Zpráva ze synodu vyvoala v církvi pohoršení

Kardinál Raymod Burke, prefekt apoštolské signatury vyslovil politování nad „zmatkem“, který způsobil mimořádný synod v říjnu. „Intenzivně se modlím, aby se zmatek do příští synody za rok vyjasnil.

Předběžná zpráva vyvolala v církvi pohoršení a světská média ji nikoliv bezdůvodně označují jako „zemětřesení“.

„Tato zpráva sice není věroučný dokument, ale již skutečnost, že se o určitých věcech na synodu diskutovalo a že se tyto otázky zpochybňovaly, uvedla mnoho lidí do zmatku. Já sám jsem se snažil co nejrychleji věci podle možnosti napravit.“

„Žádný kněz ani biskup nemůže měnit to, co učil Ježíš o manželství a rodině“, konstatoval kardinál. „Úkolem biskupa je učit pravdu o manželství a rodině a podporovat věřící v jejím uskutečňování v životě. Žádný pastorační podnět je nesmí mást a vést k tomu, aby se nauka o manželství a rodině měnila nebo popírala“.