Menu


10. března

 

10. března

Svatých čtyřiceti mučedníků, jejichž narození pro nebe je připomínáno předchozí den.

V Apamée ve Frýgii svatých mučedníků Káia a Alessandra, kteří (jak píše Apollinář, biskup z Gerapoli v knize proti kacířům Catafrigi) za pronásledování Marca Antonina a Lucia Vera byli korunováni slavným mučednictvím.

V Persii umučení čtyřiceti dvou svatých mučedníků.

V Korintě svatých mučedníků Kodráa, Dioniga, Cypriána, Aneta, Pavla a Krescenta, kteří za pronásledování Décia a Valeriána pod vladařem Jasonem byli usmrceni mečem.

V Africe svatého Viktora mučedníka, na jehož oslavě promluvil k lidu sv. Augustin.

V Římě svatého Simplicia, papeže a vyznavače.

V Jeruzalémě svatého Makaria, biskupa a vyznavače, na jehož radu Konstantin Veliký a blahoslavená Helena, jeho matka, očistili svatá místa a ozdobili je posvátnými bazilikami.

V Paříži uložení svatého Drottovea opata, žáka požehnaného biskupa Germána.

V klášteře Bobbio svatého Attaly opata, známého pro jeho zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.