Žádné změny oltářů

12.7.2016

K návrhu kardinála Saraha týkajícímu se orientace celebranta směrem k východu, se papež František přímo osobně nevyjádřil, ale postaral se o to, aby nikdo nepochyboval o jeho nelibosti, s jakou se staví k takovému podnětu. Papež si kardinála pozval k rozhovoru, o jehož obsahu není nic známo.

Bergoglio ovšem není sám, kdo návrat k dvoutisícileté tradici odmítá. Sarahův podnět vyvolal velký rozruch a představoval v církvi něco jako píchnutí do vosího hnízda. Papežův vatikanista Tornielli napsal hned v pondělí: „Celebrování mše: žádné změny oltářů“. Sám kardinál Nichols z Westminsteru, v jehož diecézi se liturgická konference s kardinálem Sarahem konala, napsal ihned svým kněžím, aby na Sarahovu výzvu nedbali a řídili se platnými směrnicemi. P. Lombardi se vyslovil v tom smyslu, že Sarahovu výzvu František ani nepodporuje, ani si nepřeje.

Tornielli nezapomněl odmítnout i rčení „reforma reformy“, které pochází od Benedikta XVI., jak na to Františkův vatikanista výslovně poukázal. Celý případ nicméně ukazuje, jak hluboké kořeny zapustila protestantská deformace katolické liturgie.

Katholisches.info