Znepokojující zprávy z vakcinologie

Ve vakcinologii, oboru medicíny s desetiletou historií, musela každá vakcína vždy splňovat dva základní požadavky: účinnost a bezpečnost. Od vzniku vakcín v prosinci 2020 bylo opakovaně slyšet – bez jakýchkoli významnějších studií, které by to ověřily – že vakcíny proti klovištním onemocněním jsou naprosto bezpečné. Virostars z televizních obrazovek tvrdili, že vedlejší účinky neexistují. Toto tvrzení však bylo poněkud přitažené za vlasy, protože každá vakcína má nežádoucí účinky a sami výrobci vakcín Covid ve svých datových listech uváděli řadu možných nežádoucích účinků a upřesňovali, že kromě nich se mohou vyskytnout i další, dosud nepředvídatelné nežádoucí účinky.

Čas a fakta pak prokázaly reálnost těchto reakcí, a tak se z refrénu, který opakovali zastánci očkovací kampaně, stal jiný: „Přínosy očkování proti Covidu výrazně převažují nad jakoukoli škodlivostí. Toto apodiktické tvrzení se používalo hlavně na podporu očkování mladých lidí a dětí, kde bylo nejproblematičtější argumentovat potřebou očkování vzhledem k nekonečně malému procentu úmrtí do 20 let a kde se u dětí od samého počátku projevovaly závažné vedlejší účinky.

Teze, že „přínosy převažují nad škodami“, je nyní postupně vyvracena řadou studií.

V minulých měsících analyzoval tým vědců z Johns Hopkins School of Medicine na základě údajů amerického zdravotního pojištění přibližně 48 000 dětí mladších 18 let, u nichž byla diagnostikována nemoc Covid, a zjistil nulovou úmrtnost u dětí bez velmi závažných přidružených onemocnění, jako jsou zhoubné nádory, které byly skutečnou příčinou úmrtí těchto dětí. Zdravé děti tedy onemocněním Covidem nijak neriskují, ale očkováním ano.

Podle nové thajské studie, o níž informoval server LifeSiteNews, téměř 30 % dětí, které dostaly vakcínu COVID-19 na bázi mRNA společnosti Pfizer, trpělo srdečními následky. Studie, která byla publikována jako preprint, zkoumala 301 thajských studentů ve věku 13 až 18 let, kteří obdrželi první dávku vakcíny bez nežádoucích účinků, aby zjistila, jak reagovali na druhou dávku. Výsledky jsou obzvláště závažné: u 29,24 % pacientů byly zjištěny kardiovaskulární účinky, od tachykardie, palpitací, perikarditidy až po myoperikarditidu, dokládá preprint, který proto doporučuje, aby byli adolescenti, kteří dostávají mRNA vakcíny, sledováni z hlediska nežádoucích účinků.

Profesor Peter Mc Cullough, americký kardiolog, přednášející na Texaské univerzitě A&M a zástupce vedoucího katedry interní medicíny na Baylorově univerzitě, který byl od počátku epidemie hlavním odpůrcem oficiálních výpovědí Fauciho a který byl v Americe hlavním zastáncem významu včasné léčby a používání hydroxychlorochinu, v komentáři k výsledkům studie uvedl, že „jakákoli forma poškození srdce u mladých lidí je znepokojující, protože dlouhodobé riziko srdečního selhání a náhlé smrti při cvičení není známo“.

Dále upozornil, že thajská studie je jednou z přibližně 200 publikovaných studií, které ukazují, že rizika očkování proti Covidu výrazně převyšují teoretické přínosy.

Hodnocení profesora Mc Collougha podporují další údaje z americké federální databáze Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). Z údajů vyplývá, že za necelé dva měsíce, od 1. ledna do 25. února letošního roku, bylo hlášeno 11 289 případů perikarditidy/myokarditidy po očkování vakcínou Covid, což představuje již 47 % z 24 177 hlášení za stejné období prezentované za celý rok 2021.

Obhájci vakcín tvrdí, že systém VAERS poskytuje přehnaný pohled na potenciální rizika vakcíny, protože hlášení může podat kdokoli, aniž by ho zkoumal, ale výzkumníci z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí připustili, že počet hlášení o myokarditidě po očkování mRNA do systému VAERS je vysoký a že tato hlášení jsou skutečně téměř jistě podhodnocena.

VAERS však není jediným zdrojem údajů, které odůvodňují obavy z nežádoucích účinků.

Server LifeSiteNews informoval o údajích společnosti Pfizer, které se rozhodla utajit až do roku 2076, včetně hlášení o 158 893 závažných nežádoucích příhodách po očkování v desítkách zemí světa v období od 1. prosince 2020 do 28. února 2022.

Nakonec je tu poslední údaj od zvláštního vládního orgánu USA: Pentagonu. Údaje z Defence Medical Epidemiology Database (DMED), která prováděla studie na mladých vojácích, kteří byli očkováni, jsou docela alarmující: v roce 2021 došlo k drastickému nárůstu různých diagnóz závažných zdravotních problémů ve srovnání s průměrem předchozích pěti let, včetně hypertenze (2. 181 %), neurologické poruchy (1 048 %), roztroušená skleróza (680 %), Guillainův-Barrého syndrom (551 %), rakovina prsu (487 %), neplodnost žen (472 %), plicní embolie (468 %), migréna (452 %), poruchy funkce vaječníků (437 %), rakovina varlat (369 %) a tachykardie (302 %).

Takové údaje o nárůstu tak závažných onemocnění u mladé a nutně zdravé populace, jakou jsou profesionální vojáci, musí znepokojovat nejen Pentagon, ale každého rodiče všude na světě, co by se mohlo stát jejich dceři a synovi, kteří se podrobí aplikaci vakcíny.

Nuova Bussola Quotidiana