Menu


Úvod


  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání
 
Všichni bozi pohanů jsou zlí duchové 96,5)
 
 
 
 
 
 *   *   *  
 
*   *   *
 
0 0 0

Ctihodní kardinálové a biskupové, vy jste sůl země. Ale když se ta sůl zkazí, čím bude osolena? K ničemu se nehodí, než aby byla vyhozena ven a pošlapána od lidí. To vám připomíná váš Pán a Mistr ( Mt 5,13).

Mobilizující nástup Bergogliovy gardy

Bergogliův tým vystoupil s neuvěřitelným sebevědomím jakoby církevní dějiny začínaly 13. března 2013. Ekumenismus byl podle Kaspera ve slepé uličce, pak přišel František, „papež překvapení". Marco Impagliazzo, předseda San Egidio, vsadil na stejnou kartu a postavil Assisi proti Lepantu.

Kdo na místo současné odepsané hierarcie ?

Zhotovili jsme si nové „křesťanství“, snadné a líbivé, v souladu s krokem doby, citlivé na témata moderního světa a na očekávání současného člověka, bez pravidel, bez obětí, odříkání a pokání, bez dědictví temného středověku, v úplném protikladu k evangeliu; veselé hlásání osvobození, pokoje, lásky a všeobecného bratrství, které zůstalo zanedbávané téměř dvě tisíciletí. …

Bergoglio: Luterovým záměrem nebylo rozdělit církev

To, co říká Bergoglio o svém „chráněnci“, to můžeme říct stejně tak o Luciferovi, Jidášovi, Ariovi, Nestorovi atd. prakticky o všech hereticích a schizmaticích: (včetně Bergoglia) že měli „dobré úmysly“ a nechtěli „ rozdělovat“, chtěli jenom – ve své pýše – „obnovovat “ a „reformovat“

Skandální kontroverze na Maltě
 
Bergogliovo „nové milosrdenství“ se proměnilo v divoký nátlak a nepředstavitelný skandál. Biskupové šlapou po tisícileté církevní praxi.
 
 
Jeden z nejpodlejších triků implantovaných nepřáteli církve  na 2VK
 

Není vlastně nic nového: Svatý Jeroným v komentáři k Matoušovu evangeliu 7, 15-16 píše: To jsou ti, kteří se odívají do vnějšího hávu zbožnosti a kajícnosti, ale v srdci nemají smýšlení Kristovo, protože se vzdálili od učitelského úřadu církve a pošlapávají pravou nauku.                                                                

Albánští mučednící a Hodžovo peklo 

Letos v lednu je tomu 70 let, co se na albánské biskupství v Durazzo dostavili vládní emisaři komunistické vlády Envera Hodži, aby pozvali do Tirany biskupa Mons. Kolë Prennushiho (1885- 1949). Biskup ráno odcestoval, a již se nikdy nevrátil.

Protestantská pastorka "očišťuje" Brazílii

Brazilská media označila její jednání za projev rasismu až posedlosti.

Africký kardinál obviňuje Evropu

Jak tvrdí Nietzsche, pro mnoho lidí na Západě je Bůh mrtev. A jsme to my, kdo ho zabili, my jsme jeho vrahové a naše kostely jsou krypty a hroby Boha.

Přibývá zvrácených interpretací Bergliova podvratného projektu

Kdo informovaným a osvíceným svědomím pozná a věří, že žije v míru s Bohem,  tomu nemůže být bráněno přistupovat k svátosti smíření a Eucharistie.  Vatikán to šíří jako "Svělto pro rodiny"

Šokující referent Vatikánu
 
Vatikán si pozval Paula R. Ehrlicha, „otce“ hnutí „kontroly porodnosti“. Již jako docent biologie na Stanford University napsal knihu Populační bomba.
 

Je to možné, že by papež chtěl rozbít tuto instituci, slávu křesťanství? Bohužel, právě tento dojem vyvolávají poslední události, které se týkají Maltézského řádu. R.de Mattei
 

Nová strategie hlásání evangelia se musí stát výrazem náboženských potřeb dnešních lidí. Dialog musí prohloubit naše představy o jiných náboženstvích a o společné potřebě náboženských hodnot.

Konkrétní příklady spontánní  evropské islamizace
 
Jeden příklad je z Itálie, druhý z Holandska
 
 
Jestliže papež František neodpoví na pět otázek z Dubia, bude následovat „bratrské napomenutí“.
 

