Ženy jako členky biskupského dikasteria

5. července 2022

Bergogliův rukopis

František jmenoval nové členy biskupského dikasteria, poprvé mezi nimi jsou tři ženy

Řím. Papež František to oznámil Philipu Pullellovi už 2. července, když s ním dělal rozhovor pro agenturu Reuters: Ženy mají mít možnost vyjádřit se k výběru kandidátů na biskupská místa. Vatikánský tiskový úřad dnes oznámil jmenování tří žen do římského biskupského dikasteria.

Nově jmenovanými jsou:

Raffaella Petrini, františkánka Eucharistie FSE z Říma, generální sekretářka Governatorátu a zástupkyně předsedy vlády Městského státu Vatikán.

S. Yvonne Reungoat, sestra Dona Boska z Bretaně (Francie), bývalá generální představená svého řádu a současná předsedkyně Italské konference představených řeholních řádů USMI; od roku 2021 je nositelkou francouzského Řádu čestné legie.

Maria Lía Zervino, Chilanka a předsedkyně Světové unie katolických ženských sdružení WUCWO.

František Pullellovi řekl o dvou ženách, které chtěl jmenovat. Nyní se z nich staly tři. Z tiskové zprávy není jasné, jakou formou a do jaké míry budou mít tyto tři jmenované vliv na výběr kandidátů na budoucí biskupy.

Kromě tří žen jmenoval František také několik nových členů biskupského dikasteria:

Kardinál Anders Arborelius OCD, biskup ze Stockholmu (Švédsko).

Kardinál José F. Advincula, arcibiskup z Manily (Filipíny)

Kardinál José Tolentino de Mendonça, archivář a knihovník Svaté římské církve

Kardinál Mario Grech, generální sekretář biskupské synody

Arcibiskup Arthur Roche, jmenovaný kardinálem, prefektem Dikasteria pro bohoslužbu a kázeň svátostí

Arcibiskup Lazarus You Heung-sik, jmenovaný kardinálem, prefektem Dikasteria pro klérus

Arcibiskup Jean-Marc Aveline, jmenován kardinálem, arcibiskup marseillský (Francie)

Arcibiskup Oscar Cantoni, jmenován kardinálem, biskup v Como (Itálie)

Dražen Kutleša, splitsko-makarský arcibiskup (Chorvatsko)

Biskup Paul Tighe, sekretář bývalé Papežské rady pro kulturu

Dom Donato Ogliari OSB, opat benediktinského opatství sv. Pavla za hradbami a apoštolský administrátor územního opatství Montecassino (Itálie)

Nová jmenování nesou výrazný bergogliovský rukopis. Čtyři z nových členů biskupského dikasteria jsou kardinálové, které František jmenoval, ale ještě nevytvořil. Konzistoř kardinálů svolaná za tímto účelem se bude konat koncem srpna. Ostatní kardinálové, kteří již purpur obdrželi, byli rovněž jmenováni Františkem.

Biskupské dikasterium, které se až do nedávné reformy kurie nazývalo Kongregace pro biskupy, je zodpovědné za přípravu jmenování biskupů i za biskupské synody. Dosud do něj patřili pouze klerici, zpravidla kardinálové a biskupové.

Nově jmenovaní členové jsou poprvé zastoupeni ženami, řeholnicemi i laiky. Dikasterium se obvykle schází dvakrát měsíčně. Od roku 2010 ji vede kardinál Marc Ouellet PSS.

Text: Giuseppe Nardi