Závažná iniciativa dvou katolických vědeckých pracovníků

                                                              11. 12. 2016

Po pěti dubiích přichází osm „bludů“

Dva další významní katoličtí vědci požádali papeže, aby vystoupil a zastavil to, co definují jako „zneužití“ Amoris laetitia. Je to další kritický projev po dvaceti významných exponentech katolického světa.

Je evidentní, že pro pokoj horlivých stoupenců kolem Bergoglia, není možné řešit problém Amoris laetitia nějakou tvrdou definicí nebo farizejským konzervatismem. Jde však o záležitost, která zraňuje svědomí a logiku mnoha katolíků nejrůznějšího postavení,

V dopise adresovaném papeži a „všem biskupům ve spojení s ním i zbytku věrných křesťanů“ stěžují si John Finnis a Germain Grizel na skutečnost, že šíří špatná interpretace,Amoris laetitia, která se rozšířila mezi lidmi se opírá o bludy, které odporují katolické víře.

Autoři dopisu v souladu s kán. 212 § 3 KCP žádají papeže a všechny biskupy, aby se spojili a vyslovili   odsouzení evidentních bludných zásad, které jsou níže vyjmenovány:

Že kněží mohou udělit rozřešení, i když zde není úmysl k nápravě.

Že  některé osoby mohou být  tak slabé, že nemohu uposlechnout Boží přikázání.

Že neexistuje morální zákon, ze kterého by nebylo možno dělat výjimky.

Že mravní zákony jsou ideály a není realistické, aby byly vždy zachovávány.

Že v některých okolnostech je lépe jednat proti mravnímu zákonu.

Že sexuální aktivita je špatná pouze tehdy, když někoho zneužívá nebo zraňuje.

Že platné manželství je možno zrušit.

Že není nikoho, kdo by byl odsouzen do pekla.

Finnis je emeritní profesor filozofie na Oxfordské univerzitě. Grizes je morální teolog, který vyučoval mnoho let na Santa Maria. Oba patří k velmí váženým katolickým myslitelů.

Uvedené bludné závěry jsou jsou v dopise rozebrány a dokumentovány ( viz  The Lettre  v Pramen).

Pramen: “First Things”.