Žádná korekce papeže nebude

8.ledna, dva dni po Zjevení Páně, vystoupil prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál Müller prohlášením, ve které oznámil:

»Každý, a především kardinálové římské církve, mají právo napsat papeži dopis. Byl jsem však překvapen, když se tak stalo veřejně, aby byl papež přinucen říci „ano“ nebo „ne“. To se mi nelíbí. Také možná bratrská náprava se jeví velmi vzdálená. V tomto okamžiku není možná, protože se nejedná o nebezpečí pro svatou víru, jak řekl sv. Tomáš.«

»Jsme velmi vzdáleni od „nápravy“, a říkám, že to poškozuje církev, když se o těchto věcech diskutuje veřejně. Amoris laetitia je velmi jasná ve své nauce a můžeme z ní interpretovat celou nauku Ježíše Krista o manželství, veškerou nauku církve za 2000 let jejích dějin. Papež František požaduje, abychom rozlišovali situace těch osob, které žijí v neregulérních svazcích, tedy nikoli podle církevní nauky o manželství, a požaduje, abychom těmto osobám pomáhali najít cestu k nové integraci s církví podle podmínek svátostí a křesťanského poselství o manželství. Já však nevidím nijaký protiklad: na jedné straně máme jasnou nauku o manželství, na druhé straně povinnost církve zabývat se lidmi, kteří jsou v obtížích.«

                                                                RV