Zázračné medailky pro Ukrajinu

Federace Pro Europa Christiana a Marie-Aude Tardivo se uchýlily k duchovním prostředkům a přiměly Ukrajinu k „dešti“ zázračných medailí

5. dubna 2022 0

Různé iniciativy posílají na Ukrajinu zázračné medailky, aby poskytly duchovní pomoc. Představujeme jsou dvě z těchto iniciativ.

(Řím) Miguel Ángel Gutiérrez, člen Federace Pro Europa Christiana, odcestoval z Říma na Ukrajinu, aby do země, kde probíhá válka, přivezl 50 000 zázračných medailí. Iniciativa se uskutečnila ve spolupráci s italským sdružením Luci sull’Est.

Gutiérrez se vrátil do Říma poté, co musel šest hodin čekat na ukrajinsko-polské hranici, a v rozhovoru pro Info Catolica popsal motivy své akce.

Římskokatoličtí biskupové Ukrajiny požádali, aby Rusko bylo zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a aby pro svou zemi dostali sochu Panny Marie Fatimské z fatimské svatyně. „To nám dalo jistotu, že drama války se odehrává především na duchovním poli. Proto vznikla myšlenka rozdávat medailku Panny Marie, která přinesla tolik milostí. Na Ukrajinu přivezl 50 000 zázračných medailí.

„Jak si dokážete představit, je obtížné dostat se do vesnic a malých měst. Proto jsme poslali 20 000 do Kyjeva a 20 000 pomocnému biskupovi Eduardu Kawovi ze Lvova, františkánskému konventu, který se řídí spiritualitou svatého Maxmiliána Kolbeho. Zbytek byl rozdán věřícím ve lvovských kostelích, zejména tam, kde se nachází poutní místo Panny Marie Fatimské.“

Když mu jeho přítel kněz, otec Paul Wyskosky, misionář OMI, oznámil, že on a jeho komunita zůstanou v Kyjevě, aby poskytovali duchovní a charitativní pomoc lidem, Gutiérrez řekl, že ani jeho neodradilo možné bombardování, tanky a boje.

„Říkal jsem si, že když mají takovou odvahu a takový zápal pro duši v oblasti, která je velmi blízko fronty, musím být schopen se touto odvahou vyzbrojit o to víc, až pojedu do oblasti [západní Ukrajina], kde se nebojuje.“

Největší dojem na něj podle Gutiérreze udělalo to, jak vděčný byl ukrajinský lid za medailky. „Katolíci na Ukrajině zažili desítky let pronásledování a mučednictví, jejich víra je velmi hluboká, protože byla psána krví.“ Jistota, že se za ně modlí i v jiných zemích a že medailka je také výrazem tohoto modlitebního společenství, naplnila srdce lidí. Medailky jak řekl, jsou velmi dobrou mincí, vyrobenou z dobrého materiálu, „protože pro Boha je jen to nejlepší, jak říkával svatý František z Assisi“.

Putující Matka Boží, poslaná na Ukrajinu z fatimské svatyně, se nachází v největší řeckokatolické komunitě v zemi. „Každý večer obcházejí kostel za modlitby růžencew. Když zazní protiletecké sirény, průvod se nepřeruší, ale pokračuje v kryptě kostela.“

„Pokud nedojde k obrácení, bude lidský hřích pokračovat a způsobí ještě větší zlo. Proto Panna Maria ve Fatimě prosila o zasvěcení Ruska a o pokání a obrácení. To je cesta, na kterou ukázala, abychom mohli co nejdříve spatřit triumf jejího Neposkvrněného Srdce.“

Členskými organizacemi Federace Pro Europa Christiana v německy mluvících zemích jsou Německé sdružení pro křesťanskou kulturu (DVCK) a Rakouská mládež pro křesťanskou kulturní pospolitost v německy mluvících zemích.

Naděje pro válečnou zónu

Francouzka Marie-Aude Tardivo, povoláním překladatelka z angličtiny, ruštiny a ukrajinštiny, se také zapojila do vlastní iniciativy, aby nad Ukrajinou „pršely“ zázračné medaile.

Jak uvedla Aleteia, Tardivo má úzké vazby na Ukrajinu. Tři roky žila ve středoevropské katolické části země a působila na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově. Zůstalo mnoho kontaktů, mimo jiné s řeckokatolickým knězem Wasili Bilaschem. Na otázku, jak by mohla lidem pomoci, se rozhovor stočil na uctívání ikon, které je na Ukrajině i v Rusku hluboce zakořeněné. Latinská církev ikony v této podobě nemá, ale Marie-Aude Tardivo si vzpomněla na Zázračnou medailku. Zrodila se iniciativa.

První zásilka mariánských medailí dorazila do Lvova na začátku dubna. Další se připravují. Tardivo organizuje medaile a zásilku z Francouzské riviéry tak, aby na Ukrajinu „pršely“ Zázračné medaile, protože to také znamená obrovský příliv milostí, je si mariánská ctitelka jistá.

Viz: Kateřina Labouré – posel Neposkvrněné

Pramen : Katholisches