Menu


24. února

24. února - Osmé zjevení Panny Marie v Lurdech (1858)

 

V Mariině lůně se uskutečnilo Vtělení, Bůh se zasnoubil s člověkem, božská přirozenost spolu s lidskou se stala jedním tělem, jednou osobou, a tou je Ježíš Kristus: Maria je pravou Archou úmluvy, v ní došlo k setkání božské lásky s odpovědí lidské lásky, z něhož vzchází nové stvoření, Boží království, milost, počátek spásy:   Boží královstvím se rozumí spásná jednota Boha se svým lidem, a toto všechno má počátek v Marii při zvěstování Anděla a jejím Fiat mihi secumdum verbum tuum. Proto se Maria jako Matka Kristova svým dobrovolným souhlasem stala Matkou božské milosti.

Ivo Císař Spadon, Nejsvětější Maria v křesťanské víře a životě

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et i hora mortis nostrae. Amen.