Menu


12.června

 

12. června
 
Svátek  Nejsvětětější Trojice

Svatého Jana z Fakunda z řádu eremitů svatého Augustina, vyznavače, který předchozího dne odešel do nebe.

V Římě na Via Aurélia,vojáků svatých mučedníků Basilida, Kyrina, Nábora a Nazaria, kteří byli za pronásledování Diokleciána a Maximiána a prefekta Aurélia za vyznání křesťanské víry uvrženi do vězení, mučeni škorpióny a nakonec sťati.

V Nicéi v Bitýnii svaté Antoníny mučednice, která byla ve stejném pronásledování na příkaz hlavního soudce Priscilliana zbita holemi, zavěšena na skřipec, trhána a spálena v bocích a nakonec zabita mečem.

V Římě, ve vatikánské bazilice sv. Lva III. papeže, jemuž Bůh obdivuhodně obnovil oči a jazyk, které mu bezbožníci vytrhli.

V Tracii sv. Olympiána biskupa, který byl ariány vyhnán ze svého sídla a zemřel jako vyznavač.

V Kilíkii biskupa sv. Anfióna, který byl v době Galéria Maximiána vynikajícím vyznavačem.

V Egyptě svatého Onufria poustevníka, který trávil svůj život zbožně šedesát let v rozlehlé poušti a proslul velkými ctnostmi a zásluhami. Jeho vynikající skutky zapsal opat Pafnucius.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.