Výzva 23 intelektuálů veřejnosti a papeži

Na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie vystoupilo 23 intelektuálů ze všech pěti kontinentů s výzvou ke katolické veřejnosti. Plně se solidarizují se čtveřicí kardinálů, kteří předložili papeži svá dubia k spornému posynodnímu listu Amoris laetitia, a vyzývají biskupy a kardinály, aby se k těmto čtyřem připojili.

Jako katoličtí vzdělanci a vůdcové duší vyjadřují čtyřem kardinálům vděčnost. Poukazují na odmítání papeže jako na zanedbávání výkonu učitelského úřadu a povinnosti posilovat bratry ve víře.

Ti, kteří čtveřici kardinálů kritizují, nepřispěli ani v nejmenším k vyjasnění naléhavých otázek. Interpretace, jako Schönborna nebo Buttiglioneho nepřinášejí rovněž žádný důkaz a odůvodnění závažných změn v nauce, pastoraci a v církevním řádu.

23 intelektuálů vyslovuje přesvědčení, že nástupci apoštolů mají naléhavou povinnost jasně a plnomocně vykládat morální nauku dřívějších papežů a tridentského koncilu. Signatáři vyzývají papeže, aby přijal doporučení Kardinála Burkeho, že mu kardinálové bratrsky a kolektivně v duchu napomenutí pomohou k nápravě, jak to učinil sv. Pavel vůči svatému Petrovi v Antiochii.

 • Msgr. Ignacio Barreiro Carambula, STD, JD, Chaplain and Faculty Member of the Roman Forum
 • Rev. Claude Barthe, France
 • Dr. Robert Beddard, MA (Oxon et Cantab), D.Phil (Oxon), Fellow emeritus and former Vice Provost of Oriel College, Oxford
 • Carlos A. Casanova Guerra, Doctor of Philosophy, Full Professor, Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile
 • Salvatore J. Ciresi MA, Notre Dame Graduate School of Christendom College, Director of the St. Jerome Biblical Guild
 • Luke Gormally, PhL, Director Emeritus, The Linacre Centre for Healthcare Ethics (1981-2000); Sometime Research Professor, Ave Maria School of Law, Ann Arbor, Michigan (2001-2007); Ordinary Member, The Pontifical Academy for Life
 • Rev. Brian W. Harrison OS, MA, STD, Associate Professor of Theology (retired); Pontifical Catholic University of Puerto Rico; Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center, St. Louis, Missouri
 • Rev. John Hunwicke, MA (Oxon.), Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford; Priest of the Ordinariate of Our Lady of Walsingham; Member, Roman Forum
 • Peter A. Kwasniewski PhD (Philosophy), Professor, Wyoming Catholic College
 • Rev. Dr. Stephen Morgan DPhil (Oxon), Oeconomus Diocese of Portsmouth, Lecturer in Sacramental Theology, Associate Staff, Maryvale Institute
 • Don Alfredo Morselli STL, Parish priest of the Archdiocese of Bologna
 • Rev. Richard A. Munkelt PhD (Philosophy), Chaplain and Faculty Member, Roman Forum
 • Rev. John Osman MA, STL, Parish priest in the archdiocese of Birmingham, , former Catholic chaplain to the University of Cambridge
 • Dr. Paolo Pasqualucci, Professor of Philosophy (retired) University of Perugia
 • Dr. Claudio Pierantoni, Professor of Medieval Philosophy in the Philosophy Faculty of the University of Chile, Former Professor of Church History and Patrology at the Faculty of Theology of the Pontificia Universidad Católica de Chile, Member of the International Association of Patristic Studies
 • Dr. John C. Rao D.Phil (Oxon.), Associate Professor of History, St. John’s University (NYC), Chairman, Roman Forum
 • Dr. Nicholas Richardson. MA, DPhil (Oxon.), Fellow emeritus and Sub-Warden of Merton College, Oxford, and former Warden of Greyfriars, Oxford
 • Dr. Joseph Shaw MA, DPhil (Oxon.), Senior Research Fellow and Tutor in Philosophy at St Benet’s Hall, Oxford University
 • Dr. Anna M. Silvas FAHA, Adjunct research fellow, University of New England,  Armidale, NSW, Australia
 • Michael G. Sirilla PhD, Director of Graduate Theology, Franciscan University of Steubenville, Ohio
 • Professor Dr Thomas Stark, Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI., Heiligenkreuz
 • Rev. Glen Tattersall, Parish Priest, Parish of Bl. John Henry Newman, Archdiocese of Melbourne; Rector, St Aloysius Church, Melbourne
 • Rev. Dr David Watt STL, PhD (Cantab.), Priest of the Archdiocese of Perth; Chaplain, St Philomena’s chapel, Malaga

Pramen: Katlolisches. info