Zajímavé námluvy

Shimon Peres přišel za papežem Františkem s návrhem, aby založil podle vzoru OSN „Organizaci spojených náboženství“. S tímto návrhem seznámil izraelský ex-premiér časopis Famiglia Cristiana. Podle jeho názoru by to byl nejlepší způsob, jak čelit teroristům, kteří ve jménu víry zabíjejí, protože většina osob není jako oni a praktikují své náboženství bez zabíjení druhých, aniž by na to vůbec pomysleli.

A pokračoval: „Myslím, že by měla být vytvořena Charta spojených náboženství přesně jako je Charta OSN. Tato charta by stanovila ve jménu všech věr Vraždit národy nebo konat masové zločiny, jak to vidíme v těchto týdnech, nemá nic společného s náboženstvím.“

„Když se rozhlédnu kolem sebe“, prohlásil Peres, „konstatuji jednu věc: Snad poprvé dějinách je Svatý otec respektován jakožto leader nejen mnoha lidmi, ale také mnoha různými náboženstvími a jejich exponenty. Opravdu, je to snad jediný skutečně respektovaný leader. Odtud mě napadla myšlenka, kterou jsem navrh papeži Františkovi“.

Lombardi to komentoval slovy, že papež věnoval Peresovi mnoho času, protože ho pokládá za člověka míru.