Menu


13. srpna

 

13. srpna

V Římě blahoslaveného Hippolyta mučedníka, který za císaře Valeriána pro slavné vyznání víry po mnoha  mukách, připoután za nohy ke koňskému spřežení byl krutě smýkán po drsných a trnitých místech, až jeho tělo celé rozdrásané skonalo.

Téhož dne trpěla také blahoslavená Konkórdie, jeho chůva, kterou v jeho přítomnosti mučili olověnými důtkami, až odešla k Pánu; devatenáct dalších členů jeho rodiny bylo popraveno mečem za Tiburtinskou branou a společně s ním pohřbeno na Campo Verano,

Poblíž Imoly svatého Kasiána mučedníka. Protože nechtěl uctívat modly, pronásledovatel povolal děti, které ho jako učitele nenáviděly, a dovolil jim, aby ho usmrtily; čím slabší byla jejich ruka, tím bolestnější trest mučednictví, protože trápení se prolužovalo.

V Todi v Umbrii, sv. Kasiána, biskupa a mučedníka, za císaře Diokleciána.

Ve španělském Burgosu svatých mučednic Centólly a Heleny.

V Konstantinopoli svatého Maxima opata, proslaveného svou naukou a horlivostí pro katolické pravdy, který usilovně bojoval proti monotelitům. Za heretického císaře Konstantina mu uťali ruce a uřezali jazyk jazyk, uvěznili v Chersonésu a tam, proslulý svým slavným vyznáním, odevzdal svého ducha Bohu.

S ním také dva Anastázové, jeho učedníci, s mnoho dalšími zakusili různá muka a kruté vyhnanství.

Ve Fritzlaru v Německu svatého Vikberta, kněze a vyznavače.

V Římě svatého Jana Berchmanse, učence z Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, který se vyznačoval nevinností života a dodržováním řeholní kázně; papež Lev XIII. ho zařadil do seznamu světců.

V Poitiers ve Francii svaté Radegundy královny jejíž život zdobily zázraky a ctností.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.