8.ledna, dva dni po Zjevení Páně, vystoupil prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Müller se svou odpovědí na dubia

Stále méně osob se staví po jeho boku a odpovídá na jeho apel o církvi otevřené a milosrdné. Konstatuje  to předseda německé biskupské konference kardinál Marx.

To byl pravý misionář

Když se ráno 6. srpna 1889 rozšířila zpráva o smrti kardinála Giuglielmo Massaji, apoštola Etiopie, papež Lev XIII. napsal: »Zemřel světec« a L´Osservatore Romano: »Smrtí kardinála Massaji odchází jedna největších postav Svatého Kolegia, jeden z nejctihodnějších vzorů církve, který se zasloužil o lidstvo«.

Věcný dotaz afrického kardinála

Platí západní „novoty“ i pro naše africké 'podivíny'?

Naléhavý úkol: Obnovit pobožnost "prvních sobot"

Při třetím zjevení 13. července ukázala Panna Maria dětem peklo a oznámila strašný trest, který stihne lidstvo, pokud se neobrátí: Abych tomu zabránila, budu žádat zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a smírná přijímání o prvních sobotách. Modlete se, mnoho se modlete, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje.

Lucie není Lucie

Je to až neuvěřitelné, jak málo pozornosti se věnuje skutečnosti, že oficiálně představovaná Lucie v  roce 1917 v Cova da Iria nikdy nebyla a se skutečnou Lucií má společné jen falešné jméno.

Bergogliova "nulová tolerance"

Vyhlašovanou "nulovou toleranci" k pedofilii praktikuje  argentinský papež  podle toho, jak blízcí jsou mu  provinilci.  K potratům je zcela tolerantní.

Nový Otčenáš v Holandsku

Od letošního adventu používá se v holandsky mluvících oblastech nová verze modlitby Otče náš. Deník Trouw označil novoty zavedené v listopadu jako „malou liturgickou revoluci“.

Co bude po 6. lednu?

 Alberto di Janni bilancuje hypotézy, ze kterých jde mráz.
 
 
Bergoglio nařídil prefektovi Kongregace pro nauku víry, aby propustil své tři nejlepší spolupracovníky.
 
 
Kořeny krize jsou příliš hluboké a široce rozvětvené a schází ochota přiznat si konečně pravdu, která letos tak či onak vyjde najevo.
 
 
Mše svaté v tradičním ritu, kterou celebruje soukromě kněz v soukromé kapli, se může zúčastnit libovolný počet věřících.
 

Má si pospíšit, aby po jeho odchodu nebyla možnost k „návratu“.
 
 
Vánoční mše v Aleppo
 
 
Zatvrzelé Bergogliovo odmítání VYJASNIT, jaká je autentická nauka v otázkách tak závažných, obtížných a delikátních,  je trapné právě vzhledem k jeho samotné papežské službě, protože k základním funkcím římského biskupa patří jasné a definitivní slovo k nauce církve.
 
 
Svrchovaná hluchota a slepota
 
Co je to za zvrácenost  obvinit Boha Otce, že je nespravedlivý - to otřásá hrůzou, když právě Kristův kříž je úkonem té nejvyšší spravedlnosti a současně nekonečného milosrdenství, jakého je schopen jedině Bůh.

Bylo obětováno, když se zrodilo  ( sv. Atanáš)

Bolestná reakce Dona ELii na Bergogliovo veřejné rouhání
 
 
Hodina důvěry uprostřed noci světa
 
 Nestárnoucí zamyšlení Roberta de Mattei
 
 
Zoufalství a bezradnost Vatikánu musí být opravdu velká, když si František zvolil právě tento téměř neznámý, modernistický, nevýbojný  ‚sešit‘ k velmi dlouhému interview.
 

Po setkáních s kardinály, biskupy a jinými pracovníky vatikánských institucí a dikasterií mají kolegové velmi zmatené pocity rozšířeného strachu, úzkosti, jaké jsme mezi věrnými služebníky církve nikdy nezažili.

Časový plán pro  Correctio fraterna papeže Františka

Legitimní povinnosti kardinálů svaté římské církve

Břemeno na bedrech kardinálů je velmi těžké. Jsme papežův senát a jeho první rádci a máme především sloužit papeži tím, že mu říkáme pravdu. Klást papeži otázky, jak jsme to udělali, je v církevní tradici právě proto, aby se předcházelo roztržkám a zmatkům.

Don Elia Bergogliovi k osmdesátinám

Dovolujeme si   pokračovat v hypotéze, kterou jste sám formuloval: že zde může být více než jeden emeritní papež.

