Vzkaz synodu: pro homosexuály není třeba nic vymýšlet

Pater Philip Bochanski je ředitelem Courage International. Jsou to zvláštní skupiny, které pomáhají katolíkům s homosexuálními sklony žít ve shodě s naukou církve. Takových skupin je v současnosti 125 v 15 zemích na pěti kontinentech. Církev má vypracované velmi účinné směrnice a není třeba vymýšlet nic nového. P. Bochanski přiznává, že s tímto působením nejsou srozuměna střediska gayů. Nejenže je kritizují, ale doslova proti nim bojují. Proto Courage pracují takřka v církevním podzemí.

Základem této pastorace je v tomto případě přijetí Božího slova jako životního pravidla. Čím více se osoba svěřuje Bohu a jeho vůli, tím více se stává svobodnou a také tím, k čemu ji Bůh stvořil. Prvním krokem formace je zachování čistoty jak fyzické, tak duchovní, tedy čistoty rozumu i srdce, mysli i tužeb. K tomu je nezbytný intenzivní život modlitby, přistupování k svátostem a duchovní vedení. Důležitou součástí jsou skupinová setkání, ve kterých také pokročilí zkušenější pomáhají těm, kteří konají první kroky. Pro odborné vedoucí pracovníky skupin jsou nezbytné znalosti křesťanské antropologie a církevní nauky o pohlaví.

                                                                                                            rv