Žádost adresovaná papeži Františkovi nachází širokou podporu

Více než 228 000 katolíků již podepsalo výzvu papeži na podporu rodiny před podzimní synodou. K těm, kteří pociťují vážné starosti o budoucnost rodiny, se již připojili i čtyři kardinálové, 21 biskupů a řada osobností z oblasti vědy, politiky a sociální sféry. Podnětem k této výzvě je průběh první částí synody v roce 2014. Ve výzvě vyslovují signatáři své starosti a naděje a žádají papeže o jasné slovo proti všeobecnému zmatku, který byl zatím vyvolán. V žádosti mimo jiné stojí:

»Naše starosti se zakládají na skutečnosti, že již několik desetiletí prožíváme sexuální revoluci podporovanou mocnými organizacemi, politickými silami a médii. Tato revoluce nyní ohrožuje existenci rodiny, přirozeného a zdravého základu lidské společnosti. Od tzv. revoluce ´68 se systematicky stupňuje nátlak k nemravným způsobům, které jsou v rozporu s Božím i přirozeným zákonem. Tento nátlak je tak neúprosný, že je dnes již dokonce možné vnucovat dětem v nejútlejším věku zvrácenou gender – ideologii.«

»Svatý otče, na základě informací, které byly rozšířeny při první synodě, museli jsme s bolestí konstatovat, že u mnoha milionů věřících světlo této pochodně pohasíná v důsledku neodbytných proudů protikřesťanských lobby usilujících o zvrácené životní způsoby.«

»Musíme konstatovat všeobecnou bezradnost v důsledku možností, že v církvi vzniká průlom, který by mohl povolit manželskou nevěru připuštěním sezdaných rozvedených k Eucharistii. Navíc přijetím homosexuálních partnerství by nastal stav, který musí být kategoricky odsouzen, protože je v rozporu s Božími přikázáními i přirozeným zákonem.«

Mezi signatáři výzvy jsou Jorge Arturo kardinál Medina Estevez, Janis kardinál Pujats, Raymond kardinál Burke, arcibiskup Jan Pawel Lenga, biskupové Athanasius Schneider, arcibiskupové Aldo di Cillo Pagotto a Wolfgang Haas, Profesor Josef Seifert, John-Henry Westen (LifeSiteNews), John Smeaton (Society for the Protection of the Unborn Child), James Bogle (Una Voce International), Thomas Ward (National Association of Catholic Families), Jean Pierre Maugendre (Renaissance Catholique), Slawomir Skiba (Polonia Christiana), Mathias von Gersdorff (Tradition, Familie, Privateigentum – Deutschland), Robert Royal (Faith and Reason) a další.

Formulář v několika jazycích naleznete zde.  Česká verze zatím není k dispozici.