Zemřel hostitel mafiie Sant Gallen

Ivo Fürer, biskup ze St.Gallenu v letech 1995-2005, ve svém stejnojmenném biskupském městě v oné době také hostil schůzek tzv. „mafie ze St.Gallenu“.

(Řím) V Otmarově kryptě katedrály v Sankt Gallenu byl dnes pohřben emeritní biskup ze Sankt Gallenu, pan Ivo Fürer. Zesnulý byl chválen jako „otevřený biskup“ a „člověk, který umí navazovat kontakty“. Nezmíněno však zůstalo, že byl také hostitelem mafie ze St. Gallenu“.

Biskup Fürer zemřel 12. července po dlouhých bolestech způsobených Parkinsonovou chorobou ve věku 93 let. Dnes byl pohřben v katedrále své bývalé diecéze. Rekviem bylo vysíláno v přímém přenosu. O úmrtí již dříve informoval deník Osservatore Romano.

Kanovník Fürer se narodil v roce 1930 v Gossau, kde o 70 let později vznikla katolická televizní stanice K-TV. Byl v roce 1995 papežemJanem Pavlem II. jmenován biskupem v Sankt Gallenu. Teprve o deset let později, když Fürer dosáhl věku 75 let, mu papež Benedikt XVI. udělil status emeritního perálta bez prodloužení.

Fürer ve skutečnosti proslul nikoli jako biskup, ale jako člen nechvalně proslulé „Sanktgallenské mafie“, tajného kruhu vysoce postavených prelátů, kteří pod vedením kardinála Carla Marii Martiniho SJ intrikovali proti pontifikátu Jana Pavla II. a chtěli za každou cenu zabránit zvolení Benedikta XVI.

Tajný kroužek našel své stejnojmenné místo setkávání v bývalém knížecím opatství Sankt Gallen, které bylo zrušeno v roce 1805 a v roce 1847 se stalo sídlem diecéze Sankt Gallen. Biskup Fürer byl mužem první hodiny tohoto podvratného tajného kroužku. Právě on nabídl Saint Gall jako „diskrétní“ místo pro setkání „mafie“, jak si členové tajného kruhu říkali. Takto to v roce 2015 samolibě prozradil jeden z jejích vysoce postavených členů, belgický kardinál Godfried Danneels.

Jisté je, že schůzky sabotérů a bojkotérů se konaly v St. Gallenu v letech 1996 až 2006. Zvolení Benedikta XVI. znamenalo jejich největší porážku, zvolení papeže Františka jejich největší triumf.

Volná skupina existovala i po roce 2006, ale o dalších setkáních v Sankt Gallenu, kde Fürera v roce 2006 vystřídal ve funkci biskupa tehdejší děkan katedrály a biskupský vikář Markus Büchel, nejsou žádné doklady. Skupina se stala hmatatelnou v roce 2013 prostřednictvím svého čtyřčlenného výkonného orgánu, který se následně stal známým jako Team Bergoglio. Fürer už kvůli nemoci téměř nehrál. Ze čtyřčlenného týmu dnes žije už jen kardinál Kasper, „teolog“ papeže Františka.

Jedno z posledních významných Fürerových veřejných vystoupení se uskutečnilo 25. listopadu 2012 ve vzdělávacím centru Stein Egerta v Schaanu v Lichtenštejnském knížectví. Tam u příležitosti 50. výročí jejího otevření vyprávěl pan Fürer na besedě u ohně své vzpomínky na II. vatikánský koncil (1962-1965). Jedna z těch četných událostí, při nichž se vytvářel a upevňoval oslavný obraz posledního ekumenického koncilu.

»Requiescat in pace!«.

Text: Giuseppe Nardi

Obrázek: Facebook (snímek obrazovky)/Wikicommons

Pramen: Katholisches