Menu


4. června4. června

V Agnóne, v horní části Abruz, sv. Františka ze šlechtické neapolské rodiny Caracciolo, vyznavače, zakladate Kongregace řádných minoritských kněží, který hořel úžasnou láskou k Bohu a ke svému bližnímu a velkou horlivostí při šíření kultu posvátné Eucharistie. Papež Pius VI. ho zapsal do katalogu svatých. Jeho tělo bylo přeneseno do Neapole v Kampánii a je tam uctíváno s velkou oddaností.

V Římě svatých mučedníků Arécio a Daciano.

V chorvatském Siszecku byl za Galéria biskup sv. Quirin pro víru Kristovu (jak píše Prudéncius) s mlýnským kamenem přivázaným na krku svržen do řeky, který protože okolní křesťany nabádal, aby se neobávali mučení a nezakolísali ve víře a dosáhli tak slávy mučednictví.

V Milàně sv. Klatea, biskupa z Bréscie a mučedníka, který se nechtěl vzdát Krista, byl za císaře Nerona uvězněn a na příkaz prefekta tohoto města byl sužován mnoha bitím a sťat.

V Maďarsku svatých mučedníků Rutila a druhů.

V Tivoli sv. Kvirina mučedníka.

V Arrasu, ve Francii svaté Saturniny, panny a mučednice.

V Konstantnopoli svatého Metrofana, slavného biskupa a vyznavače.

V Milévu, v Numidii, svatého Oktata biskupa, proslulého naukou a svatostí, oslavovaného chválou svatých Otců církve Augustina a Fulgéncia.

Ve Veroně sv. biskupa Alexandra.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen