Zhoubný vliv zhoubné ideologie

                                                                         19.8.2016

Američtí pediatři konstatují: čím více se dětem vnucuje gender-ideologie, tím více se množí případy poruch pohlavní identity.

Poruchy pohlavní identity mají psychickou povahu, nejsou vrozené a nemají souvislost s tělem dotyčné osoby. Vyplývá to z výzkumů, které uskutečnili vědci z American College of Pediatricians. Tyto výsledky vyvracejí hlavní téze ideologie gender a upozorňují na ohrožení, jaké může způsobit propagace gender-ideologie u nezletilých.

Američtí vědci se odvolávají na dosud největší výzkum prováděný u transsexuálů jednovaječných dvojčat. Ukázalo se, že jen v každém pátém případě se porucha identity vyskytuje u obou jedinců. Proto není možno tvrdit, že se jedná o vrozené tendence, neboť obě osoby mají identické DNA a naprosto shodný prenatální život.

Navíc se prokázalo, že poruchy identity jsou mnohem řidší, pokud dítě nebylo podněcováno, aby se ztotožnilo s odlišným pohlavím. Ukázalo se, že podněcování k otevřenosti k pohlavní změně a experimentování v této oblasti jsou hlavní příčinou poruch.

Američtí pediatři se odvolávají na terapie, kterým jsou vystavovány děti s poruchami pohlavní identity. Prokázalo se, že na vznik a trvání takových poruch mají vliv sociální činitelé, rodinné psychopatologie a nátlaky ze strany mainstreamově řízených médií. Centra LGBT neskrývají své rozhořčení nad zveřejněním těchto zpráv.

Radio Vaticana