Zednáři jsou nadmíru spokojeni

                                                                      12. 11. 2015

El Oriente, tiskový orgán Velké lóže, uveřejnil slova velmistra Oscara de Alonso, která pronesl v Santiago de Compostela na setkání velkolóží Španělska, Bolívie, Argentiny, Chile, Paraguaye, Peru, Portugalska a Uruguaye.

Uvedené velkolóže zastupují 10 400 lóží s 350 000 zednáři skotského ritu podle velkolóže Anglie.

                                                                            Oscar Alonso  ( s řetězem)

Co stojí na programu „Carta Massonica“, lóže nezveřejnily. El Orient uvádí jen některé detaily. Podle toho Charta konstatuje, že společnost stojí před novými problémy. Výslovně uvádí: „fundamentalismus, nesnášenlivost, šíření hospodářské kriminality v republikových hospodářských pospolitostech, které vyvolávají sociální nepřátelství“. Velmistr řekl doslova:

»Prožíváme jedno z nejlepších období v dějinách zednářství

Potřeba nových forem řízení

Charta dále diagnostikuje krizi v řízení a vedení politiky. Jako důvod uvádí formy korupce a etický relativismus. Proti tomu požaduje Charta „vytvoření nového člověka“, jehož ideály jsou humanistické, laické a tolerantní na základě rovnosti, svobody a bratrství. Nový člověk musí uskutečnit zřízení „otevřené společnosti“ a „nových forem soužití“, nové formy produkce a nové formy státního občanství demokratického a zastupitelského charakteru.

Meziamerická zednářská konference se vyslovila pro legalizaci potratové likvidace nenarozených dětí a podpořila tak úsilí bývalé ředitelky „UN Women“ a podsekretářy OSN, chilské prezidentky Michelle Bacheletové.

Od 18. do 21. listopadu zasedá v San Francisco v USA XIV. světová konference regulérních zednářských velkolóží skotského ritu pod heslem:

„The Chain of Union: Strengthening Fraternal Bonds in a Changing World“. »Řetěz Jednoty: Posilování bratrských pout v měnícím se světě.«

                                                                                                    katholisches.info

Viz: Skandální vatikánský workschop