Zjevení Panny Marie na Ukrajině

Mariánské zjevení na Ukrajině

a „neodvolatelný“ příslib svobody.

Tváří v tvář válečnému větru kázal včera otec a hlava řeckokatolické církve na Ukrajině Jeho Blaženost Svjatoslav Ševčuk věřícím shromážděným v patriarchální katedrále Kristova vzkříšení v Kyjevě. Připomněl, že letos uplyne 35 let od zjevení Hruševu. „Někteří z vás si jistě vzpomenou,“ řekl Ševčuk, „že i v temných dobách Sovětského svazu přišla Matka Boží k našemu lidu do Hruševa. […] A dnes toto zjevení nazýváme ohlášením naší svobody. Tehdy se zdálo, že nám Panna Maria zjevila Boží plán pro Ukrajinu, že se říše zla zhroutí. A to se nestalo dílem člověka, ale dílem Božím.“

Arcibiskupova slova jsou důležitá, zvláště když se vrátíme k oněm zjevením, málo známému jevu, zvláště na Západě, ale velmi zajímavému pro čtení záhybů dějin s pohledem, který umí spojit přirozené a nadpřirozené. Před Fatimou existovala Ukrajina. 12. května 1914 se ve vesnici Hrušev, 85 kilometrů severozápadně od Lvova u polských hranic, odehrálo mariánské zjevení. Panna Maria se zjevila 22 lidem, kteří v té době kosili svá pole, a nabídla věřícím velmi důležité poselství, které bylo předehrou k poselství, jež bylo později, v roce 1917, předáno třem pastýřským dětem ve Fatimě.G“Bude válka. Rusko se stane zemí bez Boha. Ukrajina jako národ bude 80 let strašně trpět a bude muset přežít světové války, ale potom bude svobodná.“ To jsou slova, která prý Panna Maria pronesla k 22 dělníkům na polích, slova, která mají přesnou příchuť proroctví: Rusko se po bolševické revoluci v roce 1917 skutečně stalo bezbožnou zemí. A ateističtí vůdci Kremlu se dopustili strašlivých zločinů na ukrajinském lidu. Proběhl Golodomor, během něhož miliony lidí pomalu umíraly hlady. Mezi 30. a 50. lety 20. století byly miliony Ukrajinců zatčeny, odsouzeny a deportovány do gulagu, kde měli zemřít nebo prožít dlouhá léta neúprosného utrpení. Došlo také k čistkám, zničení ukrajinských kostelů, pravoslavných i katolických, k obrovskému zpustošení a utrpení, které Ukrajině způsobila nacistická a sovětská armáda během druhé světové války, po níž následovaly nové vlny pronásledování po anexi západní Ukrajiny, a k mnoha dalším hrůzám, včetně černobylské katastrofy.

Přesně rok po jaderné katastrofě se Panna Maria v Hruševu zjevila znovu. Dne 26. dubna 1987 se Panna Maria zjevila dvanáctileté Marii Kyzynové. Dívka si všimla podivného světla, které vycházelo ze zrušené kaple poblíž zahrady jejího domu, kterou komunistický režim v roce 1947 uzavřel pro bohoslužby. V tomto zjevení prý Panna Maria oslovila ukrajinský lid: „aby vás utěšila a řekla vám, že vaše utrpení brzy skončí. Ukrajina se stane nezávislým státem“.

Zde je tedy možné lépe pochopit slova, která včera pronesla Její Blaženost, v celém jejich významu. „Vzpomínáme, jak byla Ukrajina vzkříšena silou Boží milosti,“ řekl Ševčuk, „obnovena její státnost, její katolicita, za kterou bojovaly celé generace našich předchůdců. A my víme, že to bylo Boží dílo.“

Na závěr se pomodlil: „Bože, tyto tvé skutky jsou stejně neodvolatelné jako tvé vzkříšení z mrtvých. Ať se vám to líbí, nebo ne. Bože, dnes tě prosíme: navzdory našim hříchům či zásluhám, tak jako jsi nám před 35 lety hlásal svobodu, před 30 lety jsi nám ji dal, zachovej nám ji i dnes. Chraňte Ukrajinu,

Proto se na závěr modlil: „Bože, tyto tvé skutky jsou stejně neodvolatelné jako tvé vzkříšení z mrtvých. Ať se vám to líbí, nebo ne. Bože, dnes tě prosíme: navzdory našim hříchům či zásluhám, tak jako jsi nám před 35 lety hlásal svobodu, před 30 lety jsi nám ji dal, zachovej nám ji i dnes. Chraňte Ukrajinu, chraňte naše lidi. Nedbej na naši spravedlnost nebo hříšnost, ale pohleď na svatost své církve-mučednice, svého lidu, který jsi přišel spasit.“

Vtrhne Rusko v nejbližších dnech na Ukrajinu? Bude NATO skutečně trvat na tom, aby stálo blízko Moskvy? Bude muset ukrajinský lid opět platit? Možná to ve Washingtonu a Moskvě nevědí, ale jsou-li cesty lidí jsou , cesty Boží, i když jsou tajemné, nikdy nezradí volání modlitby. Dějiny se někdy rozhodují tam, kde to člověk nejméně čeká. – Fonte