Znesvěcení katedrály

13. května 2014  povolila katolická duchovní správa poutní katedrály ve městě Santiago de Compostela delegaci 30 šintoistů a buddhistických mnichů z Japonska, aby před hlavním oltářem baziliky slavili svůj pohanský rituál v tomto významném místě katolicismu.

Skupina japonských mnichů buddhistického chrámu Seigantoji  provádí rituál – Shugendo – s cílem dosáhnout očištění mysli. Další skupina z kláštera Koyasan zpívala buddhistické písně používané v japonských obřadech. 

Šintoistický „kněz“ z chrámu Ku mano Dongu provedl tanec Hoh a dvě „kněžky“ z Hayatama Taisha  provádí tanec Kamunagi Mai.

Celá pohanská slavnost se konala před hlavním oltářem jednoho z nejvýznamnějších kostelů ve Španělsku a Evropě. Jak může člověk nevidět další příklad znesvěcení katolických kostelů, ke kterému dochází pod pláštěm dialogu s náboženstvími?

Souhlas k této akci udělil arcibiskup Julian Barrio z města Santiago de Compostela

Akce trvá několi dní. (viz)