Výsledek podpisové akce

30. září 2015

Na 800.000 věřících a 201 kardinálů a biskupů žádá od papeže „jasné slovo“ k nevěře a homosexualitě.

Ve své výzvě papeži signatáři žádají „jasné slovo“ k zdůraznění katolické mravní nauky a ukončení nejistoty a nejasností, , jakoby církev byla ochotna akceptovat nevěru a homosexualitu.

V Římě se konala v úterý tisková konference, na které byla veřejnost seznámena s výsledky podpisové akce, vyvolané starostí o budoucnost rodin.. Podnětem jsou sporné paragrafy v závěrečném dokumentu synody 2014,. Ačkoliv je biskupové zamítli, uvedl je papež znovu jako integrální a podstatnou součást dokumentu.

Podpisy pocházejí ze 178 států, tj. 90% všech zemí. Jeden novinář se zeptal, zda to není jen jako kapka vody na rozžhavený kámen. Odpověď iniciátorů zněla: „Jedna kapka také postačí, aby voda přetekla. Výzva nepředstavuje jednu kapku, je jich 800 000. Existuje tedy naděje, že průrva „aggiornamenta“ to bude mít obtížené, aby je všechny zadržela.

KI