostí.

Ve francouzském Vienne svatého Nicéta biskupa, muže ctihodné svatosti.

V Bologni sv. Teodora biskupa známého svými zásluhami.

V Miláně sv. Geróncia biskupa.

Ve stejný den sv. Sacerdota, biskupa v Sagunto.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen