Výmluvná reakce Mons. Pizziho

Biskup Pizzi reagoval na nabídku věřících ve Forlì lakonicky:

Drahý Danieli,

pravděpodobně nejsi informován o situaci…

Vzhledem k mé liturgické formaci, kterou ty nesdílíš, dokud nebude pozice Bratrstva Pia X. s papežem a Svatým stolcem zcela vyjasněna a vyřešena, nemám v úmyslu povolit slavení liturgie, zvláště eucharistické, podle ritu sv. Pia V. Nepokládám to ani za nutné ani za vhodné.

 Pan biskup nepokládal za nutné  ani za vhodné, aby za nabídku věřících aspoň poděkoval.

                                                 katholisches.info