23 prelátů podporuje výzvu autorů Dubia
 

Amoris laetitia přivedla církev na pokraj rozkolu. Papež je obklopen špatnými rádci.

Závažné upozornění na bludné praktické  závěry Amoris laetitia
 
Dva významní vědci upozorňují na nebezpečné závěry, které zraňují svědomí a logiku mnoha katolíků.
 

K tomu existuje zvláštní vynález zvaný kreativní,neboli tvořivá věrnost.

 
Protagonista posledního proslovu,  chudák, jemuž je třeba prokázat něžnost, není nikdo jiný než Jidáš, přezdívaný zrádce.
 
 
Dokládá to Kristovo slovo i historie. Ježíš je obnovitel původní nerozlučnosti a svatosti manželství nejen skrze božské slovo, ale také radikálním způsobem skrze svou vykupitelskou smrt, skrze kterou povznesl stvořenou a přirozenou důstojnost manželství k důstojnosti svátostné. Tak tomu bylo a vždy bude.

Výstraha stará tisíc let

 Papež Lev IX. o ní napsal: Každá myšlenka tohoto díla nachází náš plný souhlas jako voda vržená na ďábelský plamen.
 
 
 

 
Skupina francouzských katolických kněží v diecézi Bayonne se postavila proti svému biskupovi Mons. Marc Ailletovi.  
 

Dezorientace spočívá v prapodivné situaci: episkopát je nenapravitelně rozdělen ve věci nejdůležitějších otázek, které se týkají dogmat a morálky církve a také papežské autority. Hlas mons. Antonia Liviho.

Smrtelná rána dílu předchůdců 
 
 
»Je to tvoje vina, papeži, jestliže jsi sešel z cesty, která Ti byla svěřena, a zanedbal jsi prvotní víru; pravdu mají tvoji podřízení, jestliže ti odporují a nejsou ve společenství s tebou, dokud nebude smazána a odkázána do zapomenutí i vzpomínka na zvrácené heretiky« (sv. Kolumbán)
 

Čtyři kardinálové se zvláštní způsobem vzepřeli papeži: předložili mu tzv. „Dubia“ tzn. závažné pochybnosti, které se týkají Amoris Laetitia. Jsou to kardinálové: Carlo Caffarra, emeritní kardinál z Bologně, Walter Brandmüller a Joachim Meisner, emeritní kardinálové z Německa, a kardinál Raymond Burke.

Po Trumpově vítězství. Papež Bergoglio lídrem mezinárodní levice?

Zdá se, že  vatikánská diplomacie chce poopravit nebo zmírnit postoj papeže Františka, který nikdy neskrýval svou nevraživost vůči tomuto kandidátu na prezidentský úřad.

Zemětřesení a Boží tresty

Zpráva   zhroucení katedráky v Nursii oběhla celý svět. Z chrámu postaveném na místě narození sv. Benedikta zůstala jen chatrná fasáda. Všechno zmizelo v mraku prachu. Mnohá média jako americká CCN zdůraznila symbolický charakter události a zveřejnila na svých sítích obraz zhroucené katedrály.

V současné hodině temnot Církve, které zasáhly individuálně její hlavu a nyní zachvacují zbytek těla, jeví se její pozemské podmínky lidsky řečeno jako beznadějné. Rozhorlit se a chrlit kladby a házet kamením se může v této chvíli stát nejen neužitečné, ale přímo škodlivé. Neznamená to ovšem chovat se, jako bychom nic necítili a reagovali jako gumová zeď.
 
 

 
Bergoglio neprovádí nic jiného, než co mu ukládá  2. ekumenický vatikánský koncil.
 
 
Nové náboženství, které vypučelo 31. října v Lundu v průběhu ekumenického setkání papeže Františka a představitelů Světové luterské federace, je náboženství, v němž jsou jasné výchozí body, ale které má temný a znepokojující cíl. Co spojuje katolíky s luterány? Nic, ani křest, jediná ze svátostí, kterou luteráni uznávají.
 
 
 
Z dopisu misionáže v Tibetu:
 
 
 
Varování před bludnými naukami
 
 

»Papež je vtělený ďábel a převlečený Antikrist« »Kdokoliv nevěří tak jako já, je určen do pekel. Moje nauka je nauka Boží, obě jsou totožné. Můj soud je soud Boží« (ML)

Luteránský  absolutismus
 
Co Berglogliovi na jeho idolu nejvíce imponuje.
 
 
Vi vůbec tento člověk, čeho se dopouští?
 
 
 
Pro svou luteránskou pouť si Bergoglio nemohl zvolit výmluvnější datum.