Menu


20. ledna

 

20. ledna

V Římě se slaví narozeniny pro nebe svatého Fabiána, papeže a mučedníka, který v době Diokleciána podstoupil mučednickou smrt a byl pohřben na hřbitově sv Kalista.

Rovněž v Římě v katakombách svatého mučedníka Šebestiána, který byl za císaře Diokleciána velitelem první kohorty a pro svou křesťanskou víru byl uprostřed tábora přivázán ke kůlu, vojáci ho otřelovali šípy a nakonec bili holemi, dokud neodevzdal ducha.

V Nikáji v Bithýnii svatého mučedníka Neofyta, který byl ve svých patnácti letech bit biči, hozen do pece, vystaven zvířatům, a přestože zůstal nezraněn a neustále vyznával Kristovu víru, byl nakonec popraven mečem.

V Ceséně svatého Maura, který zde byl biskupem, proslulým svými ctnostmi a zázraky.

V Palestiněsvatého opata Eutymia, který v době císaře Marciána vzkvétal v církvi svou horlivostí pro katolickou kázeň a pro dar zázraků.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.